Piekiełko w fotografii Zenona Duchnika

Niedziela Palmowa w obiektywie Adama Piętaka

„Judica me Deus …” (Osądź mnie Boże…)

Dzisiaj  w Parafialnym Centrum Kultury miała miejsce premiera Misterium pod tytułem „Judica me Deus …”  przygotowanego przez młodzież zrzeszoną w KSM w Tymbarku.

Była  to niezwykle poruszająca, wzruszająca  religijno-patriotyczna opowieść o Żołnierzach Niezłomnych. „Misterium to będzie oparte na ich życiu, trudnych wyborach, o tym, jak  oddali swoje życie Ojczyźnie i Bogu” – na wstępie powiedział  ks.Bogdan, opiekun tej młodzieży.  Ksiądz rozpoczynając to przedstawianie przywitał również ks.Proboszcza, Wójta Gminy Tymbark, ale przede wszystkim podziękował przybyłym rodzicom za wszelką pomoc, jaką udzielili oni swoim dzieciom przy przygotowaniu spektaklu oraz za wyrozumiałość za fakt  nieobecność dzieci w domu przez wszystkie weekendy,  przez miesiące przygotowań spektaklu.

Słowo wstępu: żyli prawem wilka, byli oskarżeni o zbrodnie, długo o nich milczano. Dla nich Polska stała się krzyżem, byli obrońcami wiary, wolności. Cześć i hołd za bohaterstwo i niezłomność!

Opowieść:  Dzieje oddziału złożonego z młodych ludzi,  chłopców i dziewcząt, pod dowództwem  komendanta o pseudonimie Wicher. Za jego namową do oddziału dołącza ksiądz jezuita Antoni Grabarczyk. Ksiądz, który musiał dokonać wyboru między posłuszeństwem  wobec swoich przełożonych  a koniecznością, w jego ocenie, niesienia pomocy duchowej  żołnierzom, którzy, tak jak on, nie pogodzili się z faktem, że Polska, mimo zakończonej wojny,  nie jest wolna, że jest pod sowiecką okupacją.  Losy oddziału to losy ludzi, którzy jak Chrystus wzięli krzyż na swoje ramiona. Dylematy moralne. Kiedy można zabić drugiego człowieka?  Wiara i nadzieja. Przyjaźń, miłość, zaufanie, wszyscy za jednego, wzajemna pomoc , podobnie  jak ta,  którą dał  Cyrenejczyk .  Ale też i zdrada najbliższych, nienawiść.  Upadek, z którego jedni potrafili się podnieść, inni nie.  Księdzu udziela pomocy  kobieta, która jak Weronika, nie boi się podejść do walczących. Oddział zostaje rozbity, żołnierze aresztowani. Bicie, tortury, wymuszanie zeznań. Są jak Chrystus z szat obnażeni, poniżeni.  Jednak pozostają niezłomni! Oskarżenie, sąd, wyrok.  Z ust księdza padają słowa „Judica me Deus …” . Oni niezmiennie: Bóg, Honor, Ojczyzna dla siebie i następnych pokoleń!  Zmartwychwstanie!

Po zakończonym spektaklu widzowie nagrodzili brawami na stojąco wspaniałych, młodych, artystów. Wywołano i podziękowano też reżyserowi tego imponującego przedsięwzięcia,  Robertowi  Zającowi. W tym miejscu należy też podkreślić wspaniałą scenografię,  wprowadzającą nas w przestrzeń i czas.

Na zakończenie ksiądz Proboszcz dziękował wszystkim za to dzieło. Powiedział  też, że prawda, jak oliwa, na wierzch wypływa, i teraz  przyszedł ten czas, kiedy to  oddajemy tym ludziom należny  honor i cześć.  Jest jednak jeszcze wiele do zrobienia, w szczególności musi ulec zmianie mentalność, jaka pozostała po czasach komunistycznych.

Wójt Gminy wyraził również słowa uznania młodym artystom, podkreślając, że wspólnota pokoleń tworzy Naród.

Przedstawienie można będzie oglądnąć we wtorek i w środę, o godz.19. Gwarancja wzruszeń, przeżyć i  przemyśleń! To będą na pewno  bardzo dobrze spędzone 2,5 godziny w Twoim życiu!

Młodzi artyści zapraszają!

IWS

zdjęcia: RM

Fotoreportaż z Konkursu Palm w Tymbarku (całość)

« 1 z 2 »

zdjęcia: RM

Tymbarski Konkurs Palm Wielkanocnych

Dzisiaj na tymbarskim Rynku odbył się  Konkurs Palm Wielkanocnych. Od lat jego organizatorem jest Sołtys Wsi Tymbark Andrzej Ligas ( który pełni też funkcję radnego Rady Gminy Tymbark) oraz Rada Sołecka Wsi Tymbark. Na uczestników czekały nagrody ufundowane przez Sołtysa i Radę Sołecką Wsi Tymbark, Wójta Gminy Tymbark, firmę MTM Galicja-Teresa i Marian Ściankowie, firmę TYMBARK oraz Starostę Limanowskiego Jana Puchałę, który ufundował główną nagrodę Konkursu. Wykonane palmy oceniała Komisja w składzie: Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej. Do Komisji został zaproszony  ksiądz Marek, misjonarz, który głosi tegoroczne rekolekcje.

W czasie, kiedy Komisja pracowała, każdy uczestnik konkursu otrzymał przygotowany przez Organizatorów słodki upominek w postaci paczuszki  ze słodyczami oraz soczkiem.

Wyniki Konkursu:

Nagroda Starosty Limanowskiego Jana Puchały – tablet oraz nagrody rzeczowe została przyznana wspólnej pracy Marka Cebuli, Jana Matląga oraz Edwarda Kuca. Panowie wykonali palmę o wysokości 10 metrów.

Pierwsza nagroda: 250 zł plus nagrody rzeczowe – Piotr Majkrzak,

Druga: 200 zł plus nagrody rzeczowe – Stowarzyszenie „Przystań”,

Trzecia: 150 zł plus nagrody rzeczowe – Michał Gajda,

Cztery czwarte nagrody :  po 50 zł plus nagrody rzeczowe – Marian Rybka z wnukiem, Twaróg, Dawid Doktor, Jarosław Kaim.

Były też przyznane wyróżnienia: piłki, plecaki, tracze z rzutkami, komplety do tenisa stołowego, książki.

Na zakończenie Konkursu głos zabrał Wójt Gminy Tymbark, który podziękował wszystkim za udział w konkursie, za to że kontynuują tradycje oraz organizatorom.  palma w kościele1

Następnie zostało wykonane  wspólne zdjęcie na tle Urzędu Gminy Tymbark.

Całość Konkursu prowadził Stanisław Przybylski, który na koniec już teraz zaprosił do udziału w konkursie w  przyszłym roku oraz poprosił, aby, kto ma taką chęć, to  pozostawił palmę w kościele parafialnym (i tak też się stało).

IWS

fotoreportaż – część 1

« 1 z 2 »

c.d. wkrótce

zdjęcia: RM

 

Palmy wielkanocne – zwyczaje ludowe

Z palmami wielkanocnymi związane jest wiele zwyczajów ludowych. Palmy po poświęceniu były stawiane na zewnątrz domu. Miała ona Zwyczaje palma chronić ludzi, zwierzęta, domy i pola przed wszelkim złem. Wysoka palma ma  przynieść jest twórcy długie i szczęśliwie życie, a piękna palma to dorodne dzieci.  W Wielki Czwartek gospodarze robią  z witek palmowych  małe krzyżyki, ozdobione bukszpanem, wstążkami, które w Wielki Piątek wbijane są  w swoje pola  (często było to świtem, gdyż sąsiedzi konkurowali między sobą, który zrobi to pierwszy).

Inne zwyczaje to:  połykano  bazie, co miało zapobiegać bólom gardła i głowy, jak też dodawano je do naparów z ziół. Uderzenie dzieci witką z palmy zapewnia ich zdrowie.

IWS

Niedziela Palmowa w Tymbarku

Niedziela Palmowa jest ostatnią niedzielą Wielkiego Postu, a jednocześnie rozpoczyna ona Wielki Tydzień – najważniejszy czas w roku dla chrześcijan. Święto to zostało ustanowione jako pamiątka przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Procesja z palmami to z jednej strony upamiętnienie wydarzeń sprzed wieków, z drugiej zaś jest podążaniem ku ofierze, którą dzisiaj jest Msza święta. Od XI wieku pojawił się zwyczaj świecenia palm. Palmy te są przechowywane przez cały rok, a następnie zostają  spalone. Uzyskanym w ten sposób popiołem posypywane są głowy wiernych w Środę Popielcową.

Niedziela Palmowa to również Diecezjalne Dni Młodzieży ustanowione przez św. Jana Pawła II w 1985 roku, aby Światowe Dni Młodzieży  odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe. Tym roku ŚDM młodzieży będą dla nas wyjątkowe, gdyż odbędą się w lipcu w Krakowie.

W tymbarskiej parafii w Niedzielę Palmową rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne. Program rekolekcji znajduje się tutaj:  /Program rekolekcji wielkopostnych 

IWS

zdjęcia: RM

„Foty z komórki”

Podłopień,  19.03.2016, godziny przedpołudniowe

IWS