Droga Krzyżowa przygotowująca wprowadzenie relikwii św.Jana Pawła II

Zanim nastąpiła uroczystość wprowadzenia relikwii św.Jana Pawła II ksiądz prałat Jacek Konieczny, kapłan prowadzący wielkopostne rekolekcje w Parafii Tymbark, poprowadził nabożeństwo Drogi Krzyżowej pod wezwaniem “Totus Tuus”, które było dewizą papieża św.Jana Pawła II. Autorem tekstu do tego nabożeństwa jest rekolekcjonista – ks.Jacek Konieczny.

IWS

IWS

“Młodzież Zapobiega Pożarom”

To temat ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz szkół średnich. W Tymbarku eliminacje gminne zorganizowano w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku.

   Celem turnieju jest popularyzacja przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej – mówi druh Tomasz Kaptur, naczelnik OSP Tymbark. W szczególności służy popularyzacji wśród dzieci  i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego kończy Tomasz Kaptur.

  Turniej przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy pisemny test składający się z 40 pytań, który pozwolił wyłonić po pięciu finalistów w każdej grupie wiekowej. W drugim etapie uczestnicy odpowiadali  na 5 pytań finałowych.

Ostateczna klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

W grupie szkół podstawowych klasy I-IV

  1. Martyna Kaptur SP Tymbark,

W grupie szkół podstawowych klasy V-VIII

  1. Kinga Piaskowy MDP Podłopień, 2. Karolina Górka NSP Piekiełko, 3. Emilia Krzyściak MDP Podłopień, 4.Edyta Majda MDP Podłopień, 5.Weronika Kurek MDP Podłopień.

W grupie szkół ponadpodstawowych:

  1. Hubert Łukasik, 2. Maksymilian Wszołek, 3. Natalia Napora, 4. Marek Guszka, 5. Aleksandra Kaczmarczyk uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.

 Po dwie osoby z każdej grupy wiekowej reprezentować będą gminę Tymbark w eliminacjach szczebla powiatowego.

 Komisji sędziowskiej przewodniczył st. kpt. Dariusz Molek z KP PSP w Limanowej.

   Organizatorami turnieju byli: Urząd Gminy w Tymbarku, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku, OSP Tymbark oraz druhowie mł. bryg. Tomasz Kaptur i st. kpt. Dariusz Molek, który przygotował pytania konkursowe.

   Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wśród uczestników turnieju  przeprowadzili druhowie strażacy z OSP Tymbark: Małgorzata Giza, Artur Kruszyński i Grzegorz Cygal. Zajęcia praktyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodych pożarników.

    Nagrody  zwycięzcom wręczali: wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, druh Stanisław Przybylski, prezes zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Tymbarku, mł. bryg. Tomasz Kaptur, st. kpt. Dariusz Molek oraz druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków, a ich fundatorami byli: Firma MASPEX – TYMBARK, Urząd Gminy w Tymbarku i OSP Tymbark. Smaczny posiłek dla uczestników turnieju ufundował Urząd Gminy w Tymbarku, który przygotowali Maria i  Stanisław Przybylscy. Gorącą atmosferę turnieju chłodziły soczki i napoje ufundowane przez Firmę MASPEX – TYMBARK.

Robert Nowak

Survival – jak przeżyć w każdych warunkach

Jednym z podstawowych elementów szkolenia strzelców z Jednostki Strzeleckiej nr  2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS  „Strzelec”  OSW w Tymbarku jest szkolenie praktyczne umożliwiające przetrwanie w różnych warunkach. 

Strzelcy, uczniowie z klas mundurowych w Tymbarku wyruszyli (24.03.22) w okolice góry Łopień,  w Beskidzie Wyspowym (wiata turystyczna), by po raz kolejny szkolić się z wybranych technik przetrwania w trudnych, górskich warunkach.  Zapoznali się jak pozyskać wodę do picia, czym i jak  rozpalić ogień, oraz sposobami przyrządzania posiłków, zagotowania wody. Ćwiczenia praktyczne obejmowały znajomość topografii, rodzaje ognisk stosowanych podczas bytowania, rozpalenia ognia oraz zagotowanie wody.

Po skończonych zajęciach młodzież starannie zabezpieczyła miejsca, w których był rozpalany ogień. Ćwiczenia koordynowała sekcyjna ZS Beata Hanusiak. Nadzór i opiekę nad uczniami sprawowali: st. chor. ZS Stanisław Opach oraz Pani Ewelina Piechnik.

Na zakończenie ćwiczeń grupa integrowała się przy wspólnym ognisku z pieczeniem kiełbasek.

Robert Nowak

Z archiwów rodzinnych

fotografie rodzinne z 1946 roku 

Tymbarczanka Janina Wowczak z domu Majerska

zdjęcie wykonane w Poznaniu (skąd pochodził maż Pani Joanny)

Janina Wowczak (obok siedzący mąż Stefan Wowczak) z grupą przyjaciół w Kiekrzu (przystań nad jeziorem Kierskim)