Środa Popielcowa

Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu – 40 dni dla  przygotowania się do największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Paschalnych. Wielki Post kończy się  na początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.  

W Środę Popielcową kapłani posypują wiernym głowy, którzy tym gestem podejmują wielkopostną pokutę i nawrócenie.

Zwyczaj ten wprowadził w całym Kościele (był już znany wcześniej), w 1091 r., papież Urban II. Wtedy też przyjęto, że  popiół ten ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.

Msze Święte w kościele parafialnym w Tymbarku będą o godz. 6.00, 8.30, 10.00 i 18.00, w kaplicy w Piekiełku o godz. 17.00. W kościele parafialnym w Podłopieniu: o 7.00, 10.00 i 17.00.

popiół z palm roku 2020

Gmina Tymbark złożyła wniosek o uzyskanie dofinansowania – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na rewitalizację tymbarskiego rynku.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest remont i przebudowa placu rynku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Projekt przewiduje wymianę istniejącej nawierzchni płyty rynku, remont szalet publicznych, przebudowę przystanku, i chodnika przy drodze powiatowej, budowę nowej fontanny, lokalizację elementów małej architektury, przebudowę istniejącej instalacji wodociągowej i sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie zielenią oraz wymianę oświetlenia placu rynku. Przewidziany termin realizacji zadania to lata 2022-2023.

Informacja: UG Tymbark 

zdjęcie z archiwum portalu tymbark.in – tymbarski Rynek w uroczystości odpustowe w 2019 roku

Biegną dla Marcinka

    Funkcjonariusze i pracownicy cywilni z licznych oddziałów Straży Granicznej w kraju włączyli się do Wirtualnego Biegu Charytatywnego pomocy Marcinkowi Sporkowi z Tymbarku. Ten wspaniały gest pograniczników zainicjowany przez Komendanta KaOSG  płk SG Stanisława Laciugę , rzeczniczkę mjr SG Dorotę Kądziołkę oraz por. SG Jacka Lutego jest cennym wsparciem dla  walczącego z groźnym nowotworem złośliwym wieku dziecięcego o nazwie neuroblastoma chłopca z pięknej miejscowości Beskidu Wyspowego. Już dwa razy wygrał walkę z chorobą, ale rak nie odpuszcza, a lekarze stwierdzili u Marcinka kolejną wznowę.

Wszystkim pogranicznikom biorącym udział w biegu składamy serdeczne podziękowania. Zawsze możemy liczyć na Waszą pomoc.

Robert Nowak

Karpacki Oddział Straży Granicznej z Nowego Sącza włączył się do Biegu dla Marcinka!

Karpacki Oddział Straży Granicznej z Nowego Sącza włączył się do Biegu dla Marcinka! 

Mjr SG Dorota Kądziołka  poinformowałą o tym w odpowiedzi na prośbę złożoną  przez tymbarskiego “Strzelca”:

W odpowiedzi na prośbę, uprzejmie informuję o rozpowszechnieniu informacji o wirtualnym biegu charytatywnym na rzecz Marcina na naszej stronie wewnętrznej oraz internetowej:  https://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/aktualnosci/40434,Biegasz-jezdzisz-na-rowerze-masz-wiecej-niz-2-km-do-pracy-Mozesz-pomoc-Marcinowi.html

Liczymy na to, że do akcji przystąpią nie tylko nasi pracownicy i funkcjonariusze, lecz także pracownicy i funkcjonariusze z innych oddziałów SG – poinformowałą .

 

 więcej:

https://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/aktualnosci/40434,Biegasz-jezdzisz-na-rowerze-masz-wiecej-niz-2-km-do-pracy-Mozesz-pomoc-Marcinowi.html

 

Tymbarskie serce bije mocno!

“Z serca dla  serca” to akcja Pań z KGW Tymbark,  Panie w związku z pandemią i brakiem możliwości organizacji wigilijnego spotkania Mieszkańców Gminy Tymbark,  w rocznicę pierwszego,  zakupiły duże czerwone “serce” i postawiły je na tymbarkim Rynku, W ten sposób 23 grudnia 2020 zainaugurowały akcję “Z serca dla serca”, czyli zbiórkę plastikowych nakrętek, Uzyskany dochód przeznaczony jest na cele charytatywne

Jak się okazało “tymbarskie serce” bije mocno! Nie minęły jeszcze dwa miesiące, a “serce” zapełnia się już po raz trzeci!

“Z serca dla serca” – KGW z Tymbarku w rocznicę pierwszego wigilijnego spotkania mieszkańców na tymbarskim Rynku