Konsultacje Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego

Trwają konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (Uszczegółowienia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dokument ten będzie stanowił informację na temat rodzaju możliwych do realizacji projektów na lata 2014- 2020 w województwie małopolskim finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zawierał katalog potencjalnych beneficjentów.

Uwagi do projektu mogą być zgłaszane do 31.08.2014r. i będą rozpatrywane przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

„Wezwanie do usunięcia naruszenia dóbr osobistych”, jakie otrzymaliśmy od Pana Krzysztofa Smagi – radcy prawnego.

Poniżej publikujemy „Wezwanie do usunięcia naruszenia dóbr osobistych”,  jakie otrzymaliśmy od Pana Krzysztofa Smagi –  radcy prawnego . Wezwanie, o takiej samej treści, otrzymali (22.07.2014)  radni naszej grupy, którzy byli obecni na sesji absolutoryjnej (17 czerwca 2014),  tj. Irena Wilczek-Sowa, Marek Golonka, Czesław Kuc, Paweł Ptaszek oraz  Dariusz Socha.

Nasza odpowiedź ukaże się wkrótce.

 

wezwanie1  wezwanie2

Dlaczego nie głosowaliśmy za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Tymbark

Poniżej przedstawiona treść jest wyjaśnieniem Wam Drodzy Mieszkańcy dlaczego część radnych nie głosowała za udzieleniem absolutorium  dla Wójta Gminy Tymbark doprowadzając do jego nie udzielenia. Jest też odpowiedzią na próby ataku na radnych oraz usilnej obrony Pana Wójta przez część ludzi piszących pod artykułami na portalu informacyjnym limanowa. in. Chodzi tu głównie o  osoby spoza Gminy, którzy nie mając wiedzy na temat tego co dzieje się w Gminie Tymbark,  mają bardzo duży wpływ na działania  obecnego Wójta (chodzi o osobę wysoko postawioną we władzach  Miasta  Limanowa oraz udzielająca się również  w Gminie Laskowa  lub np. osobie,   o której  ostatnio głośno było  z powodu  kłopotów finansowych, które przysporzył m.in. Mieszkańcom Tymbarku  ) i dla zasady bronią, jak również utwierdzają Pana Lecha Nowaka, iż sposób zarządzania przez Wójta jest bardzo dobry. Chodzą opinie, że nieformalnym wójtem  Gminy Tymbark  jest Radca Prawny, tak się jakoś dziwnie składa, obsługujący te właśnie gminy, czyli Laskową, Tymbark i miasto Limanowa.

Dla nas radnych absolutorium nie dotyczy tylko cyferek w sprawozdaniach finansowych, lecz również dotyczy samego zarządzania tj. pozyskiwania zewnętrznych środków, sposobu prowadzenia inwestycji, traktowania mieszkańców oraz realizacji podstawowych obowiązków do jakich ustawodawca powołał Gminę. Mieszkańcy naszej Gminy zauważyli na pewno, iż w okresie urzędowania naszego Wójta przepaść, która jest pomiędzy Tymbarkiem a naszymi sąsiadami jak Gminą Słopnice czy Dobra tylko się pogłębiła.  Wójt do końca 2013 roku nie zdążył przygotować ani jednego projektu drogi, kanalizacji, czy jakiegokolwiek budynku użyteczności publicznej. Wójt złożył jedynie do Urzędu Marszałkowskiego dokumentację dla inwestycji  wodociągowej, ale i tak ta dokumentacja  zawierała błędy zarówno formalne, jak i merytoryczne ( była to jedyna  inwestycja, na którą Wójt uzyskał finansowanie zewnętrzne) .

[Czytaj więcej…]

Modele rozwoju gmin Tymbark i Słopnice

Link do artykułu opublikowanego w czasopiśmie Uniwersytetu Warszawskiego ,,Studia Regionalne i Lokalne” na temat planowania rozwoju gmin na przykładzie Gminy Tymbark i Gminy Słopnice

http://www.studreg.uw.edu.pl/article.php?id=441

 

Wersja pdf całego artykułu:

http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2012_3_adamus_ptaszek.pdf

 

Paweł Ptaszek