Trening biegowy w Gorcach

Aktywny biegowy wypoczynek w górach – z takim hasłem st. chor. ZS Stanisław Opach biegał w Gorczańskim Parku Narodowym wraz z drużynowym ZS Wojciechem Gembaczem, absolwentem klasy wojskowej ZS im. KEN w Tymbarku i członkiem tymbarskiego Strzelca.

  W trudnych zimowych warunkach pokonaliśmy często wybieraną przez turystów  trasę: Rzeki – Jaworzyna Kamieniska – Schronisko PTTK na Turbaczu – Przełęcz Borek – Rzeki na dystansie 27,5 km. – informuje st. chor. ZS Stanisław Opach, szef szkolenia wojskowego w Jednostce Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku.

Robert Nowak

 

Konkurs z zakresu obrony cywilnej rozstrzygnięty

W konkursie z zakresu obrony cywilnej zorganizowanym w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej, nagrody książkowe otrzymują następujące osoby, które udzieliły poprawnych odpowiedzi: Marcelina i Antoni Urbańscy, Dorota Pach i Justyna Pytel.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Robert Nowak

Ciekawostka…

Pierwszą organizacją w Polsce, która wypełniała funkcje związane z ochroną ludności i obroną cywilną, był powstały w 1922 r. Obywatelski Komitet Obrony Przeciwgazowej (OKOP). Choć jego głównym celem było wybudowanie gmachu Instytutu Badawczego Broni Chemicznej, to tak naprawdę OKOP zasłynął z działań podejmowanych na rzecz przygotowania ludności cywilnej do ochrony przed skutkami ewentualnego konfliktu zbrojnego.

Źródło: MEN

Od środy Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów

Informujemy, że od 10. lutego 2021 r. (tj. środa) Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów (dotychczas obsługa była prowadzona w tymczasowym punkcie kancelaryjnym w holu urzędu).

Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty.

Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Informacja: UG Tymbark

zdjęcie ilustracyjne: IWS

Zaproszenie do wzięcia udziału w Wirtualnym Biegu Charytatywnym pod hasłem: „Pomoc dla Marcina Sporka”

I. ORGANIZATORZY:

1/ Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku, 

2/Jednostka Strzelecka  nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku

II. CEL IMPREZY

  • Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia,
  • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku,
  • Pomoc choremu dziecku.

III. TERMIN, MIEJSCE

Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w dniach 3-21 lutego 2021 roku dystansu minimum 2 kilometry (biegiem, nordicwalking, chód, rower) w dowolnym miejscu oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie do nauczycieli lub dowódców drużyn  zdjęcia lub printscreen z aplikacji lub zegarka (np. Adidas Runing)

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW

1.Warunkiem udziału w biegu jest uiszczenie opłaty w kwocie minimalnej wynoszącej 10 zł ( na konto fundacji można wpłacać kwotę dowolną, jednak nie mniejszą niż 10 zł) na konto Marcina w Stowarzyszeniu Limanowska Akcja Charytatywna

Bank Spółdzielczy w Limanowej
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001  z dopiskiem Marcin Sporek

https://www.lach.limanowa.pl/aktualnosci/marcinek-sporek/

  1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie do dowódców i nauczycieli zdjęcia lub printscreen biegu z aplikacji lub zegarka

3.Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do dnia 21.02.2021 roku (dla uczestników spoza szkoły potwierdzenie wysłać na adres sopach@wp.pl)

4.Dla dziesięciu najlepszych uczestników w kategorii dziewcząt i chłopców, którzy pokonają największą liczbę kilometrów  otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody (produkty i gadżety) ufundowane przez firmę Tymbark (Grupa MASPEX), które zostaną wręczone po powrocie do szkoły.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zwiększonej aktywności fizycznej i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału takiej imprezie.
  2. Bieg lub inna forma ruchu powinna być wykonywana poza drogami na których odbywa sie ruch samochodowy
  3. Za bezpieczeństwo w wydarzeniu sportowym uczestnika poniżej 18 roku odpowiada jego rodzic/ prawny opiekun.
  4. Obowiązują zasady sanitarno – epidemiologiczne.
  5. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.