21 listopada zakończyła się kadencja 2010-2014

Drodzy Państwo,

I tak sześcioro spośród nas przestało sprawować mandat radnego Rady Gminy Tymbark.

Rozpoczynając swoją pracę w Radzie jako podstawowe zadania przyjęliśmy: zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców ( drogi i inwestycje wodno-kanalizacyjne) oraz zmianę stylu zarządzania gminą. Pierwsze zadanie w dużej mierze udało się nam zrealizować ( choć mamy świadomość, że są osoby, które nie mają dojazdu lub ze względu na zły stan dróg dojazd ten mają bardzo utrudniony i oczywiście są domy, które nie mają bieżącej wody).

Drugiego celu niestety nie udało nam się osiągniąć. To, że nie jest tak, jakie były oczekiwania , było już widać około połowy kadencji, a potem było już tylko gorzej. Uważaliśmy, że samo przyznanie się do błędu nie rozwiązuje problemu.  Stąd nasze działania, o których informowaliśmy Państwo na tej stronie. Dzisiaj nie wiemy jeszcze, czy będziemy mogli powiedzieć Mieszkańcom Gminy Tymbark, iż zrealizowaliśmy przyjęte wobec nich zobowiązanie.

Strona przestaje być „..grupy Radnych Gminy Tymbark“, ale pozostaje stroną osób, dla których Gmina Tymbark była i jest małą ojczyną.