Karnawał, zapusty

Karnawałem nazywano okres od okresu Nowego Roku do wtorku przed Środy Popielcowej. Końcowy okres (kiedy to bawiono się najhuczniej), a szczególnie wtorek nazywano zapustami. Dawniej używano również nazwy Mięsopust (czyli pożegnanie się z mięsem, ponieważ w okresie Wielkiego Postu starano się unikać spożywania potraw mięsnych). W okresie Zapustów w domach gotowano dużo, tłustego jedzenia, robiono pierogi. Pieczono pączki oraz chrust (kruche, gdyż bardzo długo wyrabiane ciasto, krojone w paski, które następnie „zawiązane” w kokardki). W karczmach, ale najczęściej w domach, organizowano potańcówki. Często bawiono się do pierwszego uderzenia dzwonów kościelnych, lub do pierwszego piania koguta.

Obecnie zabawy dla dorosłych organizowane są w różnego rodzaju lokalach ( remizy, restauracje), a dla dzieci i młodzieży w szkołach i  w przedszkolach.

Popatrzmy jak w karnawale bawiły się nasze dzieci:

Szkoły:

-6 klasa Szkoły Podstawowej w Podłopieniu:

  • Szkoła Podstawowa w Zawadzce: Zawadka
  • Szkoła Podstawowa, Gimnazjum  w Tymbarku, jak Szkoły w Piekiełku, jeżeli organizowały zabawę to nie pochwaliły się tym faktem na swoich  stronach  internetowych.

Przedszkola:

  • Integracyjne św.Kingi
  • Samorządowe
  • U Ciotki Agatki

 

Mgła

Mgła w Tymbarku występuje (wszak to potwierdza jego oczywistą przynależność do Beskidu Wyspowego)

– jednak naturalną koleją rzeczy jest też, że mgła ta później opada i odkrywa się na nowo wspaniała rzeczywistość!

„Zawsze i wszędzie,

nawet we śnie,

pamiętaj, że

wygrać potrafisz,

byle we mgle

wiary nie stracić,

byle we mgle

odnaleźć się!”

Mgła. Władimir Wysocki.

mgła nad Tymbarkiem

tekst i zdjęcia: Czesław Kawalec

Okręgowy lekarz w 1905 roku.

W 1905 roku w Gazecie Lwowskiej ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowisko (posadę) lekarza okręgowego w Tymbarku. W ogłoszeniu podane jest roczne wynagrodzenie lekarza, w wysokości 1000 koron rocznie (plus 800 koron jako ryczałt za dojazdy). W ówczesnych czasach na ziemiach polskich funkcjonowały trzy waluty:  na terenie zaboru niemieckiego – marki,  rosyjskiego – ruble, a austrio-węgierskiego (czyli również na terenie Tymbarku) – korony, która z tych trzech była najsłabszą walutą. Waldemar Kowalski w swoim artykule „Od marek po „królewskie” złote” podaje, że 20 koron było tygodniowym wynagrodzeniem ślusarza, czyli zaproponowana pensja dla lekarza była na porównywalnym poziomie.

IWS

Gazeta Lwowska2

materiał wyszukany przez Pana Janusza Guzika w zbiorach Jagiellońskiej Bibiloteki Cyfrowej

Międzynarodowy koncert kameralny

Dzisiaj w Społecznej Publicznej Szkole Muzycznej w Tymbarku miał miejsce kameralny koncert w międzynarodowej obsadzie.   Dla tymbarskiej publiczności zagrał instrumentalista, wiolonczelista Łukasz Laxy,  przy fortepianie towarzyszył mu Marco Seita (Włochy, pianista, od 2014 roku nauczyciel Szkoły Muzycznej w Tymbarku).

W programie koncertu była Sonata A dur na wiolonczelę i fortepian Ludwiga van Beethovena oraz dwa utwory  kompozytora Bohuslava Martinu  (czeski kompozytor muzyki poważnej tworzący w stylu neoklasycznym; wykładowca Princeton University i Mannes School of Music, żył w latach 1890 – 1959).

Przed oraz w trakcie prezentacji artyści przybliżali publiczności, jakie formy muzyczne będą grali, postacie kompozytorów  (szczególnie mniej znanego Martinu),  genezę powstawania utworów.

Łukasz Laxy – wiolonczelista, dyrygent, studiował na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie wiolonczeli ad. Anny Armatys-Borrelli oraz w klasie dyrygentury prof. Rafała Delekty. Brał udział w rozmaitych kursach mistrzowskich – wiolonczelowych (R. Jabłoński, J. Podhoransky, C. Ilea, J. Berger, P.Buck) i dyrygenckich (G. Chmura, C. Metters). Jako solista i kameralista występował na wielu koncertach i festiwalach, między innymi – z prof. M. Eichenlaubem w Limburgu (Niemcy), Podgórska jesień muzyczna (Dumicz Ensemble), Teatr Nowy w Krakowie, Scena 21 w Krakowie, Wielokulturowe oblicza Małopolski – koncert w kościele ewangelickim św. Marcina w Krakowie, Festiwal Poznań Poetów. Współpracował  z Nigelem Kennedym (członek OOL i NKB) – koncertował w Niemczech (Schleswig Holstein Festival, Berlin, Monachium, Kolonia, Hamburg), Wlk. Brytanii (Londyn, Edynburg, Cardiff, Oxford), Francji, Szwajcarii, Polsce. Prowadzi działający przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie Zespół Wokalny im. Wacława z Szamotuł.

Koncert w szkole

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Jak do tego doszło?

Byliśmy radnymi RG Tymbark w kadencji 2010-2014. W większości zostaliśmy radnymi z „drużyny” Lecha Nowaka. Rozpoczęliśmy wspólną pracę mając przede wszystkim na uwadze oczekiwania  stawiane nam przez mieszkańców.  Pierwszy okres współpracy nie zapowiadał, że wspólnie przyjęte założenia nie będą w pełni realizowane.  Potem stopniowo było nam coraz „dalej” z ówczesnym wójtem.  Gdy rozłam był już widoczny Pan Nowak z jedynej strony utrudnił  nam wypowiedź na sesji (poprzez nie wprowadzenie do porządku obrad nadzwyczajnej sesji punktu „wolne wnioski”), a z drugiej strony  w artykule, jaki znalazł się w wielkanocnym wydaniu  Informatora Samorządowego, (który praktycznie dociera do każdego domu na terenie Gminy Tymbark) przedstawił nas w taki sposób, aby społeczność tymbarska była przeciwko przeciwko nam.  W celu wyjaśnienia mieszkańcom powodów naszego postępowania założyliśmy www.tymbark.in , z dodatkowym tytułem „…to nie tak miało być”, co oddawało ducha przyczyn powstania portalu.    [Czytaj więcej…]

Podziękowania od organizatorów Festiwalu Kolęd „MAŁEMU JEZUSOWI”

ORGANIZATORZY FESTIWALU KOLĘD „MAŁEMU JEZUSOWI”  

S E R D E C Z N I E     D Z I Ę K U J Ą :

Księdzu Dziekanowi Edwardowi Nylcowi, Panu Staroście Janowi Puchale, Wójtowi Gminy Tymbark, Gminnej Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Pracownikom Urzędu Gminy Tymbark, Pani Ewie Skrzekut – Dyrektorowi Biblioteki oraz Pracownikom Biblioteki, Państwu Janinie i Stanisławowi Gągałom, Państwu Teresie i Marianowi Ściankom, Państwu Joannie i Bogdanowi Drzyzga, Pani Renacie Szewczyk, Państwu Urszuli i Markowi Waktorom, Państwu Agnieszce i Adamowi Niezabitowskim, Państwu Sylwii i Uchaczom, Państwu Katarzynie i Markowi Uchaczom, Pani Annie i Janowi Kaimowi, Pani Lucynie Woźny, Państwu Barbarze i Władysławowi Kapturkiewiczom, Państwu Marii i Wiesławowi Dudzie, Państwu Marii i Wiesławowi Dudom, Państwu Bolesławie i Januszowi Piętoniom, Firmie TYMBARK oraz jej Pracownikom, Firmie DELIKATESOM CENTRUM i jej Pracownikom, Strażakom z OSP, Stowarzyszeniu Rodzin Katolickim z Panią Prezes Iwoną Poręba, Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży z Prezes Emilię i Marcinem, Firmie Soundlight Tymbark za nagłośnienie, Panu Grzegorzowi Kęsce, Siostrze S Reginie , Pani Renacie Kotara, Panu Januszowi Porębie oraz za patronat medialny RDN Nowy Sącz oraz tymbark.in
oraz każdemu za dobre słowo i uśmiech.

Od redakcji tymbark.in: Korzystając z tej okazji , i mając nadzieję, że będziemy wyrazicielem wszystkich uczestników, widzów i wspierających w różny sposób ten Festiwal, składamy księdzu Bogdanowi serdeczne podziękowania za zapał, energię, umiejętność motywowania i łączenia ludzi w dobrej sprawie oraz za pracę, pracę i jeszcze raz za pracę, aby ten Festiwal trwał.