Od dzisiaj w „Galerii Jednego obrazu” rozpoczynamy prezentację twórczości Magdaleny Bubuli

Obrazami z wystawy „EXIT” rozpoczynamy prezentację twórczości Pani Magdaleny Bubuli.

Pani  Magdalena Bubula (Sienkiewicz) pochodzi w Mazowsza,  rocznik 1975.   Oprócz malarstwa sztalugowego ( głownie portrety, akty, ale również kwiaty oraz abstrakcje) tworzy ołówkiem, grafiki tuszem, pastele i wieloformatowe murale.

A tak Artystka mówi o sobie:

„Uważam siebie za artystkę poszukującą, unikam zamykania się w ramach jednej ścieżki twórczej i zaszufladkowania. Lubię twórcze eksperymenty, kreatywność i improwizację. Nie znoszę pseudofilozoficznego bełkotu i przerostu treści nad formą. Czerpię garściami z życiowego podejścia Dwurnika. Sztuka nierozerwalnie towarzyszy mi od dzieciństwa. Kredki, ołówki, farby i pędzle bardzo wcześnie zaczęły być ulubioną zabawą, by po latach stać się pasją, a jednocześnie kształtując drogę do wyboru studiów i zarazem ścieżkę zawodową. W mijających szybko latach twórczych można już wydzielić okresy, cykle, momenty, skupienia uwagi na czymś szczególnie inspirującym mnie w danym czasie najmocniej, ale granice są płynne i umowne. Trwają we mnie ciągłe przewartościowania doświadczeń, odniesień, kategorii intelektualnych, estetycznych, moralnych. Marzę by zawsze być w permanentnym stanie roboczym. Sztuka jest dla wszystkich, stąd bardzo często wychodzę poza oficjalne mury galerii i staram się być w ciągłym artystycznym ruchu. Nie boję się wyzwań. Wyrazem tego jest ta wystawa nosząca tytuł EXIT. Jest to wystawa pełna emocjonalno-mentalnych dociekań, które każdego dnia toczą się w mojej głowie. Świat tych obrazów to taki teren prywatny, gdzie jako autor daje sobie prawo by nie musieć odpowiadać na pytanie „dlaczego?”…

Mottem wystawy „EXIT”, która była prezentowana w listopadzie ubieglego roku w limanowskiej Bibilotece, było:  Czy niczego nie dostrzegasz? A raczej, czy dostrzegasz brak czegoś, co by można było dostrzec? / Jack Sparoow

Wystawa ta była odejściem od tematyki poprzednich lat i skupieniem się między innymi na temacie absurdu i zachwiania wielkości rzeczywistych wymiarów przedmiotów. Artystka tą wystawę dedykowała swoim rodzicom, szczególnie Tacie, bez którego jej wielka przygoda nigdy by się nie zaczęła i Mamie za wsparcie i podziw, który jest wielkim motorem kolejnych działań.

Magda Bubula

Magdalena Bubula, zdjęcie z zbiorów prywatnych Artystki

Zabytki Tymbarku w fotografii Czytelników. Dzisiaj: „Stacja kolejowa w Tymbarku”

W Gminie Tymbark są miejsca, budynki o wartości już historycznej. Mamy prośbę, propozycję dla Czytelników portalu. Róbmy zdjęcia i prezentujmy na portalu!

Na początek stacja kolejowa

I Zdjęcia wykonane przez Magdalenę Nowacką w październiku 2010 roku.

II. Zdjęcia wykonane przez Rolanda, w 2013 roku oraz ww kwietniu 2016 r.

2013 Kwiecien2016

 

 

 

 

Przypominamy o jutrzejszym wykładzie „Islam a chrześcijaństwo…”

dr Grzegorz Wnętrzak – historyk, europeista. Autor wielu artykułów poświęconych historii Śląska Cieszyńskiego plakat_18 kwietnia_ok

i Małopolski w XIX i XX wieku, zwłaszcza w zakresie stosunków etnicznych, kulturowych i politycznych. Interesuje się szczególnie wpływem religii na kształtowanie się tożsamości narodowościowej w Europie Środkowej i Wschodniej w XIX i XX wieku.

dr Grzegorz Wnętrzak

 

dr Grzegorz Wnętrzak podczas wykładu zorganizowanego przez „Polska Niepodległa – Oddział Czaniec”, 2015 r. , Czaniec.

 

Z cyklu „Moja ojczyzna” – zwierzęta

Uroczystości rocznicowe 15 lecia Przedszkola – spotkanie w PCK

zdjęcie: RM