15-lecie współpracy Tymbark – Spišské Vlachy

            23.06.2017 r. w Spišskich Vlachach (Słowacja) w partnerskim mieście Tymbarku, rozpoczęły się tradycyjne Dni Miasta. Istotnym elementem tego wydarzenia było odnowienie umowy partnerskiej pomiędzy gminą Tymbark i miastem Spišské Vlachy z okazji 15 rocznicy nawiązania kontaktów. W uroczystych obchodach i reaktywacji umowy wzięła udział delegacja tymbarskiego Samorządu, na czele z Wójtem Gminy dr. Pawłem Ptaszkiem. Pozostałymi członkami delegacji byli m.in. radni gminy Tymbark, Piotr Juszczak i Krzysztof Wiśniowski.

         Podobnie jak w wypowiedzi burmistrza słowackiego miasta, także w przemówieniu Wójta Gminy Tymbark, podkreślona została rola wzajemnych kontaktów, których wymiernymi efektami są zawierane od lat przyjaźnie, a także m. in. współpraca szkół i zespołów sportowych. Warto dodać, że w sobotę, 24 czerwca, piłkarze-oldboye zespołu Relax z Tymbarku, po raz piętnasty wzięli udział w turnieju Verbena Cup.

Podczas nadchodzących Dni Tymbarku, na scenie zaprezentuje się zespół country The Colts ze Spisskich Vlach, a delegacja ratusza słowackiego miasta, jak co roku, zaszczyci nas swoją obecnością.

źródło informacji i zdjęć: UG Tymbark