Okruchy historii – 50 lat temu powstała Gmina Tymbark

Na podstawie Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 6.12.1972 roku, z dniem 1 stycznia 1973 roku została utworzona Gmina Tymbark. W jej skład weszły wsie: Tymbark, Piekiełko, Zamieście, Podłopień, Zawadka i Słopnice. Powierzchnia gminy wynosiła 9 031 ha, a gęstość zaludnienia  98 osób na 1 km kw. Ogółem zamieszkiwało gminę 8855 osób, w tym 4255 mężczyzn. Z rolnictwa utrzymywało się 56% ludności. Gospodarstw rolnych było 1620. Odsetek mieszkań wyposażonych w wodociąg wynosił 18%. Od 1. stycznia 1997 roku z Gminy Tymbark zostały wyłączone Słopnice, które utworzyły oddzielną jednostkę administracyjną: Gminę Słopnice.

Historia zmian administracyjnych od 1945 roku: 

Tymbark został wyzwolony 18 stycznia 1945 roku. W marcu powstaje Gminna Rada Narodowa. W skład gminy Tymbark wchodziły następujące miejscowości:  Tymbark, Podłopień, Zawadka, Piekiełko, Zamieście, Kisielówka, Rupniów, Nowe Rybie, Stare Rybie i Słopnice. Pierwszym przewodniczącym GRN został wybrany Józef Wydra z Podłopienia, który pełnił tą funkcję do 1947 r. Od 1947 do 1950 r. stanowisko przewodniczącego GRN pełnił Józef Parużnik z Tymbarku. Po nim stanowisko to pełnili: Stanisław Tajduś z Zamieścia 1950-1951 r., Ludwik Kęska ze Słopnic 1951-1952, Józef Kasperski z Zamieścia 1952-1953. Ostatni przewodniczący do likwidacji gmin to Jan Smoter z Tymbarku w latach 1953-1954 r.

W 1952 r. z gminy Tymbark wyłączona zostaje wieś Słopnice, z której tworzy się samodzielną jednostkę administracyjną. Organy administracji państwowej, które działały obok administracji samorządowej na terenie naszej gminy reprezentował wójt Marcin Steczowicz (do września 1945r.). Zastąpił on na tym stanowisku poprzedniego wójta Władysława Kuca, który pełnił to stanowisko od 1934 r. W latach 1945-1947 r. wójtem był Marcin Giza. Ostatnim wójtem do 1950r. był Stanisław Duda z Tymbarku. Od 1934 r. do 1954 r. na stanowisku sekretarza gminy pracowali kolejno: Edmund Stanisławski, Michał Macko, Antoni Surdziel i Stanisław Garczyński z Łososiny Górnej.

Na skutek nowego podziału administracyjnego w roku 1954 zostaje zlikwidowana gmina, a z jej składu utworzone zostają cztery gromadzkie rady narodowe: Tymbark, Podłopień, Rupniów i Nowe Rybie.

W skład gromady Tymbark wchodziły wsie: Tymbark, Piekiełko i Zamieście, a w 1960 r. przyłączono wsie Podłopień, Zawadkę, i Kisielówkę. Taki
stan utrzymał się do 1972 r. W tym czasie przewodniczącymi GRN byli kolejno: Kazimierz Bubula z Piekiełka (1 955-1960r.), Karol Mielnicki z Tymbarku (1960-1965r.) i Władysław Surdziel z Piekiełka (1965-1972r.) Od 1 stycznia 1973 powstaje Gmina Tymbark.
IWS
 
źródło: na podstawie informatora “W gminie Tymbark” wydanego z 2005 przez UG Tymbark, z inicjatywy Wójta Gminy Tymbark
 
 
 
 
 
 

Uroczystości pogrzebowe śp. Jana Atłasa

W niedzielne popołudnie odbyły się uroczystości pogrzebowe śp.Jana Atłasa – Taty ks.prałata dr.Tomasza Atłasa, obecnie pracownika watykańskiej Dykasterii ds.Ewangelizacji. Mszy świętej, koncelebrowanej, przewodniczył biskup pomocniczy Stanisław Salaterski, który wygłosił kazanie. Eucharystię sprawowali ks.Tomasz Atłas, ks.proboszcz Jan Banach oraz bardzo licznie zgromadzeni księża związani z ks.Tomaszem oraz z rodziną Zmarłego. 

Na wstępie ks.proboszcz dr Jan Banach odczytał okolicznościowy list od Arcybiskupa Andrzeja Jeża oraz nazwiska kardynałów, duchownych, którzy nadesłali kondolencje. 

W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe wszystkich jednostek OSP działających na terenie Gminy Tymbark tj. Tymbarku, Podłopienia,  Piekiełka i Zawadki oraz delegacja straży państwowej (syn Zmarłego, Jacek, jest zawodowym strażakiem, zaś społecznie pełni funkcję Prezesa OSP Podłopień.)

Oprawę muzyczną podczas Eucharystii zapewnił Chór Parafii Tymbark, pod kierownictwem Piotra Taczanowskiego, zaś w ostatniej drodze Zmarłego towarzyszyła Strażacka Orkiestra Dęta “Tymbarski Ton”, pod batutą Andrzeja Głowy.

Śp.Jan Atłas został pochowany na tymbarskim cmentarzu, w rodzinnym grobowcu.

IWS

IWS

 

 

Parafia Tymbark – Msza św. o godz.11.30 w nowy 2023 rok

W Nowy Rok 2023 Eucharystii o godz.11.30  przewodniczył ks.proboszcz dr Jan Banach, który też wygłosił noworoczne kazanie. Mszę św. sprawowali również ksiądz rodak Ignacy Urbański oraz wikariusz Parafii Tymbark ks.Sylwester Taraszka, któremu po zakończonym nabożeństwie przedstawicie parafii złożyli życzenia imieninowe (o czym można przeczytać w poprzednim poście). 

IWS

IWS

Parafia Tymbark – życzenia imieninowe dla ks.Sylwestra

31 grudnia jest wspomnienie św.Sylwestra. Cytując informacje pochodzące z portalu www.brewiarz.pl:

Sylwester był z pochodzenia Rzymianinem, urodził się za panowania papieża św. Marcelego lub nawet wcześniej. Jego ojcem był prawdopodobnie kapłan Rufin (w tym czasie duchowieństwa nie obowiązywał jeszcze ścisły celibat). O jego dzieciństwie, młodości i wykształceniu nic nie wiadomo. Kiedy prześladowanie dioklecjańskie ze szczególną wrogością odnosiło się do ksiąg świętych w Kościele i nakazało je niszczyć, właśnie Rufin przechowywał w tajemnicy księgi liturgiczne i Pismo święte, należące do Kościoła w Rzymie.
Sylwester wstąpił na tron papieski po św. Milcjadesie w styczniu 314 roku. Zasiadał na nim bardzo długo – przez 21 lat. Po edykcie mediolańskim kończącym erę prześladowań chrześcijan w cesarstwie rzymskim podjął organizację kultu Bożego. Duchowieństwo chrześcijańskie zwolniono od pełnienia publicznych funkcji pozakościelnych, decyzje sądów biskupich obowiązywały chrześcijan w poszczególnych okręgach, a niedzielę uznano oficjalnie za święto państwowe.
Za pontyfikatu Sylwestra odbył się pierwszy sobór powszechny w Nicei (325). Ze względu na podeszły wiek papież nie uczestniczył w nim osobiście – wysłał tam jednak swoich legatów, a następnie na synodzie w Rzymie zatwierdził uchwały tego soboru. Przyjęto tam m.in. wyznanie wiary, które recytujemy w czasie Mszy świętych oraz ogłoszono dogmat o boskości Syna i Jego równości z Ojcem. Ujednolicono obchodzenie świąt Wielkanocy w całym Kościele. Ogłoszono 20 kanonów prawa kościelnego, które obejmowały uprawnienia jurysdykcyjne biskupów Rzymu oraz określały sposób wybierania biskupów. Gdy Konstantyn Wielki ufundował bazyliki św. Jana na Lateranie i św. Piotra na Watykanie, Sylwester I dokonał obrzędu uroczystej konsekracji obu świątyń. Odtąd każda świątynia była konsekrowana w podobny sposób. Według legendy to właśnie św. Sylwester pozyskał dla wiary matkę Konstantyna Wielkiego – św. Helenę.
Święty Sylwester IZmarł 31 grudnia 335 r. Data ta wydaje się pewna, gdyż spotykamy ją w najdawniejszych dokumentach. Jego święto obchodzi się od V wieku – Grecy obchodzą je 2 stycznia. Śmiertelne szczątki papieża spoczęły w katakumbach św. Pryscylli, gdzie w VII wieku wystawiono ku jego czci bazylikę. Obecnie relikwie św. Sylwestra I znajdują się niedaleko miasta Modena. Sylwester jest patronem tego miasta i diecezji, która ma w tym mieście swą stolicę. Jest także patronem zwierząt domowych, wzywany bywa w modlitwie o dobre zbiory paszy, a także o szczęśliwy i pomyślny nowy rok. Dzień św. Sylwestra jest ostatnim dniem w roku kalendarzowym. Dlatego w kościołach urządza się wieczorem specjalne nabożeństwo dziękczynno-ekspiacyjno-błagalne. Duszpasterze zdają wiernym sprawozdania z całorocznej pracy w parafii. Znane są także w całym świecie “zabawy sylwestrowe”, czyli “Sylwestry”.

Ikonografia przedstawia św. Sylwestra w papieskim stroju pontyfikalnym lub jako papieża w tiarze i czerwonym płaszczu. Jego atrybutami są: kościół, księga, trzyramienny krzyż, paliusz, tiara, wąż z książką, smok u stóp.

Święty Sylwester jest patronem księdza Sylwestra Taraszki wikariusza Parafii Tymbark. Wczoraj, w dniu imienin, życzenia ks.Sylwestrowi złożyli wierni uczęszczający do kaplicy w Piekiełku. Nad wiernymi i kaplicą opiekę sprawuje właśnie ks.Sylwester.

Dzisiaj, w Nowy Rok, życzenia Księdzu Sylwestrowi złożyli przedstawiciele całej tymbarskiej parafii.

Księże Sylwestrze, nasz Drogi Solenizancie.

Pierwszy stycznia, jak co roku, jest w Kościele Katolickim dniem Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, o którym Ks. Jan Twardowski w swych rozważaniach tak kiedyś się wypowiedział: „Ustanowione przez Papieża Pawła VI święto macierzyństwa Matki Bożej obchodzimy na samym początku nowego roku. Ileż kryje się w tym optymizmu i nadziei! Tak jak Bóg powierzył Matce Bożej Jezusa, tak Kościół obecnie powierza Jej opiece każdy nowy rok. Dziecko w rękach Matki czuje się bezpieczne. Co to znaczy być bezpiecznym w ramionach Matki Najświętszej ? (…) Matka Boża jest co prawda i Matką ludzkości i Matką Kościoła i Królową Polski, ale Ona była także Matką w życiu codziennym. Troszczyła się, żeby Jezus się nie zaziębił, by Święty Józef nie zachorował, by Świętą Elżbietę nie bolała głowa, by nie tylko na weselu nie zabrakło wina, ale i w domu nie zabrakło chleba. Martwiła się, czy będzie dobra pogoda w czasie zbierania owoców w winnicy. Była matką na co dzień.”

Przeżywając więc dzisiaj tę piękną uroczystość u progu Nowego 2023 Roku my wierni naszej wspólnoty parafialnej, wbrew wszelkim obecnym lękom i troskom, z nadzieją patrzymy w oblicze Dzieciątka Jezus w tymbarskiej świątyni. Wierzymy bowiem, że w tym trudnym czasie nasza żarliwa modlitwa u Żłóbka o pokój na świecie, o bezpieczeństwo i Boże błogosławieństwo dla naszego kraju, o zgodę wśród Polaków, zostanie wysłuchana poprzez wstawiennictwo Matki Pana Jezusa – Świętej Bożej Rodzicielki.

A ponieważ wczoraj, w dniu 31 grudnia, celebrując nabożeństwa dziękczynne i ekspiacyjne na zakończenie roku kalendarzowego Kościół Katolicki wspominał jednocześnie Świętego Sylwestra – Papieża Twego patrona, prosimy Cię Księże Sylwestrze o przyjęcie od nas serdecznych życzeń imieninowych. Niech Pan Bóg obdarza Cię wszelkimi łaskami i poprzez działanie Ducha Świętego stale umacnia w Twej kapłańskiej posłudze. Niech Matka Najświętsza nieustannie wstawia się za Tobą, a Patron Święty Sylwester niech będzie Twoim powiernikiem we wszystkich prośbach i intencjach, które zanosisz do Boga. Życzymy Ci zdrowia i pogody ducha w codziennym życiu.

Przy okazji tych życzeń dziękujemy Ci Księże Sylwestrze, że od początku swej obecności w naszej parafii pokazujesz nam jak można z prostotą i pokorą służyć Bogu i wiernym Kościoła w codziennej pracy duszpasterskiej. Dziękujemy za ten uroczy łańcuszek dziecięcych serc i rąk, który starasz się tworzyć na Eucharystii wokół ołtarza na czas modlitwy pańskiej Ojcze Nasz. Dziękujemy również za Twoje zaangażowanie w charakterze opiekuna Kaplicy w Piekiełku.

 A ponieważ wielu z nas katolików rozpoczynając nowy rok pragnie z pewnością coś poprawić w swoim życiu i poszukuje co zmienić na lepsze, pozwól Księże Sylwestrze, że zakończymy słowami wiersza góralskiej poetki Izabeli Zającówny z Raby Wyżnej pt. „Zachowoj …”

Zachowoj mnie Boze od choroby dusy,

Od zgorzkniałych myśli, zozdrosnego wzroku,

Bym nie sukoł drzazgi w kozdym innym cłeku

Ino w swoim oku …

 

Zachowoj mnie Boze od gorycy w sercu,

Od ostrości mowy i cięzaru słowa,

Niech zanim coś powiem, zanim kogo zranie,

Wpierw pomyśli głowa …

 

Zachowoj mnie Boze od pomyłek w zyciu,

Od złych drogowskazów i fałsywej drogi

By na przekór djebłu, do Twego Królestwa

Przywiedły mie nogi !!! 

 Szczęść Boże.

 

zdjęcia poniżej: Siostra Regina