Koncert Muzyki Polskiej w Tymbarku

Koncert Muzyki Polskiej, który można było wysłuchać w niedzielne popołudnie w sali koncertowej Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej (po zakończonej uroczystości wręczenia tytułu ks.prałatowi Józefowi Leśniakowi) to drugi akcent obchodów Święta Niepodległości w Gminie Tymbark (po tradycyjnych obchodach 11. listopada).

Wspaniały koncert muzyki polskiej , na który składały się utwory F.Chopina, St.Moniuszki, Grażyny Bacewicz i innych,  przygotowali i zaprezentowali młodzi artyści: Panie Anna Maria Toporkiewicz oraz Joanna Sochacka oraz Pan Wojciech Dzwonkowski. Anna Toporkiewicz pochodzi z Podłopienia, Joanna z Mszany Dolnej, przy czym obecnie łączy je fakt, że studiowały na łódzkiej Akademii Muzycznej im.Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, ale przed laty złączyła je właśnie tymbarska szkoła muzyczna, w której siedzibie odbył się dzisiejszy koncert. Pani Anna jest absolwentką szkoły w Tymbarku, a Pani Joanna rozpoczęła swoją edukację muzyczną w Tymbarku, od ogniska muzycznego poprzez pierwsze klasy szkoły muzycznej (w sumie siedem lat), przy czym dalszą edukację kontynuowała już w Krakowie. Pan Wojciech jest obecnie studentem łódzkiej akademii. 

Osiągnięć muzycznych  Anny i Joanny (która w ubiegłym tygodniu uzyskała tytuł doktora sztuki) jest tak dużo, że jak słusznie zauważył prowadzący koncert Stanisław Przybylski ich przedstawienie zajęłoby bardzo dużo czasu, więc zaproponował, aby zapoznać się nimi poprzez strony internetowe. 

Organizatorem koncertu była Gmina Tymbark. 

Poniżej zarejestrowane fragmenty Koncertu.

IWS 

Uroczystość nadania ks.prałatowi Józefowi Leśniakowi tytułu “Zasłużony dla Gminy Tymbark”

W sali koncertowej Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej miała miejsce uroczystość nadania byłego proboszczowi Parafii Tymbarku księdzu prałatowi Józefowi Leśniakowi tytułu “Zasłużony dla Gminy Tymbark”. Tytuł ten nadała Rada Gminy Tymbark w drodze uchwały. Na uroczystość przybyli mieszkańcy Gminy Tymbark, kapłani Parafii Tymbark: ks.proboszcz dr Jan Banach, były proboszcz ks. prałat Edward Nylec, kapłani Parafii Podłopień: ks.proboszcz Wiesław Orwat oraz ks.kanonik Franciszek Malarz, siostry Nazaretanki, Minister Środowiska poseł Edward Siarka, przedstawiciele powiatu limanowskiego Pani Beata Krzyśniak oraz Jan Puchała, Dyrektor Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej honorowy prof.oświaty Halina Waszkiewicz-Rosiek oraz gospodarze: Wójt Gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek oraz radni Gminy Tymbark z przewodniczącą Stanisławą Urbańską.

IWS