TYMBARK GÓRĄ!

17 października 2017 r. chłopcy reprezentujący Szkołę Podstawową w Tymbarku zajęli I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Halowej Piłce Nożnej chłopców ur. 2005 i młodszych.

Skład zwycięskiej drużyny: Wojciech Urbański, Szymon Urbański, Eryk Gwiżdż, Mateusz Grucel, Tomasz Borkowski, Szymon Wikar, Bartłomiej Pach, Patryk Mrózek, Marcin Sobczak, Jan Urbański 

W zawodach brało udział 12 zespołów – reprezentantów gmin powiatu limanowskiego.

Gratulacje dla wszystkich naszych  zawodników, a w szczególności dla najlepszego zawodnika – Wojciecha Urbańskiego oraz bramkarza – Bartłomieja Pacha. Opiekun: Jolanta Sawicka.

 

Dzień Edukacji Narodowej – Gmina Tymbark

Dzisiaj w Bibliotece Publicznej odbyła się uroczystość Dnia Edukacji Narodowej, na którą przybyli nauczyciele Gminy Tymbark, dyrektorzy szkół oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkół. Organizatorem był Wójt Gminy Tymbark, a w jego imieniu kierownik ZEAS-u Pani Małgorzata Dudziak.   Udział też wzięli starszy wizytator Józef Wojas, Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark, radny Krzysztof Wiśniowski, Pani Sekretarz UG Stanisława Kaptur. 

Na wstępie głos zabrał Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek. Omówił wyzwania, jakie stoją przez gminą oświatową. Omówił kwestie inwestycyjne:  termomodernizacja budynku SP w Tymbarku, również modernizacja boisk sportowych, w innych placówkach też są realizowane niezbędne prace. 

Jak podkreślił Wójt najważniejszy jest jednak człowiek, czyli wszyscy ci co pracują dla dobra uczniów. Im się należą szczere podziękowania. Wójt złożył je dyrektorom szkół,  nauczycielom, pracownikom obsługi szkół. Podziękował pracownikom Urzędu, Pani Sekretarz oraz pracownikom ZEASu, na ręce Pani kierownik, radnym, kuratorium na ręce obecnego Pana Wojasa. Nie zapomniał też o emerytach, gdyż dzięki ich pracy  teraz inni mogą zbierać jej efekty.

Na zakończenie Wójt podzielił się refleksją, że to co łączy obecne czasy z duchem edukacji narodowej przez 2,5 wieku, to oświeceniowe przekonanie o potrzebie edukacji w życiu młodego człowieka,  ale też i w życiu publicznym, społecznym i to przekonanie niech towarzyszy w przeżywaniu tego wspólnego święta.

Życzenia nauczycielom, pracownikom złożyli też st.wizytator Józef Wojas oraz Pani Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Jeż.

Przyszedł  czas na wręczani nagród przez poszczególnych dyrektorów placówek oświatowych.

Lista nagrodzonych przez Panią Jolantę Sopatę dyrektor SP w Podłopieniu; Panie: Alicja Tatara, Jadwiga  Majda, Agata Dobrowa oraz Jolanta Gawron.

Lista nagrodzonych przez Panią Dyrektor SP w Zawadce: Panie: Dorota Wilk, Danuta Leśniak, Idalia Jaroszyńska, Danuta Kawula,  Bożena Kapurkiewicz, Renata Jamróz.

Lista nagrodzonych przez Dyrektora SP w Tymbarku: Panie: Małgorzata Ślusarczyk, Katarzyna Zając, Edyta  Kronerberger,  Barbara Gawlik-Natonek oraz Jolanta Binda.  

Lista nagrodzonych przez Panią Krystynę Kałużny – dyrektora przedszkola samorządowego: Panie:  Anna Leśniak oraz   Beata Petranowicz.

Wójt Gminy Tymbark wręczył swoje nagrody: Panu Zbigniewowi Florkowi, księdzu Stanisławowi Kaczce, Pani Annie Boczoń oraz dyrektorom placówek oświatowych w Gminie Tymbark.

Złożono też gratulacje Pani Irenie Zwierczyk za uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.

 Zebrani mogli podziwiać prezentacje wokalne uczennic SP w Tymbarku oraz SP Zawadce (Alicja Szarłowicz, Weronika Moskal, siostry Dziadoń) oraz zespółu folklorystyczny ze SP w Podłopieniu.

Końcowym akcentem uroczystości było wręczenie symbolicznego kwiatka wszystkim obecnym emerytowanym nauczycielom praz pracownikom szkół.

Pani Maria Juszczyk (emerytowana polonistka) odczytała swój wiersz pod tytułem „Biblioteka”.

Wszyscy zebrani zostali zaproszeni na okolicznościowy poczęstunek przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zawadce.

IWS

zdjęcia: RM