Urząd Gminy w Tymbarku wznawia bezpośrednią obsługę klientów

Wójt Gminy Tymbark uprzejmie informuje, że od  8 czerwca 2020 roku (poniedziałek) Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów.          

Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

 Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i  posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty.

 Na korytarzach bardzo proszę Państwa o zachowanie bezpiecznej odległości dwóch metrów.

 Wójt Gminy Tymbark, Paweł Ptaszek

zdjęcie: IWS

Nagroda specjalna za zajęcie I miejsca dla uczniów SP w Podłopieniu

Ekozespół uczniów klasy VI i VII kółka przyrodniczego Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu wziął udział w VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mistrz Recyklingu Oraz III Ligi Elektrorecyklingu organizowanego przez Fundację Chlorofil. Za przygotowany projekt Jury przyznało młodym ekologom nagrodę specjalną za zajęcie I miejsca w kategorii klas 5-7 szkoły podstawowej. Uczniowie nagrodzeni zostali za całościowy projekt MINERAL RESOURCES IN OUR XPSOX – konsolę oraz koncepcję i wykonanie gry planszowej będącej jednocześnie instrukcją demontażu tej konsoli.

Ja informują organizatorzy: W trakcie gry gracze dowiadują się jakich materiałów użyto do budowy konkretnych części składowych konsoli (chromowana obudowa, płyta główna z cyną itd.) i jednocześnie uczą się gdzie występują złoża surowców niezbędnych do ich wyprodukowania. W trakcie rozgrywki gracze mogą zakupić złoża, ale generują zyski zawracając surowce wtórne do recyklingu. Gra pokazuje, że proces wydobycia surowców może być minimalizowany, a korzystanie z surowców pochodzących z recyklingu niezbędne w procesie produkcji nowych urządzeń. Jest to wizja zgodna z modelem gospodarki obiegu zamkniętego.

Uczniom i ich opiekunom składamy serdeczne gratulacje!

źródło: https://chlorofil.com.pl/

Informacja: UG Tymbark

 

Rusza remont „Kopanej Drogi”

Dziś w Urzędzie Gminy w Tymbarku, Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek wraz z Skarbnik Zofią Dudą, podpisali umowę z firmą MK BUD Sp. z o.o., na remont drogi gminnej „Kopana Droga” w miejscowości Tymbark.

Remont polegał będzie na wykonaniu nawierzchni asfaltowej oraz ułożeniu korytek wzdłuż drogi na odcinku 420 mb. Wartość zadania to ponad 362 000 zł brutto, a termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec sierpnia br.

Informacja/zdjęcie: UG Tymbark

Time for Chopin – dzisiaj muzykę Chopina gra Wojciech Pyrć

Time or Chopin organizuje koncerty muzyki Chopina w Warszawie. Od 1 stycznia poprzez stronę FB można wziąć udział w koncercie online. Dzisiaj zagrał Wojciech Pyrć absolwent Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku. 

Koncert ten można obejrzeć TUTAJ . 

( nie ma nr rezerwacji, należy kliknąć  „Połącz” )

powyżej screen (strona FB Time for Chopin 

 

Zmiany w programie stypendialnym

Na ostatniej sesji Rady Gminy Tymbark, w dniu 28 maja br., została podjęta uchwała dotycząca zmiany lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Reforma oświaty, reorganizacja sieci szkół (ośmioletnie szkoły podstawowe), pojawienie się nowych lub innych niż dotychczas przedmiotów w poszczególnych klasach objętych oceną w ramach programu wymusiły potrzebę modyfikacji programu stypendialnego. Uchylono dotychczasowe założenia, wprowadzając na ich miejsce nowe zasady. Główne zmiany dotyczą: ograniczenia grupy docelowej uczniów do klas V-VIII, zróżnicowanie wymaganej średniej ocen:

 • dla klas V-VI – 5,10
 • dla klas VII-VIII – 5,0

Ograniczono liczbę uczniów otrzymujących stypendium za wyniki w nauce z 25 na 15 – ze względu na ograniczenie grupy docelowej oraz likwidację gimnazjum.

Zróżnicowano kwoty stypendium za osiągnięcia artystyczne: 500 zł za plastyczne, 1000 zł za muzyczne, a także podniesiono stypendium dla laureatów konkursów tematycznych i finalistów konkursów przedmiotowych z 500 na 800 zł.

Średnia ocen uprawniająca do otrzymania stypendium za wyniki w nauce wyciągana będzie z następujących przedmiotów:

 • Język polski
 • Język obcy
 • Historia
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia
 • Geografia
 • Biologia
 • WOS

Utworzono stypendium za najlepsze wyniki z egzaminu ósmoklasisty dla 5 osób z najlepszą średnią procentową z egzaminu w wysokości 800 zł jednorazowo.

Pełna treść regulaminu znajduje się w załączniku poniżej.

Załącznik nr 1 do Uchwały XVII1402020

wręczanie stypendiów – rok 2018

„Z Bożej Apteki” (15)

jaskier polny

Jaskier polny – inaczej łąkowy lub rozłogowy, należy do rodziny jaskrowatych, jest to kolejna roślina trująca o właściwościach leczniczych. Uważana bywa za chwast, a dodatkowo w stanie zielonym (na surowo) szkodliwa zarówno dla zwierząt jak i ludzi, rośnie na terenie całej Polski, jest bardzo dobrym wskaźnikiem terenów, które powinny być meliorowane ponieważ lubi rosnąć na glebach słabo napowietrzonych, gliniastych i podmokłych. Wyrasta do 40 cm, a w sprzyjających warunkach znacznie wyżej, z rozetki liściowej wyrasta prosta rozgałęziona łodyga zakończona drobnymi żółtymi kwiatuszkami, kwitnie od połowy maja do końca czerwca, owocami są niewielkie orzeszki z czepnymi wyrostkami. Wysuszone ziele jaskra (część nadziemna) stosowane było dawniej jako doskonałe lekarstwo przeciwko dżumie, obecnie bywa używana jako zioło antygrzybiczne, ma duże właściwości bakteriostatyczne.

pępawa dwuletnia

Pępawa dwuletnia – roślina ta należy do rodziny astrowatych, w Polsce rośnie kilka gatunków, jednak najbardziej rozpowszechniona jest pępawa dwuletnia i dachowa, są bardzo podobne do siebie, ich zastosowanie do celów zielarskich jest podobne. Pępawa rośnie na terenie całej Polski, preferuje gleby wilgotne i gliniaste, łodygi mogą wyrastają do 100 cm, czasami wyżej, zakończone są rozgałęzieniami na końcu których wyrastają złocisto – żółte kwiaty zebrane w koszyczki, kwitnące od końca maja do września. Do celów leczniczych wykorzystuje się korzeń oraz cześć nadziemną – liście i kwiaty bez łodyg. Z rośliny tej można przyrządzać: wyciągi, ekstrakty, nalewki soki, herbaty i maści, można ją stosować wewnętrznie i zewnętrznie. Zawarte związki czynne w tej roślinie pomocne są przy problemach trawiennych, działają antywirusowo i antybakteryjnie, hamują rozwój nowotworów i późniejszych przerzutów. Stosowane preparaty z tej rośliny mają również zastosowanie obniżające „zły” cholesterol, działają zbawiennie przy problemach z wątrobą, nerkami, trzustką, prostatą, przeciwdziałają miażdżycy i cukrzycy, a używane zewnętrznie w postaci maści toników i kremów opóźniają procesy starzenia, regenerują naskórek, przyspieszają gojenie ran, a wszystko to można znaleźć na łące i przyrządzić samemu.

Tajemnice Łopienia- Jaskinia Zbójecka

 Na Łopieniu jest około 20 jaskiń. Największą z nich jest jaskinia Zbójecka, która ma ok 433 metrów długości, 19 m głębokości i 20 m deniwelacji. Pierwszą eksplorację przeprowadzono w 1997 roku. W jaskiniach na Łopieniu znajdują się jedne z największych w Polsce skupisk chronionych gatunków nietoperzy – m.in. podkowca małego – napisał Pan  Wiesław Duda. Najbardziej znaną legendą jest ta, że w czasie wojny ukrywali się tam partyzanci – dodał Pan Wiesław.

zdjęcia: Wiesław Duda