Wybrane dane statystyczne

Wybrane dane statystyczne dotyczące poszczególnych gmin naszego powiatu, w tym gminy Tymbark. Materiał pochodzi  z prezentacji  „Diagnozy społeczno-gospodarczej” przygotowanej na zlecenie Powiatu Limanowskiego (źródło: https://powiat.limanowski.pl/blog/powstaje-nowa-strategia-rozwoju-powiatu/)

Obowiązki związane z usuwaniem śniegu – UG przypomina

W związku z prognozowanymi  opadami śniegu przypominamy, że jego zaleganie na dachach obiektów wielkopowierzchniowych może powodować poważne zagrożenia. Nadmierne obciążenie konstrukcji dachu niesie ryzyko jego zniszczenia i w efekcie katastrofy budowlanej. Szczególna uwaga skierowana jest na bezpieczeństwo obiektów handlowych i użyteczności publicznej. Należy pamiętać, że obowiązek odśnieżania dachów i usuwania nawisów śniegu i lodu, spoczywa na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów.

Urząd Gminy Tymbark