Z archiwów rodzinnych

fotografie rodzinne z 1946 roku 

Tymbarczanka Janina Wowczak z domu Majerska

zdjęcie wykonane w Poznaniu (skąd pochodził maż Pani Joanny)

Janina Wowczak (obok siedzący mąż Stefan Wowczak) z grupą przyjaciół w Kiekrzu (przystań nad jeziorem Kierskim)

Krzesło dla św.Jana Pawła II

W Muzeum Jana Pawła II zlokalizowanym  w zakrystii  Ołtarza Papieskiego w Starym Sączu, która była wykorzystywana przez kardynałów i biskupów podczas mszy kanonizacyjnej błogosławionej Kingi (16 czerwca 1999 roku), znajduje się tron papieski, jaki był przeznaczony dla św.Jana Pawła II podczas tej uroczystości. 

tron papieski znajdujący się w Muzeum

Niestety nie ma tronu, jaki wykonał zmarły w styczniu ubiegłego roku Pan Mieczysław Kordeczka. Krzesło wykonane przez Pana Mieczysława było przez Jana Pawła II wykorzystane podczas posiłku w jadalni. O tym fakcie pisał Dziennik Polski datowany 29.07.1999 r., jak też Głos Tymbarku nr 38 z 1999 roku. 

Poniżej informacja z Dziennika Polskiego:

“Mieczysław Kordeczka jest bardzo znaną osobistością Tymbarku. Zajmuje się stolarką artystyczną. Jego dzieła przeważnie znajdują zbyt w kościołach. Jednak najbardziej zasłyną dzięki wykonaniu krzesła, na którym zasiadł Jan Paweł II w jadali podczas wizyty w Starym Sącz. Sporządził go według projektu Bolesława Szpechta z Krakowa, z którym współpracuje już od paru lat.

-Czasami nawet nie wiem, gdzie moje dzieła się dostają. Niektóre na Śląsk, ale do jakich miejscowości? Każdy może złożyć u mnie zamówienia, ale musi trochę poczekać na realizację, gdyż mam bardzo dużo zleceń – powiedział Mieczysław Kordeczka.”

Głos Tymbarku zamieścił na stronie tytułowej rysunek, na którym przedstawione jest krzesło wykonane przez Pana Mieczysława Kordeczkę. Autorką rysunku jest córka Pana Mieczysława –  Pani Agnieszka Kordeczka-Kwiatkowska.