Kaplica cmentarna w Tymbarku

Z pracy magisterskiej ks.Damiana Kurka pod tytułem “Parafia Tymbark 1918 – 1987”:

“Kaplica cmentarna została wzniesiona w latach 1954-1957 w stylu neogotyckim, pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża św. Z zewnątrz zbudowano ją z kamienia
ciosanego, wewnątrz – z cegły. Dach pokrywa dachówka karpiówka. Projekt budowy kaplicy powstał w umyśle ówczesnego proboszcza – ks. Andrzeja Bogacza. O plany wystarał się ówczesny wikariusz – ks. Eugeniusz Piech. Projekt i plany wykonał architekt inżynier Alojzy Podgórny ze Słopnic. Budowę rozpoczęto wiosną 1953
roku, kiedy w Tymbarku proboszczował ks. Józef Głodzik. Wykopy pod fundamenty i kryptę grobową wykonali mieszkańcy Podłopienia. Na czas robót polnych prace przerwano. Dopiero we wrześniu przystąpiono do bicia fundamentów. W tym też czasie zachorował ks. Głodzik. 27 października 1953 roku odwieziono go do szpitala w Nowym Sączu. Pracę przy budowie kaplicy nadzorował ks.Wincenty Świerczek, wikariusz tymbarski, przeczuwając, że grobowiec wkrótce będzie potrzebny. 31 października 1953 roku położono płytę betonową nad kryptą, a 10 grudnia 1953 roku ks. Józef Głodzik – który dwa dni wcześniej odszedł do domu Ojca – spoczął jako pierwszy w grobowcu.
Budowa trwała dość długo – czasy nie były łaskawe dla budownictwa sakralnego i brakowało gospodarza. We wrześniu 1955 roku proboszczem w Tymbarku został ks. Teofil Świątek. Dzięki niemu w maju 1956 roku prace przy budowie kaplicy ruszyły pełną parą. Budowę zakończono w roku 1957.
We wnętrzu kaplicy postawiono kamienny ołtarz, a nad nim umieszczono czarny krucyfiks wykonany z drewna lipowego. Wnętrze zaprojektowali artyści plastycy – Bogdan i Anatol Drwalowie z Tarnowa. Oni także sporządzili projekt witraży okiennych, które wykonano w pracowni krakowskiej.

W wieżyczce zawieszono dzwon “Jan” o wadze 30 kg. Ofiarował go ks. Jan Kordeczka z Podłopienia. 26 maja 1958 roku dzwon ten – wraz z dwoma dzwonami
kościelnymi – uroczyście poświęcił ks. bp Karol Pękala. Fundatorem kaplicy cmentarnej jest całe społeczeństwo tymbarskiej parafii. Kryptę kaplicy cmentarnej przeznaczono na miejsce wiecznego spoczynku tymbarskich proboszczów. Pochowano w niej ks. Józefa Szewczyka (proboszcza od 3 lipca 1916 do 31 maja 1935 roku), ks. Andrzeja Bogacza (proboszcza od 15 grudnia 1935 do 19 marca 1952 roku), ks. Józefa Głodzika (proboszcza od 1 sierpnia 1952 do 8 grudnia 1953 roku), ks. Teofila Świątka (proboszcza od 6 września 1955 do 5 maja 1987 roku) i ks. Janusza Kęskę (urodził się w Tymbarku i jego życzeniem było spocząć na tymbarskim cmentarzu).
Dwa razy do roku – w lipcu i listopadzie – w kaplicy celebrowane są uroczyste nabożeństwa za dusze zmarłych spoczywających na tymbarskim cmentarzu.”

IWS

zdjęcia: IWS

Spotkanie informacyjne z Ukraińcami goszczącymi na terenie Gminy Tymbark

W środę w tymbarskiej bibliotece  odbyło się spotkanie z Ukraińcami przebywającymi na terenie Gminy Tymbark. Organizatorami tej konferencji był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy w Tymbarku.

Poruszono najistotniejsze kwestie związane z uregulowaniami prawnymi, wsparciem finansowym, pomocą medyczną, zatrudnieniem i wydarzeniami kulturalnymi. Spotkanie trwało ponad dwie godziny.

Link do przygotowanej przez Urząd Gminy prezentacji z najważniejszymi informacjami: https://INFORMACJA DLA UKRAIŃCÓW – w języku polskim