XIII Złaz Papieski

Dzisiaj odbył się XIII Złaz Papieski. Wyjście na Mogielicę, najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego (1171 m),  połączony najpierw  modlitwą różańcową, a  następnie została odprawiona przez księży z Parafii Tymbark Msza św. Uczestnicy Złazu, młodzież oraz młode duchem osoby, w różnym wieku, swoją obecnością dziękowała za św.Jana Pawła II, Jego życie i pontyfikat.

2017 rok jest też szczególnym rokiem, podczas którego  króluje Matka Boża, w związku ze  stuleciem objawień w Fatimie oraz 120 lecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Na zakończenie było spotkanie, przy kiełbasce, na Przełęczy Rydza-Śmigłego.

IWS

zdjęcia: RM

Dzień Edukacji Narodowej – święto oświaty

Dzień Edukacji Narodowej to dzień, w którym dziękujemy za trud pięknej pracy  nauczyciela. Dziękujemy również pracownikom administracji i obsługi. Słowa uznania kierujemy także do osób, które wspierają działania szkół. Życzymy nauczycielom, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji.

Takie słowa, które kierujemy do wszystkich osób związanych z oświatą w Gminie Tymbark, ale też wiele innych płynących z serc uczniów były wczoraj powiedziane we wszystkich szkołach.

Nie inaczej było w Społecznej Publicznej Szkole Muzycznej w Tymbarku, w której uczniowie swoje piękne prezentacje muzyczne zadedykowali swoim nauczycielom i pracownikom szkoły. 

IWS

zdjęcia: RM

 

 

Zespół folklorystyczny Dolnoślązacy wystąpił w Świetlicy Wiejskiej na Zamieściu

Dzisiaj w gminie Tymbark gościli członkowie zespołu folklorystycznego DOLNOŚLĄZACY ze Środy Śląskiej. Zespół ten rok temu obchodził 40-lecie działalności. W nagrodę Burmistrz Środy Śląskiej ufundował członkom zespołu tygodniowy wyjazd do Zakopanego. W ramach tego wyjazdu odwiedzili naszą gminę. Nie jest to przypadek, jak podkreślił Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek witając przybyłych do świetlicy na Zamieściu, gdyż szefowie obydwu samorządów rozpoczęli współpracę między gminami (burmistrz Środy Ślaskiej po raz pierwszy gościł na Dniach Tymbarku w lipcu tego roku) i współpraca ta nie będzie tylko na linii  urząd-urząd. 

O zespole może świadczyć wypowiedz burmistrza Adama Rucińskiego (którą została zacytowana na www.srodaslaska.pl) podczas jubileuszu działalności Dolnoślązaków.

 Od wielu lat jestem pod wrażeniem tego, co robią Dolnoślązacy. Ten piękny jubileusz to dowód na to, że pomysł był wspaniały, a jego realizacja przez 40 lat wyjątkowo ambitna i radosna. Chciałbym pogratulować Wam Drodzy Dolnoślązacy tego wszystkiego co zrobiliście przez te dziesiątki lat, krzewiąc tradycje kultury ludowej, rozwijając ją na terenie naszej gminy, powiatu, całego Dolnego Śląska, a także poza nim. Na kolejne lata chciałbym Wam życzyć zdrowia i dalszej takiej aktywności artystycznej, aby te pasje i pozytywne emocje dalej grały Wam w duszach”.

IWS

zdjęcia: RM

 

Borowik płowy na Paproci

Pan Tadeusz podczas jesiennego grzybobrania spotkał borowika płowego. Jak można przeczytać w Wikipedi  jest to rzadki gatunek w Polsce. Znajduje się na czerwonej liście roślin i grzybów Polski, ma status E- wymierający, zagrożony krytycznie.

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy

9.10.2017 r. po raz trzeci  w naszej Gminie odbyła się Konferencja w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia bez Przemocy, pod patronatem Wójta Gminy dr Pawła Ptaszka, zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku.

Na wstępie głos zabrał Wójt Gminy dr Paweł Ptaszek. Następnie swoje wykłady wygłosili zaproszeni prelegenci. Jako pierwszy wystąpił  ks. dr Jerzy Smoleń  z tematem „Nie bój się mówić o tym, że jesteś Krzywdzony”. Kolejnym mówcą była Pani Elżbieta Cięciel z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Limanowej, której wykład nosił tytuł „Przemoc w sieci”. Na zakończenie zgromadzeni na konferencji mogli posłuchać Pani Sabiny Kogut – psychoterapeuty, kierownika MOPS w Mszanie Dolnej, która rozwinęła temat pt.„Postawy antyprzemocowe”.

Podczas konferencji każdy kto zabierał głos podkreślał jak ważne jest by zarówno ofiary, jak i sprawcy, czy świadkowie przemocy mieli świadomość, że  przemoc jest zjawiskiem niepożądanym w naszym życiu, która nas niszczy zarówno fizycznie jak i psychicznie. Słowa, które wypowiadamy, piszemy  ranią najbardziej, czy to w relacjach bezpośrednich, czy pisząc je w szczególności na portalach społecznościowych, bo jak ktoś powiedział:

„Słowa są jak żywe istoty…

Zaczynają działać ledwie opuszczą usta –

budują lub niszczą, napełniają lękiem lub radością,

wywołują w umyśle słuchającego określone obrazy.

A te żyją przeważnie o wiele dłużej, niż byśmy sobie życzyli.”

Dlatego też weźmy odpowiedzialność za nasze słowa wypowiadane – pisane do drugiej osoby np. dorosłych, rodzica, rówieśnika, nauczyciela w codziennych kontaktach np. w domu, w szkole , pracy,  na ulicy itp.

Ważne jest w życiu każdego człowieka, żeby przemocy powiedzieć stanowczo NIE.

W konferencji uczestniczyło 120 osób z terenu Gminy Tymbark w tym: Wójt Gminy – dr Paweł Ptaszek,  Komendant  Komisariatu Policji w Tymbarku, Przewodnicząca Rady Gminy,  uczniowie klas gimnazjalnych ze Szkół w Tymbarku i Piekiełku w raz nauczycielami, uczniowie Zespołu Szkół im. KEN w raz z nauczycielami, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy, przedstawiciele GKRPAiN, pracownicy GOPS oraz mieszkańcy Gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku dziękuje za udział w konferencji.

Dorota Ogórek

Kierownik GOPS w Tymbarku