Koncert Noworoczny w Tymbarku

Dzisiaj w tymbarskiej bibliotece odbył się, można już powiedzieć, że tradycyjny, Koncert Noworoczny, podczas którego mogliśmy podziwiać występy rodzimych artystów. Koncert otworzyła i prowadziła Pani Dyrektor Biblioteki Ewa Skrzekut. Przywitała przybyłych, w tym Wójta Pawła Ptaszka, Starostę Jana Puchałę, oraz wykonawców. Jako pierwszy Zespół św.Józefa z Piekiełka. Jest zespół (którego powstanie zainspirował ks.Witold Warzecha), składający się z ok. 20 młodych osób, pracujący pod kierownictwem Pani Lucyny Woźniak.  Następnie  Parafialny Chór z Podłopienia. Jak podkreśliła Pani Dyrektor jest to chór wielopokoleniowy, śpiewają w nim dzieci, młodzi, dorośli i seniorzy. W tymbarskiej bibliotece jest to ich drugi występ. Podłopieński chór prowadzi Pan Lucjan Bożek.  Trzecim  wykonawcą  świątecznego koncerty był zespół najbardziej doświadczony, działający od 15 lat Parafialny Chór z Tymbarku. Chór ten już kilkakrotnie występował w Bibliotece, jak też podczas różnych uroczystości, reprezentował Gminę Tymbark na przeglądach chórów, koncertował na Jasnej Górze.  Tymbarski chór prowadzi Pan Piotr Taczanowski.   

Zebranych widzów oraz artystów  przywitał    Wójt Paweł Ptaszek, który wyraził zadowolenie, że mimo występujących tak dużych zmian, w każdym wymiarze, tradycja wspólnego śpiewu, kolędowania, nie zanika, że buduje ona więzi międzypokoleniowe.  Fakt wypełnionej widzami  sali świadczy, że jest taka potrzeba.   Wójt podziękował też artystom za wzbogacanie swoimi talentem lokalnej społeczności.      

Głos zabrał Starosta Jan Puchała, który również podkreślił, że pełna sala świadczy o tym, że mieszkańcy Gminy Tymbark chcą w tego typu  wydarzeniach uczestniczyć. Podziękował na wspólne kolędowanie, przy bardzo dobrych występach, które na pewno będą miały miejsce. Widzom życzył miłego słuchania i wszystkiego dobrego w Nowym Roku.

Ksiądz Witold podziękował za fakt, że  lokalna społeczności tworzy wspólnotę rodziną,  Jak Ksiądz powiedział kolędami się modli, więc życzył, aby to spotkanie było jedną wspólną modlitwą, która będzie świadectwem, iż Bóg jest obecny w naszych sercach.  Podziękował też Pani Dyrektor Biblioteki, za możliwość debiutu  Zespołu św.Józefa.

Po zakończeniu koncertu wszyscy zostali zaproszeni na świąteczny poczęstunek. Była to też możliwość podzielenia się wrażeniami z koncertu. Wszyscy, bez wyjątku,  podkreśli, że poziom artystyczny koncertu jest  z roku na rok  wyższy. Bardzo podobał się debiutujący zespół z Piekiełka, młodzi artyści śpiewem i grą instrumentalną pokazali swoją pasję muzyczną, wysoki poziom wykonawczy.  Bardzo dobrze został oceniony pozytywnie zmieniający się podłopieński chór, jak też, można już powiedzieć, że profesjonalny,  chór z Tymbarku. 

IWS

zdjęcia: RM

 

 

 

 

„Gazeta Kleks” – redakcja pracuje! wkrótce następny numer!