Zabawa andrzejkowa w Szkole Podstawowej w Tymbarku

 W dniach 26 i 27 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej w Tymbarku odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Uczniowie bawili się w dwóch grupach wiekowych. Organizatorem zabawy był Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Tymbarku. Panowała prawdziwie dyskotekowa atmosfera. Najpopularniejsze okazały się belgijskie tańce, które odtańczyli wszyscy uczestnicy. W organizacji zabawy andrzejkowej brała udział Rada Rodziców SP w Tymbarku.

      Opiekunowie SU Jowita Janik i Alina Dziadoń

Rozpoczęliśmy Adwent – Roraty, Roraty w kościele parafialnym w Tymbarku

Pierwsza Msza święta o wschodzie słońca w okresie Adwentu, w dni powszechne,  zwana jest Roratami (nazwa ta pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: Rorate coeli, desuper… (Niebiosa spuśćcie rosę…). Rosa z nieba wyobraża łaskę, którą przyniósł Chrystus). Jest to znak, że na świecie panowały ciemności grzechu, zanim przyszedł Chrystus – Światłość prawdziwa. Roraty sprawowane są ku czci Najświętszej Maryi Panny. Symbolem obecności Matki Bożej podczas Mszy Świętej jest zapalona przy ołtarzu biała świeca z niebieską wstążką, czyli tzw. roratka.

Obecnie Roraty są też w godzinach wieczornych. Ich program przeznaczony jest dla dzieci. 

Tak jest też w kościele parafialnym w Tymbarku. Dzisiaj była pierwsza Msza św.roratnia, której przewodniczył ksiądz Proboszcz Jan Banach ( w koncelebrze brat księdza proboszcza ks.Bogusław Banach oraz ks.Sylwester).  Ksiądz Proboszcz na wstępie wprowadził, jaki będzie program tegorocznych Rorat. Następnie dzieci procesyjnie, przy wygaszonych światłach w kościele, zbliżyły się do ołtarza. Po zakończonej Mszy Św.ksiądz Proboszcz zapoznał dzieci, jakie będą przed nimi zadania do wykonania.

IWS

IWS

Od grudnia rozpoczną się kontrole palenisk domowych – informacja Urzędu Gminy

Urząd Gminy w Tymbarku informuje, że od grudnia rozpoczną się kontrole palenisk domowych pod kątem przestrzegania zakazu spalania odpadów i wymogów określonych w uchwale antysmogowej.

Obowiązek ten został nałożony na wszystkie gminy z terenu województwa małopolskiego przez Sejmik Województwa Małopolskiego, uchwałą Nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. Zgodnie z zapisami uchwały aktualnie kontroli należy poddać 3% zabudowy mieszkaniowej, a w latach 2020-2023 – 5%.

Kontrole prowadzone będą przez pracowników urzędu posiadających upoważnienia wydane przez Wójta Gminy Tymbark.

Zakres kontroli obejmie przede wszystkim:

 • sprawdzenie przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej,
 • weryfikację zakazu spalania odpadów,
 • kontrole urządzenia grzewczego,
 • kontrole stosowanego paliwa.

Jednocześnie informujemy, że prowadzenie kontroli jest obowiązkiem gmin wynikającym z zapisów Programu Ochrony Powietrza, a brak przeprowadzania kontroli może skutkować nałożeniem na gminy kary w wysokości do 500 000 zł.

Podstawę prawną do prowadzenia kontroli palenisk stanowi art. 379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z którym: Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.

Jednocześnie informujemy, iż obowiązkiem właściciela nieruchomości jest udostępnienie lokalu.

W pierwszej kolejności kontroli podlegać będą nieruchomości, których właściciele nie złożyli ankiety niezbędnej w celu stworzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków. Przypominamy wszystkim, którzy nie dopełnili powyższego obowiązku o konieczności jego wypełnienia i dostarczenia formularza ankiety do siedziby urzędu lub skanem na adres e-mail urzędu: ug.tymbark@tymbark.pl

Informacje na temat ankiety dostępne są na stronie:

https://www.tymbark.pl/pl/203/5223/obowiazek-wypelnienia-ankiety.html

Jednocześnie przypominamy o podstawowych obowiązkach wynikających z uchwały antysmogowej:

 • Kotły na węgiel lub drewno (pozaklasowe), które nie spełniają żadnych norm emisyjnych muszą być wymienione do końca 2022 roku.
 • Do końca 2026 roku trzeba wymienić kotły, które posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012 (spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne).
 • Do końca swojej żywotności mogą być użytkowanie kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które były eksploatowane przed 1 lipca 2017 roku.
 • Uchwała zakazuje stosowania w instalacjach paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15% oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (drewno przed spalaniem powinno być suszone co najmniej 2 sezony co pozwala osiągnąć znacznie wyższą kaloryczność i niższą emisję zanieczyszczeń).
 • Nowo instalowane kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu, a od 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%, od 2023 roku muszą zostać wymienione lub wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

„Mikołajkowy Trening Otwarty- Biegniemy dla Justynki!”

Uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku należący do jednostki tymbarskiego Strzelca włączyli się  w akcję charytatywną „Mikołajkowy Trening Otwarty- Biegniemy dla Justynki!”

W sobotę, 30 listopada, o godzinie 10 w Słopnicach odbył się charytatywny otwarty trening, podczas którego  zbierane były pieniądze na rzecz leczenia ciężko chorej Justyny Stochel. Ciężko chora Justyna Stochel choruje na bardzo niebezpiecznego guza pnia mózgu. Jedynym ratunkiem pozostaje leczenie w Meksyku, ale do jego realizacji potrzeba ogromnej liczby pieniędzy.

Uczestnicy biegu wystartowali spod OSP Słopnice Górne ścieżką edukacyjno – historyczną im. 1 PSP AK. Meta znajdowała się na parkingu na wyrębiskach zalesiańskich. 

Trasa wynosiła 5,3 km. Do puszek wolontariusze zbierali symboliczne 10 złotych. Na mecie dla każdego uczestnika czekały symboliczne medale oraz masa pysznego jedzenia!

Bieg był okazją do spotkania byłych uczniów klas mundurowych, wymiany doświadczeń, podniesienia swojej tężyzny fizycznej, rozmowy ze znanymi ludźmi i utytułowanymi sportowcami takimi jak Robert Faron – Jeden z najlepszych biegaczy górskich w naszym kraju.

W tej szczytnej imprezie udział wzięło prawie 300 osób a zebrano 3515 zł. Na zakończenie organizatorzy serdecznie podziękowali wszystkim, którzy przyłożyli swoją cegiełkę do realizacji tej imprezy.

Drużyna reprezentująca Szkołę i tymbarskiego Strzelca:

 1. Jakub Pucia – 3C
 2. sekcyjna ZS Paulina Witos – 2B
 3. strzelec ZS Patrycja Witos – 1C
 4. Mateusz Dąbrowski – 2B
 5. strzelec ZS Mateusz Warda – 1B
 6. Kamil Serafin – 3A
 7. strzelec ZS Wioletta Galica – 1C
 8. sekcyjny ZS Mariusz Włodarczyk – 2B
 9. chor. ZS Stanisław Opach.

st. insp. ZS Robert Nowak

Ćwiczenia druhów z OSP Podłopień

W sobotę  OSP Podłopień przeprowadziło szkolenie  wewnętrzne z ratownictwa technicznego.

Tematem przewodnim było:  Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, stabilizacja pojazdów po wypadku oraz wykonywanie dostępu do osób poszkodowanych.

Druhowie dziękują  firmie @Łomzik-Firma za udostępnienie placu oraz wraków do ćwiczeń.

Informacja/zdjęcia: OSP Podłopień

Rozpoczęliśmy Adwent – Jego symbole (1)

Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Jest on okresem radosnego oczekiwaniem na Boże Narodzenie, na przyjście Chrystusa.

Wieniec adwentowy

W wieńcu wykonanym z gałązek iglastych  umieszcza się cztery świece, które symbolizują cztery niedziele adwentowe.  W pierwszym tygodniu adwentu zapala się jedną świecę, w drugim dwie, w trzecim trzy, a w czwartym wszystkie cztery. Świece te zapala się podczas modlitwy, spotkań rodzinnych, posiłków

Świeca roratnia

Świeca jest symbolem chrześcijanina. Wosk wyobraża ciało, knot – duszę, a płomień – światło Ducha Świętego płonące w duszy człowieka.
Świeca roratnia jest dodatkową świecą, którą zapalamy podczas Rorat. Jest ona symbolem Najświętszej Maryi Panny, która niesie ludziom Chrystusa – Światłość prawdziwą. Biała, niebieska kokarda, którą jest przepasana roratka mówi o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Adwentowy wystrój kościoła parafialnego w Tymbarku

IWS

Tymbarski Ton na Jasnej Górze – zaproszenie do wzięcia udziału w pielgrzymce

5.01.2020 roku Strażacka Orkiestra Dęta „Tymbarski Ton”, po raz siódmy  będzie pielgrzymować przed Cudowny Obraz Matki Bożej Królowej Polski.

Program pielgrzymki:
1.Parafia św. Wojciecha  w Częstochowie .

 • Msza święta o godzinie 9:00 i koncert kolęd w wykonaniu Strażackiej Orkiestry Dętej „Tymbarski Ton” .

2.Parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Częstochowie.

 • Msza św. o godzinie 12:00 i koncert kolęd w wykonaniu orkiestry.

3.Jasna Góra-Bazylika Jasnogórska.

 • Koncert kolęd o godzinie  18:00, a po nim o godzinie 19:00 Msza św. z udziałem orkiestry.

4.Godzina 21:00 Apel Jasnogórski  z udziałem Strażackiej Orkiestry Dętej „Tymbarski Ton”- transmisja TV TRWAM i Radiu Maryja.

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt do 20 grudnia 2019.  Numer telefonu : 571-328-048 Ryszard Gawron.