Otwarcie Izby Pamięci 1 PSP AK w Słopnicach – część pierwsza

„Dla nas to najważniejsza impreza odkąd istniejemy, ukoronowanie naszej ponad 7 letniej działalności, możliwej dzięki współpracy z wieloma osobami i instytucjami” – tak na swojej stronie FB zapraszało na dzisiejszą uroczystość, czyli otwarcie Izby Pamięci 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Słopnicach,  Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych – 1 PSP AK w Słopnicach. Współorganizatorem uroczystości była Gmina Słopnice. Obok członków  Stowarzyszenia byli również ich młodsi koledzy – członkowie Klubu Historycznego im.1 PSP AK w Słopnicach.

Otwarta Izba Pamięci znajduje się w remizie strażackiej w Słopnicach Górnych.

Otwarcie Izby Pamięci zostało poprzedzone prezentacją prowadzoną przez historyka (będącego opiekunem merytorycznym  przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie) doktora Dawida Golika oraz historyka Przemysława Bukowca – członka Stowarzyszenia. Panowie przedstawili krótką historię działań wojennych Oddziału Partyzanckiego AK „WILK” oraz poszukiwań i prac prowadzonych przez Stowarzyszenie związanych z odnalezieniem oraz zabezpieczaniem obozu Oddziału WILK w masywie góry Mogielica. W wyniku tych działań  obóz ten został zrekonstruowany oraz została powiększona ścieżka historyczno-edukacyjna 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK. 

Zanim to nastąpiło gospodarz miejsca Wójt Gminy Słopnice Adam Sołtys dokonał przywitania przybyłych gości, w tym w szczególności kombatantów, oraz przypomniał pokrótce historię. 

Ostatnim, bardzo wzruszającym akcentem pierwszej części uroczystości , były wystąpienia obecnych na uroczystości kombatantów. 

IWS

IWS

 

Informacja na temat sposobu zagospodarowania odpadów na terenie Gminy Tymbark

W zamian za wnoszoną przez mieszkańców opłatę Gmina Tymbark  zapewnia odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców czasowo lub stale zamieszkujących na terenie gminy.

W ramach opłaty mieszkańcom przysługują również worki na odpady. Worki były dostarczane  przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej (jeżeli komuś worków nie dostarczono, gdyż  np. nie było nikogo w domu, worki można odebrać w siedzibie zakładu w godzinach od 7 – 15, a w środy do 16.00).

Worki były dostarczane w pakietach tzw. „startowych” według następującej zasady:

– na każdy numer domu przypadało po jednym worku (niebieskim,  brązowym,  zielonym),

– a ponadto po 1 worku czarnym oraz 2 żółte na osobę zadeklarowaną pod  danym numerem. 

Jeżeli pod jednym adresem mieszka więcej niż jedna rodzina, i każda złożyła oddzielną deklarację, pakiet był przygotowany dla każdej rodziny według tej samej zasady.

Po wyczerpaniu zapasu z pakietu „startowego” każdy składający deklarację będzie mógł sobie dobrać worki według indywidualnych potrzeb (kolorów) według następujących reguł:

  • jedna osoba – 2 worki,
  • 2 – 4 osoby – 5 worków,
  • powyżej 5 osób objętych deklaracją – 9 worków.

w cyklach miesięcznych.

         Informujemy również, że worki będące wcześniej w użyciu są ważne do wyczerpania zapasów. 

        Wiele wątpliwości budzi pojęcie „odpad komunalny”, czym taki odpad jest. „Odpady komunalne” odnoszą się do śmieci powstających w gospodarstwach domowych.

         Nie są odpadami komunalnymi:

  • odpady powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, odpadami komunalnymi nie są również odpady pochodzące z rolnictwa np. opony ciągnikowe, od przyczep czy samochodów ciężarowych, folie po sianokiszonce i podobne.

(Działalność rolnicza, czyli polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych z własnych upraw, hodowli lub chowu, w tym działy specjalne produkcji rolnej – jest również działalnością gospodarczą w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)

  • odpady powstałe przy budowie lub remoncie domu. Zagospodarowanie takich odpadów należy do obowiązków wykonawcy robót budowlanych.
  • wycofane z eksploatacji pojazdy samochodowe lub ich części.

Zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z prowadzoną  działalnością gospodarczą należy do obowiązków wytwórcy tych odpadów.  Wytwarzający te odpady powinni  zapobiegać ich nadmiernemu powstawaniu, ograniczać ich ilość, przekazywać specjalistycznym firmom do odzysku lub unieszkodliwiania oraz ponosić koszty z tym związane. Odpady te nie podlegają zagospodarowaniu przez gminę.

Gmina zobowiązana jest do zorganizowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w podziale na podstawowe frakcje. Selektywna zbiórka ma służyć do kierowania części odpadów   do ponownego wykorzystania. Samorządy zobowiązane zostały do corocznego (coraz wyższego) osiągania wymaganego poziomu recyklingu, czyli krótko mówiąc do coraz wydajniejszej  segregacji.

Nieosiąganie przez gminę wymaganego  poziomu recyklingu skutkuje naliczaniem kar przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Kara ta stanowi kwotę 170 zł za każdą brakującą do limitu tonę surowców wtórnych, a w roku przyszłym będzie to już 270 zł za tonę.

Kary (jeżeli takie będą naliczane) będą musiały być pokryte z opłat mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych, ponieważ gospodarowanie odpadami komunalnymi musi się bilansować, to na mieszkańcach spoczywa obowiązek pokrywania wszystkich kosztów związanych z finansowaniem odbioru, transportu, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów,  kosztów worków foliowych i ewentualnych kar.

Prosimy o właściwą segregację, gdyż leży ona w interesie nas wszystkich.

     

       

Wycieczka seniorów

15 maja (środa), seniorzy wraz z przyjaciółmi z terenu Tymbarku uczestniczyli w kolejnej wycieczce, tym razem zaplanowano wyjazd w niezwykle malownicze tereny Pogórza Wiśnicko-Lipnickiego.

Pomimo deszczowej pogody, udało się zrealizować cały program wycieczki, a na zakończenie czekała na wszystkich niespodzianka w Karczmie pod Kamieniem. Fachową opiekę nad turystami sprawowała pani Ania, pilot wycieczki.   

Zwiedzanie rozpoczęło się od barokowego zamku Lubomirskich w Wiśniczu. Przewodnik, podczas oprowadzania po wnętrzach i podziemiach zamku, przedstawił dzieje warowni powstałej pod koniec XIV w., począwszy od pierwszych właścicieli Kmitów, przez okres jego świetności za czasów – rodziny Lubomirskich, aż po współczesność. Po sporej dawce faktów historycznych, kolejnym punktem programu była Lipnica Murowana. Znana nie tylko z najpiękniejszych palm wielkanocnych, ale również z pięknego rynku z zachowaną średniowieczną zabudową, nad którym góruje patron miasta, św. Szymon z Lipnicy. Perełką miejscowości jest drewniany, gotycki kościół p.w. św. Leonarda z początków XVI w., którego wnętrze zdobią polichromie, a na zewnątrz otaczają budynek podcienia tzw. soboty. W trakcie zwiedzania można było skosztować wody o szczególnych właściwościach leczniczych. Ostatnią atrakcją wycieczki był spacer na szczyt Paprotnej, gdzie znajdują się  skały o różnych kształtach, znane jako Kamienie Brodzińskiego. Pomnik przyrody swoją nazwę zawdzięcza pochodzącemu z tych stron, profesorowi UW Kazimierzowi Brodzińskiemu.

Już dziś zapraszamy Państwa do odwiedzenia najpiękniejszych miejsc na Pogórzu Rożnowskim, wycieczka odbędzie się 7 czerwca (piątek).

Ewa Skrzekut

zdjęcia: EduSenior

 

Młodzież uporządkowała groby żołnierskie

Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku uporządkowała groby żołnierskie na cmentarzu wojennym nr 365 w Tymbarku. Wyplewione nagrobki z traw i chwastów upiększyły mały cmentarzyk   z okresu I wojny światowej.

 Szkoła Podstawowa w Tymbarku posiada Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Za zainicjowanie tej szlachetnej akcji składamy serdeczne podziękowanie dyrekcji szkoły , wychowawcom i młodzieży.

Robert Nowak

Cywilizacyjny przekręt PSL- u (artykuł Pana Jana Platy)

PSL przystępuje do koalicji wielu partii wspierających homoseksualne lobby, żądające zalegalizowania aborcji na żądanie, eutanazji, jednopłciowych małżeństw, adopcji dzieci przez osoby żyjące w związkach homoseksualnych – dwu, a w przyszłości wieloosobowych.

W ten sposób PSL przyprawił homoseksualną gębę swoim zwolennikom ze wsi.

„Chłopska” partia będzie teraz, wspólnie z lesbijkami, gejami biseksualistami i transwertytami machać hasłami homoseksualnymi, niosąc je dla polskiej wsi jako swoją propozycję kulturową i obyczajową. Jeśli będą twierdzić że nie chcą tych haseł promować, to po co tam poszli?!

PSL z tej koalicji nie wyjdzie, bo nie ma dokąd iść. Samodzielna wegetacja poza Koalicją Europejską to pogrążanie się w niebyt. Będą w niej tkwili do końca aż się rozpadnie i pozostaną sami na lodzie. Do końca tkwili również w rządowej koalicji z PO umożliwiając grabież miliardów złotych z VAT-u. Nie odważyli się wyjść z niej i w ten sposób przerwać monstrualne rozkradanie owoców ciężkiej pracy Polaków.

Przywódcy PSL-u liczą się z tym, że niektórzy członkowie ich partii –  po wolcie ich Prezesa Władysława Kosiniaka Kamysza. – porzucą jej szeregi i przeniosą swoje sympatie polityczne na inną formację bliższą ich sercu. Nie będzie to jednak zbyt liczna grupa.

Inni przyjmą postawę koniunkturalnego oportunizmu i dwulicowej wybiórczości. Będą próbowali nam i sobie wmówić, że oni są zainteresowani tylko działaniem dla „dobra” wsi a ideologia liberalnego homoseksualizmu ich nie interesuje. Chcą tylko dobra i chcą je z każdym realizować. To taki propagandowy wykręt każdego politycznego kameleona. Lenin tą postawę nazywał  pożytecznym idiotyzmem.

Będą również tacy, którzy kuszeni potencjalnymi profitami politycznymi będą wspierać homoseksualne lobby w imię czegoś co nazwą postępem. tolerancją i równością.  Staną się wygodnym narzędziem LGBT w promowaniu ideologii gender  na wsi. W rzeczywistości – poprzez zgodę na homoadopcję – sprzedadzą los adoptowanych dzieci homoseksualnym związkom za swoje polityczne poparcie.

Próba wprowadzenia homoseksualnej ideologii na wieś będzie podejmowana poprzez struktury ochotniczych straży pożarnych. (poprzez szkoły jest już prowadzona). Życzę druhom strażakom, by nie dopuścili do sytuacji, gdy do południa w kościołach ze swoimi sztandarami biorą udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych, a zaraz potem z pompą witają w remizie zwolennika aborcji, eutanazji i homoseksualnej adopcji dzieci. Schizofrenia moralna to ciężki upadek godności człowieka.

Gorąco zachęcam do udziału w wyborach! Głosując 26 maja wybierzmy ludzi którzy będą dobrze i odważnie służyć Polsce na forum międzynarodowym. Znamy ich nazwiska, głosujmy na nich!

Miejmy też świadomość, że głosując na jakiegokolwiek kandydata partii należącej do Koalicji Europejskiej (a PSL do niej należy) popieramy również całą Koalicję. Może się zdarzyć, że preferowany przez nas kandydat nie uzyska mandatu, ale nasze glosy przyczynią się wtedy do wyboru kandydata z innej partii np. PO, SLD czy Nowoczesnej. Będą to tzw. „Jedynki” z partii należących do Koalicji Europejskiej.

Jan Plata    

 

 

 

 

O Pani Marii Liszce-Dudzie w dzisiejszym wydaniu Gazety Krakowskiej

Trwa plebiscyt Gazety Krakowskiej oraz Dziennika Polskiego na Przedszkole roku 2019 oraz Nauczyciela Przedszkola Roku 2019. W kategorii „Przedszkola”  biorą udział wszystkie trzy tymbarskie przedszkola, zaś w kategorii  „Nauczyciele”  Pani Maria Liszka-Duda – nauczycielka Przedszkola Parafialnego w Tymbarku. W dzisiejszym wydaniu Gazety Krakowskiej możemy przeczytać informację o Pani Marii. 

Głosowanie do 30 maja br. Głos na tymbarską nauczycielkę,  Panią Marię,  można oddać wchodząc na link  GŁOSUJĘ na Panią Marię Liszkę-Dudę!  

 

Nauczyciel Przedszkola Roku 2019 – jeszcze 19 dni możemy głosować na Panią Marię Liszkę-Dudę

Kolejna kapliczka będzie remontowa przy współfinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego

9 maja, w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, odbyło się uroczyste wręczenia symbolicznych czeków dla miast i gmin, które otrzymały dotację w ramach konkursów, ogłoszonych prze Urząd Marszałkowski pn. Ochrona zabytków Małopolski i Kapliczki Małopolskie 2019. Łącznie w roku 2019 odnowionych i odrestaurowanych zostanie 18 obiektów i 16 kapliczek położonych na terenie powiatu nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego.

W spotkaniu udział wziął także Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, który z rąk Marszałka Witolda Kozłowskiego i Radnych Wojewódzkich:  Marty Mordarskiej, Urszuli Nowogórskiej, Jadwigi Wójtowicz i Patryka Wichra, odebrał czek na kwotę 5 000 zł, gwarantujący dofinasowanie I etapu prac konserwatorsko-restauratorskich kamiennej kapliczki słupowej z 1874 roku z Podłopienia. W ramach tego etapu inwestycji zaplanowano: demontaż obiektu i transport do pracowni, konserwację techniczną, wykonanie nowego fundamentu, rekonstrukcję podstawy krzyża. Koszt całkowity I etapu renowacji wynosi ponad 21 000 zł.

Kamienna kapliczka słupowa z Podłopienia wykonana z piaskowca (osiedle Bogaczówka) wykonana została w 1874 roku jako fundacja Wojciecha i Katarzyny Kuców. Według przekazów rodzinnych kapliczka została ufundowana w podzięce za ocalenie z trwającej w owym czasie w Tymbarku i okolicach zarazy. Dobór świętych przedstawionych na kapliczce (Jana, Wincentego, Katarzyny, Marcina, Wojciecha, Mikołaja) nie jest przypadkowy są to patroni fundatorów oraz ich dzieci.

Informacja: UG Tymbark

źródło zdjęcia: www.malopolska.pl

X Rajd Szlakami Żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK – organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału

Dobra – Tymbark – Słopnice – Szczawa – Beskid Wyspowy, 7–9 czerwca 2019

W dniach 7–9 czerwca 2019 r. odbędzie się X edycja rajdu edukacyjnego „Szlakami Żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK”. Głównymi organizatorami rajdu są Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie i Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „1. Pułk Strzelców Podhalańskich AK”. W organizację tego przedsięwzięcia zaangażowały się również: Gmina Dobra, Gmina Słopnice, Gmina Tymbark, Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Olkuszu, Klub Historyczny im. 1. PSP AK w Słopnicach, Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza w Dobrej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Jednostka Strzelecka Nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Tymbarku, Nadleśnictwo Limanowa oraz 5. Krakowska Drużyna Wędrowników „Orkan”. Honorowy Patronat nad rajdem objęli: Paweł Ptaszek – Wójt Gminy Tymbark, Adam Sołtys – Wójt Gminy Słopnice, Benedykt Węgrzyn – Wójt Gminy Dobra.

Rajd jest adresowany przede wszystkim do młodzieży szkolnej, ale mogą w nim wziąć udział także zainteresowani najnowszą historią Małopolski uczestnicy indywidualni, którzy zostaną podzieleni na samodzielne patrole wykonujące wyznaczone przez organizatorów zadania.

Tegoroczna edycja rajdu odbędzie się w Beskidzie Wyspowym, gdzie funkcjonowały w czasie II wojny światowej struktury Obwodu AK Limanowa oraz działały I oraz II batalion 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK. Pomimo że większość zadań rajdowych będzie związana właśnie z okresem 1939–1945, uczestnicy poznają także historię powiatu limanowskiego, będą też mieli okazję zapoznać się z walorami turystyczno-przyrodniczymi regionu.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do 31 maja 2019 r. pod adresem mailowym dawid.golik@ipn.gov.pl lub pod numerem telefonicznym +48 694 408 134.