BAJKA MUZYCZNA – część szósta

 

Gra Amelia  Rusin

Gra Zuzanna Żmuda

Trio wiolonczelowe w składzie: Ilona Hojda, Joanna Trzupek i Amelia Rusin , nauczyciel prowadzący Paulina Zielińska

Duet kontrabasowy w składzie: Franciszek Pyrć i Mateusz Mazgaj, nauczyciel prowadzący Piotr Południak