Historia „Owocarni” (część 1.) – fragment książki Krystyny Wilczek pt.”Owocarnia”

W ubiegłym tygodniu w naszych  „Spotkaniach z historią – Kolekcja Prywatna Tymbark” autor nawiązał to pozycji książkowej autorstwa ś.p. Krystyny Wilczek pt. „Owocarnia – Historia Zakładu w Tymbarku 1935 – 1999”.  Prezentowane fragmenty tego opracowania niech będą rozszerzeniem wiedzy z zakresu historii tego zakładu, z którym Tymbark, i jego mieszkańcy, był nieodłącznie związany.

Irena Wilczek-Sowa
str14 str15 str16 str17cdn.

Jutro rozpoczyna się Adwent. Przypominamy też o zmianie porządku Mszy Św. w Parafii Tymbark!

W niedzielę rozpoczyna się Adwent. Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa.

Słowo „adwent” pochodzi z języka łacińskiego „adventus”, które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny oraz pobożny czas przygotowania i oczekiwania na przyjście Chrystusa (nie jest to okres pokuty).

Rozpoczęcie Adwentu to również nowy rok liturgiczny i duszpasterski, który będzie przeżywany pod hasłem: „Idźcie i głoście”.

Od tej niedzieli w Parafii Tymbark został zmieniony porządek Mszy św. niedzielnych i jest on następujący:

  • sobotę o godz. 17.00; w niedzielę o: 6.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 17.00.
  • W kaplicy w Piekiełku o 9.30 i 15.15.

adwent

Zaduszki Strażackie

„Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych,
aby byli od grzechu wolni” (2Mch 12, 46)

Z inicjatywy księdza mgr Stanisława Kaczki, Gminnego Kapelana Strażaków w tymbarskim kościele, w dniu 24 listopada odbyły się Zaduszki Strażackie. O godzinie szesnastej zebrali się strażacy z czterech jednostek OSP z terenu naszej gminy, by odmówic wspólnie różaniec w intencji zmarłych druhów. Modlitwie przewodniczył ksiądz Stanisław.

Kwadrans przed godziną siedemnastą do kościoła weszły delegacje dziewięciu straży z gmin: Dobra, Jodłownik i Tymbark, a zgromadzona przed głównym ołtarzem Strażacka Orkiestra Dęta „Tymbarski Ton” wykonała utwory żałobne, które wprowadziły w nastrój zadumy o tych, którzy odeszli ze strażackich wspólnot na wieczną służbę.

O godzinie siedemnastej rozpoczęła się Msza Święta, którą sprawowali: ksiądz Łukasz Kita – Kapelan Powiatowy Strażaków, ksiądz dr Jan Banach – Proboszcz Parafii Tymbark oraz ksiądz Stanisław Kaczka.

Uczestników Zaduszek ksiądz Stanisław powitał mottem towarzyszącym tej uroczystości i dodał: „Zgromadziliśmy się w tymbarskiej świątyni, aby po raz pierwszy uczestniczyć w Zaduszkach Strażackich. Wspominamy druhów Strażaków i prosimy Miłosiernego Boga o zmiłowanie dla nich.
Czytanie wypominków, poprzedzone złożeniem przed ołtarzem zapalonego znicza, symbolizującego zmarłych strażaków, rozpoczął druh Wacław Świstak – naczelnik OSP Dobra. Kolejne listy zmarłych czytali: druh Stanisław Gontarski – prezes OSP Jodlownik, druh Bronisław Grucel – prezes OSP Krasne-Lasocice, druh Andrzej Czernek – wiceprezes OSP Piekiełko, druh Stanisław Puchała – sekretarz OSP Podłopień, druh Jacek Smaga – naczelnik OSP Stróża, druhna Natalia Smoter – OSP Szyk, druh Janusz Krzyściak – naczelnik OSP Zawadka oraz druh Stanisław Przybylski – prezes OSP Tymbark.
Po zakończeniu wypominków została odprawiona Msza Święta, w trakcie której kazanie wygłosił ksiądz Łukasz Kita. Powiedział m. in. tak: „Listopad to miesiąc szczególny, bo nakłania do zadumy, do refleksji nad przemijaniem. Dzisiaj modlimy się za tych, którzy odeszli z naszych jednostek, a żyjąc, kierowali się zasadą: Bogu na chwałę ludziom na pożytek”.
Na zakończenie Mszy Świętej ksiądz proboszcz dr Jan Banach wyraził nadzieję, że Zaduszki będą kontynuowane w następnych latach że staną się inspiracją dla innych grup społeczno-zawodowych.Podziękował on również wszystkim tym, co się przyczynili do zorganizowania tej uroczystości, Zarządowi OSP Tymbark, Orkiestrze Strażackiej „Tymbarski Ton”.

Po Mszy Świętej zaproszeni goście, strażacy oraz ich rodziny spotkali się w Parafialnym Centrum Kultury.

W Zaduszkach uczestniczyli m. in: st. bryg. Grzegorz Janczy – Prezes Zarządu Oddziału  Powiatowego Związku OSP RP w Limanowej, dh Stanisław Olesiak – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Dobrej, dh Stanisław Gontarski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Jodłowniku, Jan Puchała – Starosta Limanowski, Paweł Ptaszek – Wójt Gminy Tymbark.

Stanisław  Przybylski

Część 1. – Różaniec

Część 2. – Zaduszki

« 1 z 2 »

Część 3. – Zaduszki c.d oraz Msza  Święta

« 1 z 2 »

zdjęcia: RM