Zaproszenie dla uczniów do wzięcia udziału w konkursie „Żołnierze Wyklęci-Zapomniani Bohaterowie”

…Nie dajmy zginąć poległym.
Zbigniew Herbert

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO

„ Żołnierze Wyklęci – Zapomniani Bohaterowie”

I.Organizator:  Wójt Gminy Tymbark

II. Współorganizator: JS nr 2007 im. kpt Tadeusza Paulone ZS „ Strzelec” OSW w Tymbarku

 III. Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Tymbark oraz członkowie organizacji  proobronnej Strzelec w Tymbarku. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie indywidualnie.

IV. Cele konkursu:

– kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności oddziałów II Konspiracji w latach 1944-1963,

– kultywowanie wartości ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego po II Wojnie Światowej,

– zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią, sięgania do źródeł historycznych, badań i oceny tych źródeł, wyszukanie lokalnych bohaterów.

V. Organizacja Konkursu:

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy na temat Żołnierzy Wyklętych. Może być postać wybranego lokalnego dowódcy, żołnierza, oddziału, formacji. Praca może dotyczyć wybranego wydarzenia – bitwy, procesu, stracenia itp. na terenie gminy lub powiatu limanowskiego. Wymagana jest pisemna forma pracy. Wielkość pracy – minimum 2 strony format A 4 / czcionka komputerowa Times New Roman 12, akapit 1,5 wiersza /. Praca może być uzupełniona załącznikami o dowolnym charakterze – zestaw fotografii, prezentacjami multimedialnymi itp. Konkurs trwa od 05 stycznia 2016r do 10 luty 2016r.

Prace powinny być nadesłane do dnia 15 luty 2016r do Urzędu Gminy w Tymbarku /p.nr.11 Robert Nowak /.

Praca powinna zawierać imię i nazwisko autora, nazwę szkoły lub organizacji, którą ta osoba reprezentuje. Wszystkie nadesłane prace na konkurs wraz z załącznikami nie będą zwracane uczestnikom konkursu.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu:

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Dla 5 osób w każdej grupie wiekowej, którzy wykonają najciekawsze prace  przewidziano nagrody książkowe i dyplomy, których fundatorami są: Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie,  Ministerstwo Obrony Narodowej i UG Tymbark.

Robert Nowak

 

Jak uczczono Dzień Babci oraz Dzień Dziadka

Popatrzmy, jak w tymbarskie przedszkolaki uczciły święto swoich kochanych Babć i Dziadków (poniżej linki do stron internetowych przedszkoli):

Przedszkole Integracyjne:

PRZEDSZKOLE  INTEGRACYJNE 

Przedszkole „U Ciotki Agatki”

U CIOTKI AGATKI 

Przedszkole Samorządowe :

 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE  

Życzenia

Do tych życzeń przyłącza się redakcja „tymbark.in-Głos Tymbarku”.

wykorzystano fanpage przedszkoli

IWS

 

Zajęcia ze Strażą Graniczną

Funkcjonariusze Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu są częstymi gośćmi miejscowej Jednostki Strzeleckiej Nr 2007 im kpt Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku. To na mocy podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy  KOWSG i jednostką tymbarskiego Strzelca młodzież, w tym uczniowie klas wojskowych i policyjnych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku, ma możliwość uczestniczenia w zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w Nowym Sączu. Początek tegorocznych ferii zimowych był okazją do realizacji zadań w zakresie zatrzymywania i przeszukiwania pojazdów. Młodzież już oczekuje na kolejne zajęcia, które cieszą się dużym zainteresowaniem i są częścią budowanego w kraju Systemu Obrony Terytorialnej.

Robert Nowak

Strażacy szkolą młodzież

Ratownicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku druhowie Mariusz Odziomek i Karol Natonek przeprowadzili w okresie tegorocznych ferii zimowych szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego  dla młodzieży z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im kpt Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku.

Była teoria, ale przede wszystkim druhowie przeprowadzili zajęcia praktyczne. Zdobyta wiedza może okazać się pomocna  w różnych sytuacjach życia codzinnego.

Robert Nowak