Wielkoczwartkowe czuwanie młodzieży

foto: Adam Piętak

„Judica me Deus” – Misterium Męki Polskiej

Z woli Boga jesteśmy Polakami, a Jego wolę należy szanować. Ojczyzna jest darem Boga – Ziemią Darowaną.

Jest miejscem, w którym tworzymy siebie i historię narodu w wielkiej sztafecie pokoleń, od 1050 lat w kręgu cywilizacji łacińskiej. Mamy obowiązek ten dar – Polskę – chronić, rozwijać, budować być wiernymi Bogu, ludziom i tradycji aż do końca. Pamięć o tych, którzy za taką wierność płacili własną krwią jest naszym obowiązkiem, rękojmią naszej suwerenności i bycia wolnym narodem.

Spektakl teatralny „Judica me Deus” – zrealizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Tymbarku, jest hołdem złożonym cierpiącemu Jezusowi i naszym rodakom  Żołnierzom Niezłomnym, którzy Ojczyzny – tego Daru Boga – bronili heroicznie aż do końca.

Wrzucani do dołów śmierci nie mieli pogrzebu. Skazani na zapomnienie niemym krzykiem wołali do nas – Rodaku czemuś nas opuścił!   Czy mogli oczekiwać zmartwychwstania w naszych sercach i umysłach?!

Z żalem i w rozgoryczeniu pisał o Nich Zbigniew Herbert

„ nie opłakała ich Elektra

nie pogrzebała Antygona

i będą tak przez całą wieczność

w głębokim śniegu wiecznie konać”

Nie, nie będą wiecznie konać!  Stają się, już są wzorcem czynu w wierności i prawdzie, a to jest odwaga!

Przypomnieniem Ich imion, nazwisk i pseudonimów tworzymy historię dzisiaj i przyszłość wraz z nimi.

Realizujemy Ich testament budowania wolnej i suwerennej Polski. To wielki zaszczyt i zobowiązanie.

Pamięć o Żołnierzach Niezłomnych – Wyklętych w modlitwie i naśladowaniu niech będzie naszym testamentem przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Spektakl teatralny „Judica me Deus” jest jego wypełnianiem.

Na ręce ks. Bogdana Stelmacha –opiekuna KSM w Tymbarku i Roberta Zająca z Zamieścia – reżysera przedstawienia, składam gratulacje i podziękowania całemu zespołowi teatralnemu za piękny spektakl w którym przywróciliście nam pamięć bohaterów skazanych na niebyt i zapomnienie. Bardzo Wam za to dziękuję.

Z wyrazami uznania i szacunku

Jan Plata

P.S. Dzisiaj pogrzebów nie mają również ofiary zbrodni aborcyjnych!

Poniżej zdjęcie z premiery Misterium , 21.03.2016 r.

Misterium3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: RM