Podróż sentymentalna …cd

… czyli wspomnienia byłych i obecnych nauczycieli i uczniów SP w Tymbarku

Pani wicedyrektor SP w Tymbarku, Pani Ewa Kowalczyk: „W Szkole Podstawowej w Tymbarku spędziłam 40 lat swojego życia: 8 lat jako uczennica, 32 lata jako nauczycielka. Bardzo miło wspominam moją klasę z podstawówki. Byliśmy zgrani, nieźle się uczyliśmy. Wyrośliśmy na porządnych ludzi (jak to dumnie brzmi). Pamiętam nasze szkolne stroje, tzw. chałaty  z obowiązkowym, białym kołnierzykiem i tarczą na rękawie. Nosiliśmy też przypięty emblemat z nazwą naszej klasy – „Sławetna 7a”.

Sala, w której obecnie znajduje się biblioteka, wyglądała zupełnie inaczej. Była to tzw. „piątka” – sala do techniki (robót ręcznych). Stały w niej drewniane warsztaty z imadłami, a wzdłuż ściany – maszyny do szycia. Pod kierunkiem pani Heleny Malarz – nauczycielki techniki i plastyki – szyliśmy m.in. białe fartuszki, w których potem przystępowaliśmy do gotowania, smażenia, pieczenia. Dzisiejsi uczniowie nie wiedzą, jaka to była przyjemność. W moich uczniowskich czasach nie było w szkole szatni. Jej funkcję pełniły drewniane szafki znajdujące się na korytarzach. Obecnie na ich miejscu są ławeczki.

A dziś? Jestem nauczycielką w mojej szkole. Zawsze nią chciałam być. Moje marzenie się spełniło. Nie zapomnę tremy, z jaką przyszłam na pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej. Przecież pracowali jeszcze nauczyciele, którzy mnie uczyli. Wśród nich była też moja wychowawczyni – Pani Irena Niwelińska.

Jestem polonistką. Lubię czytać i poprawiać prace uczniów. W ich wypracowaniach, sprawdzianach pojawiały się niejednokrotnie różne „kwiatuszki” np.: „Krzyżacy oskalpowali Juranda”, „Nel zachorowała na flądrę, a słoń nie mówił po angielsku”. Cieszę się, że „przyznają się” do mnie moi wychowankowie.       Mam też wspomnienia poważne, smutne. Nie zapomnę dwojga moich uczniów – Doroty i Szczepana, których już nie ma wśród nas.”

Klasa 8b, rok szk.1988,/1989 z lewej strony-Pani Helena-Malarz

Klasa 8b, rok szkl.1988,/1989,  z lewej strony-Pani Helena Malarz

Moja klasa, rok szkl. 1968/1969

Moja klasa, rok szkl. 1968/1969

Moja pierwsza czwarta klasa, - 984/1985

Moja pierwsza czwarta klasa, 1984/1985

Informacje i zdjęcia zebrała Jowita Janik – SP w Tymbarku

„Skorzystaj ze wsparcia – wymień piec” proponuje Wójt Gminy Tymbark

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Tymbark przygotowuje się do pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektu, którego celem będzie obniżenie poziomu niskiej emisji poprzez wymianę starych kotłów węglowych, pieców i urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych. W ramach projektu możliwa będzie  wymiana pieca węglowego  na kocioł na paliwo gazowe, biomasę lub ekogroszek. Wsparcie udzielane będzie na inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa gazowe, spalające biomasę oraz wykorzystujące paliwa stałe, które spełniają wymagania klasy piątej  według normy PN-EN 303-5:2012 lub wymagania dotyczące ekoprojektu. Dofinansowanie będzie uwarunkowane wykonaniem w budynku inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię, czyli przeprowadzenie procesu modernizacji energetycznej, jeśli taka potrzeba wyniknie z przeprowadzonego audytu energetycznego. Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30 % w odniesieniu do istniejącej instalacji.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych wyniesie 350zł za każdy kilowat obliczonej przez audytora mocy nowego źródła ciepła, ale nie więcej niż 8000zł. W razie konieczności wymiany instalacji możliwe jest otrzymanie dodatkowo dofinansowania w wysokości 80 zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni, jednak nie więcej niż 6000zł.

Warunkiem realizacji projektu jest otrzymanie przez Gminę Tymbark dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W przypadku otrzymania dofinansowania właściciel nieruchomości zobligowany będzie do likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania.

Aby wziąć udział w projekcie prosimy o wypełnienie ankiety wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie. Złożenie ankiety jest wyrażeniem zgody na przeprowadzenie bezpłatnego audytu energetycznego w całości finansowanego przez Województwo Małopolskie. Ankietę można pobrać ze strony internetowej Gminy Tymbark www.tymbark.pl lub w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Tymbark pok. nr 16.

Ankiety należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Tymbark lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Tymbark, 34-650 Tymbark 49 w terminie do 25 listopada 2016r.

W przypadku pytań związanych z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Tymbark nr telefonu 183325637 wew. 32.

 Ankieta wstepnej deklaracji uczestnictwa w projekcie 

 Źródło strona UG Gminy Tymbark

piec

Podróż sentymentalna… cd

…czyli wspomnienia byłych i obecnych nauczycieli oraz uczniów

Bogusław Sowa. Pierwsze lata mojej nauki w tymbarskiej szkole podstawowej rozpocząłem w starej szkole – jak ją później nazywano (budynek gimnazjum). Po przeprowadzeniu do „tysiąclatki” wybudowanej  w ramach programu W.Gomułki „tysiąc szkół na tysiąclecie” mieliśmy całkowicie inne warunki. Zamiast pieców kaflowych – centralne ogrzewanie, zamiast podłogi drewnianej w wysokich i ciemnych na ogół klasach – płytki PCV i jasne klasy. Inna zmiana to elektryczny dzwonek szkolny. Dużo by mówić o tamtych czasach, ale w skrócie kilka słów o kilku pierwszych latach. Szkoła nosiła imię Oskara Langego – ówczesnego ekonomisty PRL.  W przeciwieństwie do nauki  w starej szkole, w której uczyliśmy się w jednej klasie , tutaj lekcje odbywały się w klasopracowniach, w których uczyli nauczyciele poszczególnych przedmiotów. I tak w na pierwszym piętrze pierwszą salą była klasopracownia  geograficzna, którą opiekowała się Pani Anna Skawińska, Niewiele było nowych map, większość przeniesiono ze starej klasy. Kolejną  klasopracownią była języka rosyjskiego, gdzie prym wiodła Pani mgr Maria Skawińska oraz kierownik Szkoły (wówczas nie było stanowiska dyrektora) Pan Kazimierz Abratowski, który był też nauczycielem wychowania muzycznego. Następnie była klasa matematyczna – linijki, ekierki, kątomierze, wzory algebraiczne i arytmetyczne. Opiekunem był Pan Józef Kuchta. W tejże sali Pani mgr Maria Czernek oraz Pani mgr Krystyna Wilczek uczyły historii. Dlatego też wypełniona pomocami dydaktycznymi, wykonanymi przez uczniów, a były to daty poszczególnych wydarzeń historycznych.

Z tej sali zazwyczaj przechodziło się do sali języka polskiego, która była obok. I  ostatnia sala na piętrze to gabinet biologii prowadzony przez Panią Teresę Bulik. W tej sali  było dużo gablot, a w nich różne eksponaty np. koralowiec. Pani Bulik opiekowała się roślinami i rybkami w akwarium.  Nie można ominąć klasopracowni  fizyczno-chemicznej znajdującej się na parterze. W niej też  znajdowały się gabloty, m.in. z przedmiotami używanymi do doświadczeń lekcyjnych.

Szkoła żyła licznymi zajęciami pozalekcyjnymi. Ja osobiście brałem udział SKS-się, prowadzonym przez Pana Leszka Lacha, w kółku teatralnym, które prowadziła Maria Filipak i Grażyna Lenar. Na tych zajęciach przygotowywaliśmy się do szkolnych i powiatowych konkursów recytatorskich.

Działo też  harcerstwo, było kółko fotograficzne.

Po latach okazało się, że powróciłem do tej szkoły, ale już jako nauczyciel. Uczyłem  historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego w latach 1986 – 2001.

Zakończenie roku.1999

Zakończenie roku.1999

Zakończenie roku, 1997

Zakończenie roku, 1997

wycieczka szkolna

wycieczka szkolna

wycieczka szkolna

wycieczka szkolna

 

 

Irena Wilczek-Sowa:  Lata  nauki w szkole podstawowej  to miły okres życia. Miało się „problemy” typu jak to dobrze tym, co mają daleko do szkoły, bo  mogą sobie długo wracać do domu  rozmawiając i wspólnie spędzając czas, a ja mieszkając blisko do szkoły, musiałam zaraz wracać być w domu. Innym moim „problemem” był fakt, że moja Mama Krystyna Wilczek pracowała w tej szkole jako nauczycielka. Mama była bardzo wymagająca, więc nie wchodziło w rachubę, że będę się niewłaściwie zachowywać czy też nie będę przygotowana do zajęć. W domu Mamę głównie widziałam jak całymi godzinami, wieczorami, poprawiała stosy zeszytów, gdyż uczyła języka polskiego.  Bardzo trudny był również czas pisania świadectw. Mama pisała je bardzo starannie, piórem wiecznym, które było wyłącznie używane do tego celu. Bardzo się denerwowała, aby nie popełnić błędu, gdyż miała wyliczoną ilość czystych egzemplarzy świadectw.

Jako dziecko nie miałam do końca świadomości, jak była oceniana Mama przez ówczesnych uczniów, ale po latach, kiedy się rozmawiam z nimi   to zawsze słyszę słowa uznania dla Jej pracy, wyrazy sympatii oraz wiele miłych wspomnień.

W tejże szkole uczył się  Bogusław Sowa, obecnie mój mąż.  Z tamtego okresu pamiętam go jak   śpiewał na różnych akademiach.  Szczególnie zapamiętałam dwa utwory: piosenkę Anny German „Człowieczy los” oraz  Zdzisławy Sośnickiej  „Dom, który mam”.

Rocznik 1961

Rocznik 1961

Niepodległościowe strzelanie

 Na strzelnicy sportowej Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku dla uczniów szkół podstawowych z Tymbarku,  Piekiełka, Skrzydlnej i Starej Wsi w dniu 7 listopada 2016 roku  zorganizowano zawody strzeleckie z broni pneumatycznej.

Zawody zorganizowano z okazji 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości, a ich celem była popularyzacja sportów obronnych i strzelectwa sportowego, upamiętnienie kolejnej rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz współzawodnictwo sportowe młodzieży.

Każdy zawodnik wykonywał 10 strzałów z pozycji stojącej w kategorii dziewcząt i chłopców.

Ostateczna klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco:

Kategoria dziewcząt:

  1. Katarzyna Kasperska SP Tymbark
  2. Julia Drab SP Skrzydlna
  3. Katarzyna Twaróg ZS nr 1 Stara Wieś
  4. Anna Sasińska SP Skrzydlna

   Kategoria chłopców:

  1. Ignacy Kurek SP Piekiełko
  2. Dawid Bubula SP Piekiełko
  3. Paweł Liptak ZS nr 1 Stara Wieś

Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe których fundatorami byli: Urząd Gminy w Tymbarku, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Nagrody wręczali: dyrektor Zespołu szkół im. KEN Jolanta Dunikowska – Wszołek, dowódca tymbarskiego Strzelca insp. ZS Robert Nowak oraz Grzegorz Dziadoń, prezes UKS Tymbark, sędzia główny zawodów.

Przypomnijmy, że organizatorami turnieju strzeleckiego byli: Urząd Gminy w Tymbarku, Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku, Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec”  OSW w Tymbarku i Uczniowski Klub Sportowy „Tymbark” w Tymbarku.

 Robert Nowak

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Złoty Zespół

W dniach 4-5 listopada 2016 roku w Rzeszowie odbył się X Międzynarodowy Podkarpacki Konkurs Zespołów Kameralnych ( dla uczniów szkól muzycznych I i II stopnia),  w którym udział wzięły 22 zespoły z Polski oraz po jednym  z Litwy i  z Węgier. Uczestnicy występowali w przepięknej, nowej Sali Koncertowej Uniwersytetu Rzeszowskiego  – Wydziału Muzyki. Zespoły oceniało Jury przewodniczący: prof. Krzysztof Jakowicz UM im Fr. Chopina w Warszawie (skrzypce), prof. A. Godek  AM Kraków, prof. M.Wierzbieniec – Dyrektor Filharmonii Podkarpackiej, prof. Uniwersytetu w Rzeszowie oraz dr Zb. Jakubek (pianista,aranżer). Społeczną Publiczną Szkołę Muzyczną w Tymbarku reprezentowało trio fortepianowe ,,Mezzoforte” w składzie: Natalia Kokoszka (fortepian), Dominika Kuchta (skrzypce) i Klaudia Sasuła (wiolonczela) , które w kategorii szkól muzycznych I stopnia otrzymało  tytuł: GOLDEN ENSAMBLE. oraz nagrodę I miejsca. Zespól przygotowała Halina Waszkiewicz-Rosiek. Zmęczeni, ale szczęśliwi po 2 dniowych trudach, członkowie już rozpoczną przygotowania  do następnych konkursów.

Dziękujemy rodzicom za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. Gratulacje dla wszystkich – składa Dyrektor Szkoły prof.oświaty Halina Waszkiewicz-Rosiek.

Do gratulacji dołącza się redakcja „Tymbark.in”

trio