Rodzinne warsztaty świąteczne

Początek grudnia to czas, kiedy rozpoczynają się przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Nic tak nie cieszy jak samodzielnie wykonana dekoracja świąteczna.
7 grudnia w Bibliotece Publicznej w Tymbarku odbyły się pierwsze z cyklu Rodzinnych warsztatów ozdób świątecznych. Uczestnicy zajęć pod kierunkiem plastyczki, Wiesławy Frączek tworzyli tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe: stroiki na stół wigilijny i bombki z Mikołajem w śnieżnej kuli. Podczas warsztatów spotkały się trzy pokolenia Tymbarczan.
Kolorowe ozdoby, można było zabrać do domu, niewątpliwie będą oryginalnymi dekoracjami świątecznymi. Mogą też być prezentem dla najbliższych. Dziękujemy uczestnikom za wspólnie spędzony czas w miłej przedświątecznej atmosferze.

Za tydzień, 14 grudnia, odbędą się kolejne z cyklu warsztatów w Świetlicy wiejskiej w Zamieściu.

Materiały plastyczne na zajęcia ufundowała Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tymbark.

Informacja/zdjęcia: Ewa Skrzekut

“Taekwondo Tymbark” na drugim miejscu w Małopolskim Techniczno-Sprawnościowym Turnieju w Taekwondo Olimpijskim

3.12 2022 r. na hali sportowej w Stróży, koło Myślenic, odbył się turniej techniczno – sprawnościowy w Taekwondo olimpijskim.
Rywalizowali między sobą zawodnicy w poszczególnych grupach wiekowych z 6 sekcji: Taekwondo Tymbark, Taekwondo Dobra, Taekwondo Pcim, Taekwondo Zakopane, Taekwondo Stróża(koło Myślenic), Taekwondo Rabka . Adepci zmagali się z trzema konkurencjami sprawnościowymi.

  • 1- Bieg wahadłowy,
  • 2- Duballdsngson Dollyo Chagi (kopnięcia przez 10 sekund na wysokość pasa),
  • 3- tor przeszkód na czas oraz dodatkowo można było wystartować w Poomsae (układy).

Klasyfikacji podlegała ocena zbiorcza z trzech konkurencji sprawnościowych oraz osobno z Poomsae, dla najlepszych czekały medale oraz dyplomy.
Na zawodach przewodniczył sędzia główny Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego Kazimierz Stożek 6 Dan
Organizatorem był GOKiS Pcim – KS Turbacz. Patronat honorowy objął Wójt Gminy Pcim.
Zawody były sędziowane przez licencjonowanych sędziów Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego – Krzysztof Górski, Piotr Kotlarz, Mikołaj Rydzewski, Piotr Rydzewski, Kazimierz Stożek.

Sekcja Taekwondo Tymbark zdobyła 2 miejsce drużynowo
Poniżej wyniki indywidualne zawodników z Tymbarku:
Lena Mrózek kopnięcia na czas 2 miejsce, bieg wahadłowy 2 miejsce, tor przeszkód 3 miejsce,
Filip Kęska tor przeszkód 2 miejsce, kopnięcia na czas 2 miejsce , bieg wahadłowy 3 miejsce,
Hubert Górski tor przeszkód 3 miejsce, kopnięcia na czas 2 miejsce, bieg wahadłowy 3 miejsce,
Oliwier Filipiak tor przeszkód 2 miejsce, kopnięcia na czas 3 miejsce, bieg wahadłowy 1 miejsce.

Relacjonuje trener Marek Oleksy
 

Przygotowanie lodowiska do sezonu 2022/2023, regulamin, cennik

Trwają prace związane z przygotowaniem lodowiska w Tymbarku do sezonu 2022/2023.

Termin otwarcia obiektu (który uzależniony jest od pogody) planowany jest przed Świętami Bożego Narodzenia.

Lodowisko czynne będzie w godzinach:

️poniedziałek – piątek 15:00 – 21:00,

️sobota – niedziela 10:00 – 21:00 ,

️w okresie ferii i świąt – 10:00 – 21:00 .

Godziny korzystania z lodowiska dla sekcji hokeja na lodzie zostaną uzgodnione z Zakładem Gospodarki Komunalnej.

Przerwy na konserwację lodowiska obowiązują od godz. 14:30 do 15:00 i 17:30 do 18:00 .

Jednorazowa opłata za korzystanie z lodowiska wynosi:   dla osób dorosłych – 15 zł,

 dla dzieci, młodzieży uczącej się, studentów, emerytów i posiadaczy karty dużej rodziny – 10 zł.

Uwaga Opłata jednorazowa dotyczy czasu od momentu wejścia na lodowisko do przerwy na konserwację.

Lodowisko udostępniane jest bezpłatnie w dni nauki szkolnej dla uczniów szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Tymbark.

Poniżej REGULAMIN KORZYSTANIA Z LODOWISKA W TYMBARKU – zachęcamy do zapoznania się z jego treścią i prosimy o jego bezwzględne przestrzeganie.

Zapraszamy do korzystania z obiektu i życzymy miłych wrażeń!

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark

Św.Mikołaj przyszedł również do tymbarskiego kościoła

Dzisiaj wieczorem św.Mikołaj zaglądnął do tymbarskiego kościoła i tam zobaczył, że są dzieci i młodzież , które uczestniczyły we Mszy św.roratniej. Przywitał Go ksiądz Szczepan. Św.Mikołaj postanowił zatrzymać się wśród dzieci i opowiedzieć im historią o miłosiernym, ale także sprawiedliwym, władcy. Potem, jak też i spodziewały się te młodsze i starsze dzieci, św.Mikołaj rozdał prezenty. Pomagała mu Siostra Julitta, Siostra Regina oraz ks.Szczepan.  Oczywiście był też czas dla fotoreporterów.

IWS 

IWS

Konkursowe kolędowanie “U Cioci Agatki”

W bibliotece w Tymbarku odbył się dzisiaj pierwszy Wewnętrzny Konkurs Kolęd. Główną zasadą tego konkursu było… brak zasad. Dzieci mogły śpiewać z rodzeństwem, z rodzicami, dopuszczona była pomoc widzów. Liczyła radość śpiewania. Występujących oceniało  profesjonalne jury: Pani Beata Mamak – nauczyciel chóru tymbarskiej szkoły muzycznej, Pani Agnieszka Curzydło-Pogórny – członek zespołu “Cyje Zbóje”, Pani Ewa Skrzekut- dyrektor biblioteki oraz Pani Katarzyna Stawiarska – wychowawczyni przedszkola. Kolejność występów została wylosowana. Po prezentacjach każdy uczestnik otrzymał pluszową zabawkę. Pani Agnieszka – przedstawiciel  jury – odczytała przyznane miejsca, każde dziecko otrzymało dyplom. 

Pierwsze miejsca zajęli: Karol Guzik z siostrą Olą, Wiktoria, Jakub i Lea Kobbe oraz Małgosia i Staś Mrózek. Grand Prix konkursu otrzymał Michał Frys. W odczytywanych wynikach z powodów technicznych umknęło II miejsce Hanny i Jakuba Pajor.

Całość konkursu prowadziła dyrektor przedszkola Pani Agata Kęska.

IWS

 

IWS

Święty Mikołaj nie zapomniał o Filipinach!

UDAŁO NAM SIE SPOTKAĆ SW.MIKOŁAJA

i zaprosić Go w filipińskie góry! – napisał ks.Jan Krzyściak, misjonarz na Filipinach.  

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym było to możliwe.

Szczególnie podziękowania dla Parafian z Podłopienia za wielkie wielkie serce.

Dziękujemy raz jeszcze – przesyłają podziękowania parafianie wraz z ks.Janem .

15. rocznica śmierci Krystyny Wilczek

Mgr Krystyna Wilczek (z domu Pasierbek) urodziła się w 27.XI.1929 r. w Tymbarku., zmarła również w Tymbarku  5.12.2007 roku.  

Uczęszczała do Liceum Ogólnokształcą­cego w Limanowej. Po zdaniu matury (1949 r.)  rozpoczę­ła studia na filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicz­nej w Krakowie, gdzie uzyska­ła stopień magistra. W Krakowie, w 1951 roku,  zawarła związek małżeński z pochodzącym z Koszar  Józefem Wilczkiem (1928 – 1988). Jako, że obydwoje byli studentami uczelni krakowskich (Józef był studentem Wydziału Rolniczego, wówczas jeszcze będącego w strukturach Uniwersytetu Jagiellońskiego) ślubowali sobie w kościele akademickim tj. św.Anny w Krakowie, przy ul.Św. Anny.

Po studiach Krystyna Wilczek  rozpoczęła pra­cę zawodową w Szkole Pod­stawowej Nr 2 w Skawinie. W tym czasie dojeżdżała do Krakowa na kurs księgowo­ści. Kolejnym miejscem za­trudnienia były Jakubowiece, gdzie pracowała jako księgowa w Stacji Selekcji Roślin. Gdy Mąż Józef dostał nakaz pracy (tj. administracyjne skierowanie do pracy, jakie otrzymywali wówczas absolwenci szkół wyższych, zgodnie z  ustawą: „o zapobieżeniu płynności kadr pracowników w zawodach lub specjalnościach szczególnie ważnych dla gospodarki uspołecznionej”)  do Stacji Hodowli Roślin w Boguchwale/k Rzeszowa, musieli zmienić miejsce zamieszkania.  W Stacji  pełniła funkcję skarb­nika. Wówczas też została matką. 

Po śmierci ojca wróciła, z mężem i synem Bogdanem, do Tymbarku. Mieszkając w Tymbarku urodziła syna Grzegorza, a następnie w 1961 roku córkę Irenę. 

W 1959 r. rozpoczęła pracę jako nauczycielka języka polskie­go i historii w Szkole Podstawowej w Tymbarku. W Szkole tej  pracowała do przejścia na emeryturę w 1985 r.  Była wychowawcą i nauczycielem dla kolejnych roczników uczniów tymbarskiej podstawówki, która przez pewien okres była też Zbiorczą Szkołą, czyli uczęszczali do niej również uczniowie z Podłopienia i Zawadki. Pomimo, że od lat 60,70 i 80-tych minęło już wiele lat, byli uczniowie wspominają Ją, oczywiście jako nie młodzi już ludzie, z wielką wdzięcznością za Jej pracę nauczycielską oraz sposób traktowania każdego ucznia. 

W szkole była ak­tywnym członkiem Sekcji Postępu Pedagogicznego. Nie należała do żadnej partii politycznej. Była członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Oprócz pracy zawodowej aktywnie włączyła się w życie lokal­nej społeczności pełniąc społecznie funkcje, w tym najbardziej absorbująca była funkcja przewodniczącej Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego w Tymbarku.

Za swą działalność otrzymała następujące odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia PRL, Złotą Odznakę za Zasługi dla Woj. Nowosądeckiego i Złotą Odznakę ZNP oraz  Medal za Zasługi dla Gminy (2002 r.).

Była autorką szeregu artykułów opublikowanych, czy to w prasie lokalnej, czy w wydawnictwach książkowych. Należą do nich artykuły o twórczości Wacława Potockiego: „Społeczeństwo Podgórza Karpackiego w twórczości Wacława Potockiego” w Rocz­niku Województwa Rzeszowskiego (Rok 1964-65) oraz „Puszcza Karpacka w twórczości Wacława Potockiego” we Wszechświecie, (marzec 1965 r.), jak też o historii Arian (opublikowana praca magisterska).   Ponadto list otwarty „Demokracja w Tymbarku” (o działalności Gminnej Rady Narodowej) w „Aktualnościach Ziemi Limanowskiej” (nr 31. z 14.10.1990 r.), „O Komi­tecie Obywatelskim inaczej” w Aktualnościach Limanowskich (nr 14 z 18.03.90 r.), „VIII Zjazd PZPR w oczach czternastolatka” w Wychowaniu Obywatelskim (nr 5, 1980 r.),  „Wspomnienia absolwentki Li­ceum Ogólnokształcącego w Limanowej z 1949 r.” w okolicznościowej publikacji „50 lat I Li­ceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Limanowej”, wspól­nie z Czesławem Mrowcą artykuł „Kto wybiera uczniowi zawód” w Zbiorczej Szkole Gminnej (nr 6. listopad – grudzień 1981 r.), „Krótka historia Stacji Hodowli Roślin w Boguchwale” (Czas, Nr 1 w 2000 r.), „Tymbarski „Król soków” żyje genezą przetwórni” w Echu Lima­nowskim (nr 100, 2002 r.), „Wspomnienie o Józefie Wilczku” w „Al­manachu Ziemi Limanowskiej” (nr 12, 2003 r.)

Szybkie przemiany gospodarcze w Polsce, których efektem była m.in. restrukturyzacja największego i najważniejszego w życiu mieszkańców Tymbarku i okolic zakładu, były powodem dla którego napisała swoją najważniejszą pracę tj. książkę: „Owocarnia” Historia Zakładu w Tymbarku 1935-1999 r.”

Irena Wilczek-Sowa 

Tymbark, 5.12.2022