Razem dbajmy o czyste powietrze! – Wójt Gminy Tymbark do Mieszkańców

Drodzy Mieszkańcy! Nasze zdrowie i życie od wielu lat narażone jest na wpływ zanieczyszczonego powietrza. Musimy być świadomi, że spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na nasze zdrowie.

W związku z powyższym pracownicy Urzędu Gminy są zobowiązani do wykonywania obowiązkowych kontroli domowych pieców i kotłów, poprzez sprawdzanie czy w danym budynku są spalane odpady komunalne. Podstawą do przeprowadzania kontroli jest ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 379 ust.1) oraz zapisy uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza kontroli należy poddać w roku 2022 – 60 budynków oraz pobrać 10% próbek popiołu. W pierwszej kolejności będą kontrolowane osoby, które nie złożyły obowiązkowej ankiety.

Informujemy, że prowadzenie kontroli jest obowiązkiem gmin wynikającym z zapisów Programu ochrony powietrza, a brak przeprowadzania kontroli może skutkować nałożeniem na gminy kary w wysokości do 500 000 zł. Ponadto spalanie jest zabronione ustawą o odpadach (art. 71 „kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”). Za łamanie tego zakazu przewidziana jest grzywna do 5000 zł.

Przypominam, że stan jakości powietrza możemy na bieżąco śledzić za pomocą sensorów jakości powietrza, które informują nas o wartościach tj. temperatura, wilgotność i ciśnienie powietrza, stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10. Dane pomiarowe dostępne są na stronie www.tymbark.pl oraz w bezpłatnej aplikacji na telefonie komórkowym Airly.

 Wójt Gminy Tymbark,  dr Paweł Ptaszek

 

zdjęcie ilustracyjne: IWS

Ostrzeżenie o silnych mrozach

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało o ostrzeżeniu meteorologicznym. Na terenie powiatu limanowskiego mogą wystąpić silne mrozy. Prognozuje się, że minimalna temperatura  w nocy to od – 21 do -16 stopni, a maksymalne w dzień: od – 14 do -12. Ostrzeżenie obejmuje okres do piątku do godz.9-tej.