GMINNY FESTIWAL DZIECI I MŁODZIEŻY „MAŁEMU JEZUSOWI” W TYMBARKU

Organizatorzy Gminnego Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Małemu Jezusowi” w Tymbarku tj.

 • Parafia Rzymskokatolicka w Tymbarku
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Tymbarku

SERDECZNIE  ZAPRASZAJĄ

do wzięcia udziału w Festiwalu

REGULAMIN FESTIWALU:

Cele konkursu:

 • upowszechnianie tradycji bożonarodzeniowych,
 • prezentacja dorobku artystycznego solistów, zespołów i chórów,
 • popularyzacja wartości artystycznych kolęd, pastorałek i kantyczek.

Uczestnicy:

 • Festiwal „Małemu Jezusowi” jest konkursem otwartym dla wszystkich.
 • Repertuar to tradycyjne kolędy, pastorałki i kantyczki.
 • Uczestnicy konkursu będą oceniani w następujących kategoriach wiekowych:
  • kategoria – młodsze dzieci przedszkolne – od 3 lat do 5 lat
  • kategoria – starsze dzieci przedszkole i wczesnoszkolne – od 6 do 7 lat (kl.”O” i kl.” I”)
  • kategoria – uczniowie szkół podstawowych – klasy od II – III
  • kategoria – uczniowie szkół podstawowych – klasy od IV- VI
  • kategoria – młodzież gimnazjalna i ponadgimnazalna
 • Każdą szkołę, przedszkole lub instytucje kultury może reprezentować maksymalnie 2 solistów lub 2 zespoły wokalno-instrumentalne, albo 1 chór wielogłosowy w danej kategorii wiekowej. Soliści prezentują 1 utwór, natomiast zespoły lub chór maksymalnie 2 utwory z towarzyszeniem instrumentów lub z podkładem muzycznym. Zespoły kolędnicze mogą liczyć do 10 osób. Czas wykonania jednego utworu to maksymalnie 5 minut. O kolejności i godzinie występu poszczególnych wykonawców poinformujemy po upływie terminu zgłoszeń.

Kryteria oceny:

 • Uczestnicy festiwalu mogą wykonywać utwory a’cappella, z towarzyszeniem instrumentów lub z podkładem muzycznym na płcie CD albo pendrive (pamięć USB). Na tych nośnikach powinien być nagrany podkład muzyczny, który będzie używany podczas występu. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający. Całkowicie zabroniony jest playback.
 • Powołana Komisja konkursowa będzie oceniała uczestników według następujących kryteriów:
  • dobór utworów
  • poziom wykonania (intonacja, emisja głosu, rytmika i dykcja)
  • wyraz artystyczny

Nagrody:

 • Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
 • Jury może przyznać : trzy narody (I, II, III miejsce oraz wyróżnienia) w każdej kategorii.

Zgłoszenia:

 • Kartę zgłoszeń należy nadesłać droga elektroniczną do 25 stycznia 2016 roku na adres:bodzio11-75@o2.pl lub gbpt@op.pl
  Pytania odnośnie festiwalu można kierować do:  Ks. Bogdana Stelmacha – nr tel.606854951 lub Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark (Ewa Skrzekut), tel. 18 3325680
 • Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki regulaminu.
 • Zgłoszenie powinno zawierać:
  • mię i nazwisko, klasę i wiek , nazwę szkoły, instytucji, miejscowość,
  • telefon kontaktowy,
  • nazwę zespołu, chóru,
  • tytuł kolędy.

Termin i miejsce:

 • Eliminacje wszystkich uczestników festiwalu odbędą się w Bibliotece Publicznej Gminy Tymbark w sobotę, 30 stycznia 2016 roku od godziny 9.00.
 • Laureaci i wyróżnieni wystąpią w Koncercie zwycięzców.
 • Koncert Laureatów i rozdanie nagród odbędzie się w niedzielę, 31 stycznia 2016 r. o godz. 15.00 w Hali Sportowej w Tymbarku.
Na podstawie strony internetowej Biblioteki Publicznej w Tymbarku

 

Kolędnicy misyjni w Tymbarku

Dzisiaj dzieci oraz młodzież z tymbarskiej parafii , jak co roku, wyruszyła po Tymbarku z misyjną kolędą. Kolęda ta jest udziałem  w  Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci. Dzieci w ten sposób wspierają projekty pomocy dla poszczególnych krajów misyjnych  (w tym roku Madagaskar, Peru).

zdjęcia: RM

 

Zwyczaje związane ze świętem Trzech Króli

Ewangeliczna historia Trzech Króli opowiada o trzech cudzoziemcach, którzy prowadzeni poprzez gwiazdę, wyruszyli do Betlejem, aby złożyć pokłon narodzonemu królowi żydowskiemu. Gdy dotarli na miejsce ofiarowali Jezusowi dary, które należały wówczas do najcenniejszych: mirrę, złoto i kadzidło (kadzidło i mirra były wówczas w cenie złota, tą aromatyczną żywicę z rzadkich drzew palili w swoich pałacach jedynie najbogatsi).

Zwyczaj święcenia złota i kadzidła datowany jest od XVI wieku, a święcenia kredy od XVIII. Kadzidła robiono samodzielnie w domach. Najczęściej była to żywica z jałowca, ziele jałowca i inne suszone zioła. Po powrocie z kościoła, ziele jałowca ( dodawano także siarkę) prażono na płycie kuchennej. Po domu rozchodził się wówczas przyjemny, aromatyczny  zapach. Czynność tą  często powtarzano w dniu, w którym kapłan przychodził z tzw.kolędą.

Poświęconą kredą  na drzwiach wejściowych, do domów, stajen, pisano litery: K+M+B+wpisywano bieżący rok. Litery te są odczytywane jako pierwsze litery od imion Mędrów: Kacper, Melchior i Baltazar, lecz ich znaczenie jest inne. Jest to skrót CMB „Christus Mansionem Benedicat” czyli „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”.

Święto Trzech Króli kończyło tzw. święta godowe czyli okres od Wigili do Święta Trzech Króli, okres radości, świętowania, wzajemnego odwiedzania się, śpiewania kolęd.

IWS

Tymbarscy Myśliwi polowali w Makowie Podhalańskim

W dniu drugiego stycznia 2016 roku dziesięciu myśliwych z Koła Łowieckiego „Hubert” w Tymbarku, na zaproszenie zaprzyjażnionego   Koła Łowieckiego „Groń” w Makowie Podhalańskim, wzięlo udział w łowach zorganizowanych w tamtejszym obwodzie. Mieli oni okazję zapoznać się ze sposobem polowania na dziki w innych warunkach terenowych, niż te, panujące w Beskidzie Wyspowym.

Po zakończonym, tuż przed zmierzchem polowaniu, na pokocie znalazły się dwie łanie oraz sześć dzików. Po całym dniu spędzonym w gronie makowskich kolegów po strzelbie, w pamięci naszych myśliwych pozostała wspaniała atmosfera polowania. Wszystkim dopisywał świetny humor, podbudowany pysznym bigosem spożytym w czasie przerwy i życzliwością, jakiej nasi łowcy zaznali od gospodarzy. Jak podkreślają nasi myśliwi  na szczególne uznanie zasługuje dyscyplina i profesjonalizm w przeprowadzeniu polowania oraz bardzo dobre  stosunki, które panują  między  kołami.

Tekst i zdjęcia ze strony internetowej Koła Łowieckiego "Hubert" w Tymbarku tutaj 

Hubert2

Hubert3 Hubert

„Tymbarski Ton” na Jasnej Górze

3 stycznia 2016 roku był dla strażackiej orkiestry” Tymbarski Ton” dniem szczególnym. Stało już się tradycją, że w godzianch dopołudniowych pogościliśmy w parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej (w tym roku po raz trzeci), w której posługuje siostra Krystyna Majko. Po uczestnictwie w dwóch Mszach Św., po których orkiestra dała koncert kolęd i pastorałek, udaliśmy się na Jasną Górę. Po przyjeździe na miejsce zwiedziliśmy skarbiec, bibliotekę oraz poznaliśmy historię Jasnej Góry. Bardzo miłym akcentem był wpis do księgi pamiątkowej pana Wójta Pawła Ptaszka. O godzinie 16:30 rozpoczęliśmy kolędowanie w wypełnionej wiernymi Bazylice, którzy po każdym utworze dziękowali gromkimi brawami. O godzinie 17:00 rozpoczęła sie Msza Święta w intencji członków orkiestry, ich rodzin oraz przyjaciół, sponsorów i przybyłych pielgrzymów. Mszy świętej przewodniczył Ojciec Ignacy Rękawek. Po zakończeniu zostaliśmy zaproszeni na kolejny koncert w przyszłym roku, a następnie udaliśmy sie na krótką modlitwę przed Cudowny Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

W imieniu własnym i członków orkiestry pragnę serdecznie podziękować siostrze Krystynie, która doprowadziła do tego historycznego dla orkiestry wydarzenia. Dziękuje księdzu proboszczowi Ryszardowi Umańskiemu, Ojcu Janowi Pachowi, Ojcu Cyrylowi oraz organistce Siostrze Cecylii i Ojcom Paulinom, dzięki tym Osobom nasz udział wypadł okazale. Na koniec pragnę podziękować dyrygentowi Andrzejowi Głowie, koleżankom, kolegom i wszystkim tym, którzy pomogli w organizacji pielgrzymki . Dziękujemy również panu Wójtowi, który dołączył do naszej pielgrzymki wraz z rodzicami.
Ryszard Gawron