Msza święta – uroczystość Narodzenia NMP oraz jubileusze święceń kapłańskich

Podczas uroczystej Mszy świętej, o godz.11.30, sprawowanej w niedzielę, w dniu święta parafialnego Parafii Tymbark, szczególnie modlono się w intencji księży Jubilatów: księdza prałata Edwarda Nylca oraz księdza dra Bolesława Klausa obchodzących 50-lecie kapłaństwa oraz księdza prałata Józefa Leśniaka, który odchodzi jubileusz 65 lat kapłaństwa. Mszy świętej, koncelebrowanej,  przewodniczył ks.Edward Nylec, kazanie wygłosił ksiądz Bronisław Klaus. śpiewał chór Parafii Tymbark, grała Strażacka Orkiestra Dęta “Tymbarski Ton”.

IWS

 

 

IWS

Życzenia dla Księży Jubilatów

Z okazji uroczystości odpustowych Parafia Tymbark szczególnie chciała podziękować Księżom, byłym proboszczom księdzu prałatowi Józefowi Leśniakowi oraz księdzu prałatowi Edwardowi Nylcowi, za lata Ich kapłańskiego życia. Życzeniami objęto również księdza Bolesława Klausa, kolegi z rocznika seminaryjnego księdza Edwarda, który dzisiaj wygłosił kazanie. Życzenia, podziękowania złożyli przedstawiciele parafii, LSO, druhowie strażacy oraz przedstawiciele samorządu. 

Życzenia od Parafii Tymbark:

Ksiądz Jan Twardowski w swych rozważaniach o Święcie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, zwanym również w naszej ludowej tradycji Świętem Matki Boskiej Siewnej, tak pięknie kiedyś się wypowiedział:

„(…) Matka Boża przyszła na świat, tak jak wszystkie inne dzieci. Najpierw była maleńka, potem trochę większa. Najpierw miała maleńkie sandałki, potem trochę większe. Najpierw maleńki kubeczek, potem większy. Była Matką Boską i Matką ludzką, tak ludzką, że nie była dorosła od razu.

W Litanii loretańskiej nie mówi się o Matce Bożej jako o dziecku. Mówi się o Pannie nad pannami, Matce Stworzyciela, Królowej Polski. Dziecko gdzieś się gubi. W Skępem, gdzie jest rzeźba małej Matki Bożej, też podnoszą Jej wiek, żeby nie była za mała. Kiedy mówimy o Matce Bożej Siewnej, to też jest Ona większa.

Dzień ósmego września to urocze urodziny: święto Matki Bożej – dziecka, które się rodzi, a potem budzi zainteresowanie, czy już mówi, czy już chodzi. Radość posiadania dziecka.

Żebyśmy, czcząc wielką Matkę Bożą królową, nie zapomnieli o często zapominanej maleńkiej królewnie.”  (Ks. Jan Twardowski – Urocze urodziny, 1999 r.)

Nasi Drodzy, Czcigodni Jubilaci. Księże Prałacie Józefie. Księże Prałacie Edwardzie!

Jak dobrze się stało, że dzisiaj, kiedy przeżywamy jedno z najpiękniejszych w roku liturgicznym świąt Maryjnych – patronalne święto naszej tymbarskiej parafii: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, możemy jednocześnie przeżywać Księże Edwardzie Twój złoty jubileusz kapłaństwa oraz 65 – lecie przyjęcia przez Ciebie Księże Prałacie Józefie sakramentu kapłaństwa. Z wielką radością witamy na dzisiejszej wspólnej modlitwie Księdza Prałata dr Bolesława, również jubilata, który w tym roku obchodzi 50 – lecie swej posługi kapłańskiej.  Ten dzień jest odpowiedni dla uroczystego uczczenia Waszego oddania się przed laty na służbę Chrystusowi i Jego Kościołowi, gdyż od swego początku posługa ta była i jest związana z Maryją. Po otrzymaniu w katedrze tarnowskiej święceń prezbiteratu z rąk biskupa tarnowskiego i po odprawieniu Mszy Świętych prymicyjnych, Księże Józefie i Księże Edwardzie posługiwaliście jako wikariusze między innymi w parafiach, których Matka Boża jest patronką lub w których odbiera od wiernych szczególną cześć, a w końcu jako proboszczowie w naszej tymbarskiej parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Także w Twojej pracy Księże Bolesławie jako Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Tarnowskiej oraz autora pomocy katechetycznych i katechizmu bierzmowanych, Matka Boża zajmowała i zajmuje szczególne miejsce. Z pewnością też każdy z Was wielokrotnie na swej kapłańskiej drodze zawierzał trudne sprawy i problemy wstawiennictwu Maryi, doświadczając skuteczności Jej matczynej pomocy w pracy duszpasterskiej, katechetycznej czy administracyjnej.

Święty Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał, że kapłan w Bożym planie zbawienia pełni niezastąpioną rolę. Zwracając się do kapłanów w Rio de Janeiro  2 lipca 1980 r. powiedział: „Ten dar kapłaństwa (…) jest cudem, który dokonał się w was, ale nie dla was. Stało się to dla Kościoła; znaczy to tyle samo co dla świata, który ma być zbawiony.”

Drodzy Księża Jubilaci, Józefie, Edwardzie i Bolesławie. W podziękowaniu Panu Bogu właśnie za ten cud i dar Waszego kapłaństwa, przyjmijcie dzisiaj od wspólnoty parafialnej w Tymbarku modlitwę w swojej intencji: Panie Jezu Chryste, Ty kazałeś swym Apostołom, by na całym świecie głosili Twoją Ewangelię, by rozgrzeszali i odprawiali Mszę świętą, aż do Twojego przyjścia, głosili Twoją śmierć i zmartwychwstanie. Dziękujemy Ci za Księdza Edwarda, Księdza Józefa i Księdza Bolesława, za każdy dzień Ich oddanej posługi. Przytul z miłością każdego z nich jak apostoła Jana do swego serca, obdarzaj wszelkimi łaskami i zdrowiem w dalszym kapłańskim życiu. Maryjo Królowo Apostołów i Matko kapłanów, Ty razem z uczniami w Wieczerniku modliłaś się do Ducha Świętego za Nowy Lud i jego Pasterzy. Upraszaj dla naszych Księży Jubilatów pełnię darów Ducha Świętego, czuwaj nieustannie nad Nimi i pomagaj Im do końca wypełniać swoje powołanie, zgodnie z wolą Jezusa. Nasi nowi polscy błogosławieni – Kardynale Stefanie Wyszyński i Matko Elżbieto Różo Czacka, bądźcie Im orędownikami przed Bogiem.

Drodzy Jubilaci, dziękujemy każdemu z Was za wieloletnie duszpasterskie posługiwanie – za ofiarną służbę Bogu i poświęcenie się drugiemu człowiekowi, za wszelkie dobro, które przekazaliście wiernym naszego Kościoła poprzez swą posługę. A Księdzu Józefowi i Księdzu Edwardowi dziękujemy za dzieła duchowe oraz dokonania materialne jakie pozostały do dziś z okresu Waszej pracy w charakterze proboszczów tymbarskiej parafii. Cieszymy się, że nadal służycie Kościołowi w miarę swych sił i możliwości.

Za wszystko serdeczne Bóg zapłać.

Link do podziękowań Księdza prałata Józefa Leśniaka TUTAJ 

https://www.youtube.com/watch?v=J0037bjHabQ

IWS

Chwila grozy w Tymbarku

Dzisiaj w Tymbarku uroczystości odpustowe. Dużo osób,  około  godz.10 nad kościołem i nad tymbarskim Rynkiem zobaczyły olbrzymi czarny dym. Jak się okazało w domu,  za budynkiem szkoły, w garażu wybuchł pożar. Samochód, który stał w garażu spłonął doszczętnie. 

zdjęcia nadesłane

“Narodzenie Maryi”

“Narodzenie Maryi”

Jakub, wierny sługa Pana,
Upadł przed Nim na kolana.
Na pustyni o to błagał,
Aby Bóg mu potomstwo dał.

Samotny, odosobniony,
Daleko od swojej żony.
Został w pełni wysłuchany,
Znak od Boga był mu dany.

Święta Anna uwierzyła,
I Matkę Boga poczęła.
Niepokalanie zrodzona,
Nad anioły wywyższona.

A Maryja, Bogu miła,                                                                                                                                                                                                                       

Posłańca Boga przejęła.
Sam Gabriel Jej zwiastował,
Że z Niej Jezus zrodzić się miał.

Proroctwo się wypełniło,
Posłannictwo Boga było.
By zjednoczyć niebo, ziemię,
I ocalić ludzkie plemię.

Uwolnić od ducha złego,
I anioła upadłego.
Maryja była wybrana,
Bez grzechu, Niepokalana.

Na Matkę Syna Bożego,
Jezusa narodzonego.
Niech to Boże Narodzenie,
Uratuje pokolenie.

A Matka, Królowa nasza,
Niechaj łaski nam wyprasza.
U Syna Boga żywego,
W Trójcy Świętej, Jedynego.
                                              Wacław Dudzik