Ks.Stanisław liderem w swojej kategorii! Od nas zależy czy plebiscyt zakończy się takim wynikiem!

Do piątku trwa głosowanie w plebiscycie  „Nauczyciela na Medal 2018”. W kategorii nauczycieli klas IV-VIII i gimnazjum prowadzi ksiądz Stanisław Kaczka. Czy takim wynikiem zakończy się głosowanie zależy od nas!

poniżej fragmenty z portalu www.gazetakrakowska.pl

IWS

O plebiscycie na www.tymbark.in:

Czy Ksiądz Stanisław Kaczka otrzyma medal?

Regulamin konkursu plastycznego „Grób Twój w odległej gdzieś krainie…”

ORGANIZATOR: Jednostka Strzelecka  nr 2007 im. kpt Tadeusza Paolone ZS ”Strzelec„ OSW w Tymbarku.

WSPÓŁORGANIZATOR:  Urząd Gminy w Tymbarku.

 CELE KONKURSU:

 • Uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości,
 • Upamiętnienie 100 rocznicy zakończenia I Wojny Światowej i Bitwy Limanowskie (Na górze Jabłoniec), w dniach 8-12 grudnia 1914 r.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych wśród  młodzieży,
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,
 • Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

UCZESTNICY:

 • uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Tymbark, 
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu gminy Tymbark

TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH:

„Grób Twój w odległej gdzieś krainie…”

FORMAT PRAC: nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A2,

TECHNIKA WYKONANIA: Malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa.

TERMINY (ETAPY KONKURSU)

Otwarcie konkursu : 15 listopada  2018 r.

Zakończenie konkursu : 12 grudnia  2018 r.

 1. Przeprowadzony na szczeblu placówek w terminie do  03 grudnia Komisje szkolne wyłonią 5 najlepszych prac i prześlą do Urzędu Gminy w Tymbarku, pok. nr. 11 , osoba odpowiedzialna Robert Nowak,
 2. Prace wyłonione w etapie szkolnym należy dostarczyć  do UG Tymbark w terminie nie przekraczającym 05 grudnia 2018 r.

Prace zostaną oceniane przez specjalnie do tego celu powołaną komisję. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród książkowych, odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek i adres domowy, nazwę placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu.
 • Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

NAGRODY:

 • Jury powołane przez organizatora wyróżni po trzy najlepsze prace w każdej grupie wiekowej nagrodami książkowymi.
 • Na stronie internetowej  tymbark.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu.

PRAWA ORGANIZATORÓW: Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora za  nadzór nad przebiegiem konkursu: Robert Nowak,  tel: 18 3325 637, e-mail: r.nowak@tymbark.pl

      Dowódca,  insp. ZS Robert Nowak

nagrodzone prace w ubiegłorocznym konkursie plastycznym „„Jest w polu mogiła w niej żołnierz nieznany….”

Sukcesy strzeleckie upamiętniające Święto Niepodległości

11 listopada 2018 roku młodzi adepci strzelectwa sportowego wraz ze swoimi rodzicami wzięli udział w zawodach zorganizowanych na strzelnicy w Nowym Sączu. II miejsce z broni pneumatycznej zajęła Katarzyna Kasperska oraz Aleksandra Kęska. Aleksandra Kęska zajęła również II miejsce  z karabinka kulowego .

15 listopada 2018 r. na strzelnicy sportowej pneumatycznej Ligi Obrony Kraju odbyły się kolejne Otwarte Drużynowe i Indywidualne Zawody w Strzelectwie Sportowym z okazji Narodowego Święta Niepodległości o Puchar Burmistrza Miasta LimanowaW zawodach tych wzięło udział  80 strzelców, wśród nich uczniowie Szkoły Podstawowej w Tymbarku oraz  uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Piekiełku. Zawody przeprowadzone zostały pod czujnym okiem pana Leszka Lacha oraz Macieja Twaroga. Fundatorem nagród był Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda.

Oto wyniki strzelców z w/w szkół w swoich kategoriach :

I miejsce –  Katarzyna Kasperska – 84 pkt – Szkoła Podstawowa w Tymbarku

II miejsce – Urszula Czyrnek – 62 pkt – Szkoła Podstawowa w Tymbarku

IV miejsce – Julia Surdziel – 58 pkt – Niepubliczne Gimnazjum w Piekiełku

I miejsce – Ignacy Kurek – 83 pkt – Niepubliczne Gimnazjum w Piekiełku

III miejsce – Krzysztof Bulanda – 75 pkt – Szkoła Podstawowa w Tymbarku

IV miejsce – Franciszek Śliwa – 70 pkt – Niepubliczne Gimnazjum w Piekiełku

V miejsce – Dawid Bubula – 70 pkt – Niepubliczne Gimnazjum w Piekiełku

VI miejsce – Filip Bednarczyk – 68 pkt – Niepubliczne Gimnazjum w Piekiełku

   Wyniki drużynowe :

III miejsce drużyna Szkoły Podstawowej w Tymbarku- 136 pkt. :

Katarzyna Kasperska, Kinga Wawrzyniak, Paweł Ptaszek

I miejsce drużyna Szkoły Podstawowej w Tymbarku – 203 pkt.  :

Urszula Czyrnek, Krzysztof Bulanda, Jakub Śmiech

II miejsce drużyna Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piekiełku- 200 pkt. :

Dawid Bubula, Ignacy Kurek, Karol Kapturkiewicz

I miejsce drużyna Niepublicznego Gimnazjum w Piekiełku – 173 pkt. :

Agata Rusnak, Julia Surdziel, Filip Bednarczyk

Gratuluję!

Barbara Janczy

 

Chór Parafialny z Tymbarku wziął udział w XII. Zagórzańskich Spotkaniach Chórów

Publiée par Jozef Kowalczyk sur Dimanche 18 novembre 2018

Nagranie upublicznione na stronie FB przez Józefa Kowalczyka z Mszany Dolnej.

Fragment występu Chóru Parafialnego z Tymbarku podczas XII. Zagórzańskich Spotkań Chórów, które dzisiaj (w niedzielę) miały miejsce w Mszanie Dolnej w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego.

Siostry Służebniczki Dębickie o założycielu Zgromadzenia bł.Edmundzie Bojanowskim

Dzisiaj, w Światowym Dniu Ubogich, we wspólnocie parafialnej w Tymbarku gościły Siostry Służebniczki Dębnickie. Przed wszystkimi nabożeństwami siostra Katarzyna przedstawiała sylwetkę założyciela Zgromadzenia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.  

Błogosławiony Edmund Bojanowski był działaczem społecznym, twórcą ochronek wiejskich. Świętość życia i charyzmat służby bliźnim potwierdził aktem beatyfikacji Ojciec Święty Jan Paweł II 13.06.1999 r. w Warszawie. Jak  możemy o nim przeczytać: „W swym pedagogicznym wyczuciu bł. Edmund Bojanowski rozumiał jasno, że wszelkie wychowawcze starania trzeba zaczynać od dziecka, dlatego poświęcił się bez reszty sierotom. Z czasem troską wychowawczą objął także inne dzieci wiejskie, organizując dla nich tzw. ochronki. Instytucję ochronek kształtował bł. Edmund w oparciu o głęboko przemyślane idee, wykorzystując bogate tradycje polskiej wsi, jej duchowe bogactwo, związki z ziemią i zajęciami rolniczymi. W swoich Notatkach ukazuje jako niezawodne środki wychowania naturę, religię i historię, które mają splatać się w harmonijną syntezę pracy, miłości Boga i bliźniego oraz praktycznego umiłowania ziemi i kultury polskiej. Bł. Edmund sam opracował program pracy wychowawczej w ochronkach na każdy dzień, tydzień i każdą porę roku.”

Siostry zapewniły oprawę muzyczną Mszy Świętej. 

Na zakończenie parafianie mieli możliwość ucałowania relikwii błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej jest jedną z czterech gałęzi wielkiej Rodziny Sióstr Służebniczek NMP, która swoje początki wzięła na ziemi wielkopolskiej w 1850 r. Bł. Edmund przejeżdżając pewnego razu przez  Dębicę, widząc z okna pociągu wieżę kościoła – westchnął głęboko w duszy, wyrażając swoje pragnienie, aby i tu dotarły kiedyś służebniczki. I tak się stało. W 1882 r., na prośbę hrabiostwa Karola i Karoliny Raczyńskich trzy pierwsze służebniczki zawitały do Dębicy. Dębica należała wówczas do małych, ubogich miasteczek galicyjskich o charakterze rolniczym. Ze względu na nieprzychylną politykę zaborców od roku 1890 siostry służebniczki w Dębicy zaistniały jako samodzielna – dębicka gałąź Zgromadzenia, a dom zaczął pełnić funkcję domu macierzystego.

(informacje na podstawie strony internetowej Zgromadzenia   https://bdnp.pl).

IWS