Podziękowania Zarządu OSP Piekiełko

W imieniu Zarządu OSP Piekiełko składam serdeczne podziękowanie zespołowi JURKOWIANIE za charytatywny koncert kolęd dla naszej mieszkanki, Wójtowi Gminy Tymbark – Pawłowi Ptaszkowi za samorządowe wsparcie, Panu Januszowi Toporkiewiczowi za bezinteresowny transport zespołu do i z Piekiełka, Prezesowi Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Piekiełko oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej wraz z obsługą za udostępnienie sali gimnastycznej, publiczności a szczególnie  każdemu darczyńcy za wsparcie leczenia chorej Darii. 
DZIĘKUJEMY. 
 
 Andrzej Czernek