Witojcie młoji łostomili, witojcie.

Piyrsy moj minoł,czeci tys,  jus na karku śfioty Floryjon, patron nase Braci Strażackie, puźni bee trzek zimnyk łogronnikof, a co łoni nie uwarzom to moze dokłońcyć ZIMNO ZOŚKA, ale myślem ze nie bee tak źle.

Niebozycka Kosprzycka zafse wyglondała coby zagrzmiało pszed dziesiontym maja, bo godała łona tak: „grzmot f maju to dobry znak urodzaju”
ej boli sie to ludziska głodu, boli, to tys f maju wyglondali dysca i ciepła, coby syćko wartko rosło, a jak rosło wartko, to ji beło nawet słychać jak „trowa murcy”
Moj to tys beł takim radosnym miesioncem, moze ji lotygo ze taki piekny, nie na darmo pośfyncony Matce Boski.
Moj to tys taki miesionc f ktorym syćko garnie sie do zycio,s yćkim sie kce kłochać, ptoski jedon drugimu prubuje zlotać  samice, coby jo, coby jo, i tak dali, ale nawet jak godoł Kospszyk f maju to nawet czoska na czoske sie styrmie; no ale ktos to wiy ło co s tymi czoskami chodzi; wiync wyjaśniem
f maju kłozde fceśni ściote dzewo nojlepi pusco miozge, to znacy nojlepi sie s nigo ściongo kore, a ściongali gazdy kore z kłozdego kawołka ktory beł poczebny pszy gospodarce. Jak ścioli f grunniu drzewo f lesie na budowe to go f maju łokorowali coby chrobok sie nie chyciuł i coby lepi skło, puźni f lecie wyciongli na krajplac.
Pszy chałpak beły kobylice i  ciesało sie takie nie grube kawołki przy coście sosne bo nojbardzi zywicno na dyle do stajni, bo na dylak stoły krowy, wiepszki, cy kłoń , jak beł.

[Czytaj więcej…]

25 lat szkoły muzycznej w Tymbarku

2 maja br. Szkoła Muzyczna w Tymbarku obchodziła 25-lecie swojej działalności. W uroczystości wzięli udział uczniowie, absolwenci Szkoły, rodzice, nauczyciele, członkowie Stowarzyszenia, dyrektorzy placówek oświatowych oraz kultury  oraz  Naczelnik Wydziału Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Paweł Stułka ,  poseł RP Pan Wiesław Janczyk,  członek Zarządu Głównego STO w Warszawie Pan Krzysztof Kwiatkowski oraz przedstawiciele samorządów: Starosta Powiatu Limanowskiego Pan Jan Puchała, Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek oraz Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark Pani Zofia Jeż.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Szkoły Halina Waszkiewicz-Rosiek, a po odśpiewaniu hymnu narodowego, scenę opanowali uczniowie Szkoły.  Tytuł koncertu  „Historia muzyki w pigułce”. Chór złożony z wszystkich uczniów Szkoły oraz zespoły kameralne przedstawili utwory najważniejszych polskich i światowych  kompozytorów. Zebrana publiczność gorącymi oklaskami doceniła wysoki poziom wykonawczy młodych artystów.

Następnie Dyrektor Pani Halina Waszkiewicz-Rosiek przedstawiła „Historię Szkoły w liczbach”.

Głos zabrali goście. Pan Paweł Stułka w imieniu Prezydenta RP wręczył Pani Halinie Waszkiewicz-Rosiek Złoty Medal za Zasługi oraz w imieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego złotą odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej”.  Wręczył on również dyplomy uznania od Ministra Kultury Prezesowi Koła prowadzącego Szkołę w Tymbarku Irenie Wilczek-Sowa oraz Przewodniczącemu  Rady Rodziców Panu Jackowi Pyrciowi.

Gratulacje i życzenia złożyli w imieniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Pan Krzysztof Kwiatkowski, poseł Wiesław Janczyk, Starosta Jan Puchała , Wójt Gminy Paweł Ptaszek, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Tymbarku Pani Ewa Skrzekut , Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Jeż i na zakończenie Pan Jacek Pyrć i Prezes Stowarzyszenia.

Irena Wilczek-Sowa

Historia Szkoły w liczbach

[Czytaj więcej…]

Święto Narodowe

Jan_Matejko_Konstytucja_3_maja

Obraz Jana Matejki „Konstytucja 3 maja”

Matejko symbolicznie przedstawił wielkie polityczne pragnienie odnowy państwa i wszystkich stanów, do którego jednak nie doszło z winy ówczesnych „sobiepanów”, dla których ważniejsza była prywata a nie troska o Ojczyznę.

IWS

Witojcie młoji łostomili, witojcie

Jak ton cas leci,ani sie cłek nie łobeźry, a tu jus piyrsy moj na karku,i cza bee nowom robote f polu robić.
Co niektorzy downi piyrsygo maja spyndzali na pochodak „piyrsomajowyk”, a robotny gazda to kcioł wykorzystać f inksy sposob, swojom dziatwe, mianowicie, wykorzystywoł pszy sadzoniu zimniokof, i ło tym tero bee.
Coby zimnioki zasadzić cza sie beło do tygo przygotowywać jus w stycniu,cy lutym, co sie dziwujeta i jape łotfirocie, downe pokolonie dobrze wiy ło cym deliberujem. F stycniu lebo lutym, zolezy jako sanna, to znacy, zima beła; woziuło sie koniami na saniak gnoj na kupe f pole kaj miały być sadzone zimnioki.
Woziuło sie porom koni, ej beły to casy, jeno beło słychać dzwonki u końskik homontof, beło takie dzyń,dzyń,dzyń….. wiela sie nie wywiezło bo i rano beło ciomno i po połniu tys nie lepi, no ale jak jus sie f zimie nawiezło tego gnoja to na wiesne beło telo lzy, ze sie jeno pole porzonnie poradliło, puźni s te kupy cza beło ton gnoj rozwiyś po polu na kupki i to cza beło łozrzucić.
No to tero zacynało sie sadzonie, nojcości rano na drugi dzioj,nazganiało sie s dziesincioro bob-cyli gospodyni- i kłozdo miała sfoj kawołek do zasadzonio,śficuły tymi grzbietami do gory,łoj śfiyciuły,a gazdy łorały,to moze nie gazdy jeno pora kłoni,
a gazdy? jedon poganioł pore kłoni,a drugi chodziuł za pugom.
A tero pomyślijcie kielo kilometrof za pu dnia zrobiuł gazda i kłoń, ale scynście ze ftej nie beło tyk zasranyk”ekoterororystof” bo pewnikom kłonie pasły by sie na miedzak, a  gaździne ciongły by pug, zgraja by sadziuła zimnioki.
No właśnie a co dziecka robiuły?

[Czytaj więcej…]

Dalsze sukcesu uczniów szkoły muzycznej

Gdańsk-Orunia

Dnia 21.04 2015 r. w Gdańsku odbyło się X Forum Wiolonczelistów, do którego zgłosiło się 48 wiolonczelistów ze szkól muzycznych I stopnia. Klaudia Sasuła z klasy wiolonczeli Moniki Płachta Społecznej Szkoły Muzycznej z Tymbarku otrzymała wyróżnienie.Uczennicy akompaniowała pianistka  nauczycielka naszej szkoły Krystyna ManLi  Szczepanska

Dębica

W dniach 20-21 kwiecień 2015 r.  w Dębicy odbyły się VII Wiosenne Spotkania  Pianistyczne „Od siedmiolatka do nastolatka”. W konkursie wzięło udział  85 uczestników w trzech  kategoriach. Szkołę z  Tymbarku reprezentowały dwie uczennice.  Natalia Kokoszka w kategorii  II z klasy  Joanny Miszke, która  otrzymała  wyróżnienie  oraz Julia Nowosielska w kategorii  I z klasy  Aliny Melnik otrzymała II nagrodę .

Klaudia Sasuła

Klaudia Sasuła wraz z Krystyną ManLi Szczepańska

Julia Nowosielska

Julia Nowosielska

Natalia Kokoszka

Natalia Kokoszka

GRATULACJE!!!

IWS

 

Wprowadzono zmiany w budżecie

24 kwietnia odbyła się Sesja Rady Gminy Tymbark.  Jednym z ważniejszym punktów było podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. Propozycja zmiany przedstawiona przez Wójta wynikała z faktu, iż następna inwestycja określona przez Radę Gminy w budżecie,  została niedoszacowana. W wyniku przetargu na realizację inwestycji pod nazwą „wymiana i budowa kanalizacji w Tymbarku” najniższa zaproponowana cena jest wyższa niż wartość przeznaczonych na jej realizację  środków. W związku z tym faktem wystąpiła konieczność „znalezienia” brakujących pieniędzy. W tej sprawie Wójt swój wniosek przedstawił na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji merytorycznych, jak miała miejsce w środę poprzedzającą sesję. Złożony wówczas wniosek Wójta był następujący: środki przeznaczone na inwestycję „Droga i chodnik od Pana Stańca… „ w kwocie 20 000 zł przeznaczyć na realizowaną już inwestycję, zaś przeprowadzenie podziału geodezyjnego, który będzie pierwszym krokiem do wykonania tej  inwestycji,  pokryć ze środków innej „szuflady budżetowej” tj. z gospodarki nieruchomościami (zgodnie z regułami budżetowymi tego typu działania winny być właśnie w ten sposób klasyfikowane). Propozycja Wójta spotkała się o bardzo ostrą krytyką członków kluby „Nasza Gmina”, w szczególności przez radnego Mariana Zimirskiego oraz radnego Krzysztofa Wiśniowskiego. Pomimo deklaracji Wójta, iż podział geodezyjny  pod drogę i chodnik będzie wykonany w bieżącym roku, radni Klubu Radnych”Nasza Gmina” nie zmienili zdania. Padały między innymi słowa, że wójt kłamie, że robi z Tymbarku Białoruś. Strony dyskusji nie doszły podczas posiedzenia  komisji do porozumienia. Z uwagi na tą sytuację, Wójt na sesji przedstawił inny wniosek, w formie autopoprawki.  Zaproponował, aby zadanie „Chodnik…  „ pozostało nadal wpisane, jako zadanie inwestycyjne, jednakże z kwotą 5 tys, zł, czyli tyle ile kosztować będzie podział geodezyjny, akt notarialny (prace realne do wykonania w tym roku), zaś  pozostałe 15  tys. zł przenieść na zabezpieczenie środków na wymianę i budowę kanalizacji…. .  Autopoprawka przedstawiona na sesji przez Wójta została przyjęta przez Radę Gminy 8 głosami „za”, przy 6 „wstrzymujących się”. Wstrzymali  się od głosu:  radna Zofia Jeż i   radna Danuta Dawiec oraz radni: Jarosław Oleksy, Zbigniew Papież, Daniel Smoter oraz Marian Zimirski. Pozostałych 8 radnych poparło zmiany zaproponowane przez wójta.

Inne zmiany wprowadzone tą uchwałą to zabezpieczenie środków na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenie konkursu ,,Piękno wokół nas” .

IWS

Uczniowie szkoły muzycznej w Warszawie oraz w Jarosławiu

Warszawia-Łomianki

W Warszawie-Łomianki miał miejsce XVI Międzynarodowy Konkurs im.J.Zarębskiego  ( 20-26 kwiecień 2015 r.) W konkursie wzięło udział 70 zespołów. Jury przyznało uczniom Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku, tworzącym trio fortepianowe ,,Mezzoforte” , III nagrodę. W skład tria wchodzą: Michał Majeran – skrzypce, Martyna Kędroń – wiolonczela oraz Jakub Sporek – fortepian. Trio wykonało Fr.Bridge: Menuet z Tria Miniatures, Fr. Kreisler ,,Mały marsz wiedeński i A Czerniewicza-Walc Sentymentalny. Trio przygotowała prof. Halina Waszkiewicz-Rosiek.

Jarosław

W dniu 26. 04. 2015 w Jarosławiu odbył się V Przegląd Szkól Muzycznych.  Patronem przeglądu było Wspieranie Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim. W Centrum Kultury i Promocji, w Sali Lustrzanej,  swoje umiejętności  zaprezentowało 105 uczestników.   Szkołę Muzyczną  w Tymbarku reprezentowały dwie uczennice: wiolonczelistka z klasy Moniki Płachty Klaudia Sasuła oraz  skrzypaczka z klasy prof. H Waszkiewicz-Rosiek  Magdalena Pajdzik. Uczennicom akompaniowała Krystyna Man Li Szczepańska,  nauczyciela fortepianu w tymbarskiej szkole.  Obie uczennice otrzymały wyróżnienia I stopnia (w tych prezentacjach nie przewiduje się miejsc, tylko wyróżnienia I,II i III stopnia).

Udział w konkursie i przeglądzie był możliwy dzięki pomocy rodziców młodych artystów.
Gratulacje dla uczniów, rodziców oraz  nauczycieli.

IWS

Łomianki3  Łomianki1 Łomianki2

Łomianki4

Jarosław

Zdjęcia z archiwum SPSzM w Tymbarku