Oświadczenie Starosty Limanowskiego Jana Puchały nadesłane do radakcji „tymbark.in”

W odpowiedzi na kierowane zapytania w kwestii mojego członkowstwa w Radzie Nadzorczej spółki Tauron Ekoserwis sp. z o.o. informuję, że nie jestem członkiem organu nadzoru wskazanej spółki.

Do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w Tauron Ekoserwis sp. zo.o. zostałem powołany przez Tauron Polska Energia SA.

Kierując się zdobytym doświadczeniem w pracy na rzecz spółki Jeleniogórskie Elektrownie Wodne sp. z o.o. w latach 2007 – 2008, a przekształcone następnie w Tauron Ekoenergia sp. z o.o. wyrażałem gotowość współpracy przy wdrażaniu budowy małych elektrowni przepływowych na terenach podgórskich. Zaznaczam, że spółka, w której uprzednio pełniłem funkcję członka organu  nadzoru była spółką, w której większościowe udziały należały do Skarbu Państwa.

Wraz z chwilą uzyskania informacji o powołaniu mojej osoby do Rady Nadzorczej i sprawdzeniu wysokości udziału Skarbu Państwa w tej spółce, niezwłocznie złożyłem oświadczenie o rezygnacji z członkowstwa, nie podejmując żadnych czynności w charakterze członka organu Tauron Ekoserwis sp. z o.o.

Jan Puchała

 

Wielkanocne zabawy w Parafialnym Przedszkole

W Integracyjnym Przedszkolu w Tymbarku dzieci wraz z rodzicami, pod czujnym okiem Sióstr, obok innych wspólnych  zabaw, tworzyły wielkanocne pisanki.

zdjęcia ze strony facebokowej  Przedszkola

Tymbark w fotografii Magdaleny Nowackiej

Piekiełko w fotografii Zenona Duchnika – w oczekiwaniu wiosny

Tymbark w fotografii Magdaleny Nowackiej