XIII Mistrzostwa LSO Diecezji Tarnowskiej w Piłce Nożnej Halowej – zwycięstwo drużyny Ministrantów z Tymbarku!

XIII Mistrzostwa Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Tarnowskiej w Piłce Nożnej Halowej, które dzisiaj odbyły się w Limanowej, zakończyły się dużym sukcesem dla drużyny Ministrantów z Tymbarku. Drużyna w składzie: Marcin Sobczak, Jan Urbański, Adrian Majda, Jakub Matras, Karol Kaim, Mikołaj Niezabitowski, Jakub Petranowicz, Krystian Frączek oraz Tomasz Petranowicz wywalczyła  pierwsze miejsce w swojej grupie. Po wyjściu z rozgrywek grupowych w ćwierćfinale Tymbark pokonał drużynę z Bochni (Parafia św.Jana) 3:0, następnie w półfinale ministrantów z Parafii  św.Jakuba z Brzeska ( (2:0). O pierwsze miejsce tymbarscy ministranci zagrali  ze swoimi rówieśnikami  z Parafii Zgórsko, zwyciężając 5:1.  Najlepszym strzelcem w grupie ministrantów został również zawodnik z Tymbarku Marcin Sobczak ( 8 goli).   Jan Urbański sześciokrotnie umieścił piłkę w bramce, a Mikołaj Niezabitowski pięciokrotnie. Opiekunem drużyny jest ksiądz Stanisław Kaczka.

IWS

IWS

HISTORIA PIŁKI NOŻNEJ (29) – ze starych kronik Krzysztofa Wiśniowskiego

W 1988 roku, dwóch zasłużonych zawodników HARNASIA, kończy swoje długie i bogate kariery.

Dariusz Pazgan czołowy napastnik HARNASIA, ostatni mecz rozegrał w Tymbarku 19 maja 1988 roku z drużyną „ORZEŁ” Wojnarowa.

Mecz Harnaś Tymbark – LZS Orzeł Wojnarowa 19.05.1988 r. wynik 5:0

Gole: 18 min Grzegorz Dziadoń, 28 min Jarek Majeran, 56 min Adam Urbański, 70 min Wojciech Majeran, 80 min Jarek Majeran. Harnaś grał w składzie: Tadeusz Pyrc – Bogdan Ślusarczyk, Wojciech Majeran, Czesław Kordeczka, Piotr Niezabitowski – Adam Urbański (60..Witold Filipiak), Piort Czyrnek, Grzegorz Dziadoń, Ryszard Wroński – Jarosław Majeran, Mirek Krzysztof (70.. Dariusz Pazgan – ostatni występ w Harnasiu.

Jacek Pyrć – ostatni stoper, wzorowa wieloletnia kariera, kapitan drużyny, w kolejnych latach Prezes Harnaś Tymbark.  Protokół meczowy. w którym jego nazwisko pojawiło się po raz ostatni, pochodzi z dnia 6 listopada 1988roku i pochodzi z meczu  Harnaś – KKS Sandecja.

Drużyna Harnasia przegrała ten mecz 2:0  Wystąpiła w składzie: Tadeusz Pyrc – Tomasz Majeran, Jacek Pyrć – ostatni występ w Harnasiu, Piotr Czyrnek, Adam Urbański, Mieczysław Kubatek, Grzegorz Dziadoń (75..Marian Oraczko), Bogdan Ślusarczyk, Krzysztof Mirek, Jarosław Majeran, Wojciech Majeran. Rezerwowi: Ryszard Wroński, Marian Oraczko.

cdn.


Foto nr 1.
Dariusz Pazgan – przez lata czołowy napastnik Harnasia.


Foto nr 2.
Jacek Pyrć – filar obrony, wieloletni kapitan drużyny Harnasia.

Foto nr 3.
Grzegorz Dziadoń – jeszcze jako junior w 1986 roku.

Foto nr 4.
Poronin – 02.10.1988r. przed meczem LKS Poroniec – KS Tymbark.

Foto nr 5.
Boisko w Poroninie – 2 października 1988 – mecz z LKS Poroniec
Wynik 2:2 – gole: 65 min Adam Urbański, 80 min Jarek Majeran.
Od prawej: Tomasz Majeran, Jacek Pyrć, Grzegorz Dziadoń, Witold Filipiak, Czesław Kordeczka, Ryszard Wroński, Piotr Niezabitowski, Jarosław Majeran, Adam Urbański, Tadeusz Pyrc, Wojciech Majeran.

Rodzinne Warsztaty Wielkanocne

Dzisiaj w Bibliotece w Tymbarku odbyły się Rodzinne Warsztaty Wielkanocne (drugi dzień), organizowane przez Zespół Doradztwa Rolniczego oraz Bibliotekę w Tymbarku. Chętnych do nauki było tyle, że momentami brakowało miejsc przy stolikach.  Z uczestnikami warsztatów swoimi umiejętnościami dzieliły się również Panie z KGW Zawadka.  

IWS 

zdjęcia: IWS

V Sesja Rady Gminy Tymbark

W dniu wczorajszym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku, odbyła się kolejna V Sesja Rady Gminy Tymbark. Bardzo miłym akcentem na samym początku obrad  było złożenie podziękowań Panu Marianowi Rybce, który przez 10 lat piastował funkcję sołtysa sołectwa Zamieście. Osobie tak zasłużonej dla naszej lokalnej społeczności podziękowania w imieniu władz samorządowych gminy złożyli Przewodnicząca Rady Gminy Stanisława Urbańska i  Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark.

Po tej  części Radni przystąpili do procedowania następujących uchwał;

 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.  Mieszkańcy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zapłacą 12 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Dla osób deklarujących nieselektywną zbiórkę odpadów stawka ta wyniesie 24 zł.

Podjęcie przedmiotowej uchwały było w pełni uzasadnione z uwagi na fakt wzrostu ceny wywozu oraz utylizacji odpadów przedstawionych przez firmę wybraną w wyniku przeprowadzonego przetargu. Wyższe stawki opłat za odpady komunalne będą obowiązywały od pierwszego kwietnia br.

 • w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark. Przyjęty regulamin zakłada, że odpady komunalne będą zbierane w podziale na odpady zmieszane i cztery główne frakcje. Dotychczas obowiązywały następujące frakcje;  papier i tworzywa sztuczne odbierane były w workach koloru żółtego, szkło w workach koloru zielonego, metale w workach szarych a odpady niesegregowane były w workach koloru czarnego.

Obecnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, odpady odbierane będą w podziale na następujące frakcje:

 • papier (kolor niebieski),
 • metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty),
 • szkło (kolor zielony),
 • odpady biodegradowalne (kolor brązowy).

odpady niesegregowane będą odbierane w workach  koloru czarnego

Mieszkańcy w ramach  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  otrzymają worki foliowe w ilości dostosowanej do liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz zadeklarowanego sposobu odbioru odpadów komunalnych.

 • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niniejsza uchwała określa częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w tym: odpady segregowane i niesegregowane odbierane będą nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, natomiast odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe odbierane będą nie rzadziej niż 2 razy w roku. Mieszkańcy mogą również dostarczyć powyższe odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów mieszczącego się przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Tymbarku z siedzibą w Podłopieniu.

W kolejnych przyjętych uchwałach Radni dokonali zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark, nie wyrazili zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku, przekazali środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tymbarku z siedzibą w Zawadce, wyrazili zgodę na nabycie nieruchomości położonej w Tymbarku do gminnego zasobu nieruchomości oraz powołali komisję inwentaryzacyjną do spraw komunalizacji mienia gminnego.

informacja i zdjęcie: UG Tymbark

nagranie z posiedzenia Rady Gminy 

V Sesja Rady Gminy Tymbark

 

Złote Pióro Wójta” – regulamin konkursu

„A nade wszystko szanuj mowę swą ojczystą.

Nie znać języka swego – hańbą oczywistą”

F.K. Dmochowski

 Regulamin XVIII Gminnego Konkursu Ortograficznego o „Złote Pióro Wójta”

 Cele konkursu:

 1. Podnoszenie poziomu ortografii i interpunkcji.
 2. Motywowanie do dbałości o poprawną polszczyznę.
 3. Budzenie szacunku do mowy ojczystej.
 4. Kształcenie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:  – uczniowie klas II – III,   – uczniowie klas IV – VI, uczniowie klas VII – VIII. 
 2.  Konkurs gminny przebiegał będzie w dwóch etapach:  – etap szkolny należy przeprowadzić w szkołach do  29 marca 2019 r. ,  etap gminnyprzeprowadzony będzie w formie dyktanda  9 kwietnia 2019 r.  w Szkole Podstawowej  im. A. Mickiewicza w Podłopieniu o godz.  12.00
 1. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialni są: – nauczyciele uczący w klasach II– III, – w klasach IV – VIII poloniści.
 2. Z każdej szkoły należy wyłonić: – dwóch zwycięzców z kategorii: uczniowie klas II – III; – trzech zwycięzców z kategorii: uczniowie klas IV – VI;- dwóch zwycięzców z kategorii: uczniowie klas VII – VIII. 
 3. Do etapu gminnego przechodzą uczniowie wygrywający etap szkolny we własnych szkołach. 
 4. Zwycięzców należy zgłosić w terminie do 2 kwietnia 2019 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Podłopieniu. Zgłoszenia można dokonać także na mail szkoły sppodlopien@op.pl 

Serdecznie zapraszamy Organizatorzy Gminnego Konkursy Ortograficznego.

zdjęcie z ubiegłorocznego konkursu