Informacja o opłacie targowej

W związku z pytaniami i wątpliwościami co do zasadności pobierania tzw. „opłaty targowej” przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tymbarku, podaję podstawę prawną, czyli Uchwałę Rady Gminy Tymbark (do której pozwoliłem sobie „wkleić” wyjaśnienia  z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych),  z której wynika obowiązek  pobierania tej opłaty przez Zakład.
Informuję również, że opłata ta nie jest naliczana od miejsca prowadzonej działalności, ale od czynności czyli  faktu prowadzenia handlu.
 
Z wyrazami szacunku
Marek Golonka
oplata

Z archiwów Czytelników

Zdjęcie udostępnione przez Joannę Drzyzgę.
Pani Jaonna napisała, że zdjęcie jest z 9.06.1981 roku, zdjęcie z wychowawczynią Krystyną Wilczek.
Załączyła też scan drugiej strony zdjęcia, na której są podpisy uczniów oraz podpis wychowawczyni (w ramce).

kw

1822-podpisy

 

Odnaleziony grób Legionisty

Historia nieco zapomniana, która upomina się o swoje prawa tuż przed kolejną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Historia tymbarskiego żołnierza i patrioty z czasów I wojny światowej, który na datę 11 listopada 1918 roku nie czekał bezczynnie, lecz walczył o nią z bronią w ręku.

Tę właśnie historię starają się odświeżyć strzelcy z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS  Strzelec  OSW w Tymbarku.  Drużynowy ZS Kacper Kordeczka  odnalazł na cmentarzu parafialnym  zaniedbany grób podporucznika Jana Kordeczki – Legionisty oraz dowódcy i jednego z twórców tymbarskiego Strzelca.

W roku 1914 z grupą strzelców (drużyniaków)  z Tymbarku  wyruszył do Krakowskich Oleandrów aby walczyć o Niepodległość Ojczyzny. W szeregi  Legionów Piłsudskiego wstąpił 4 września 1914 roku, gdzie przydzielony został do 3 pp. Legionów Polskich. Od lutego 1915 roku służył w Komendzie Sztabowej- w plutonie sztabowym Komendy II Brygady, przydzielonym następnie do 3-go pp. Legionów Polskich.

Dnia 5 lipca 1916 r. dostał się do niewoli rosyjskiej – notowany jako plutonowy. W roku 1918 został wykazany w  1. Polskim Legionie w Omsku (wschodnia  Rosja) pod pseudonimem Płonczyński Stanisław, gdzie służył do sierpnia 1918 r. W kwietniu 1919 roku wykazany w 2-gim pułku strzelców 3. Komp. 5 . Dywizji Syberyjskiej jako podporucznik.

W maju 1933 roku za pracę w dziele odzyskania niepodległości , został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego Krzyżem Niepodległości.

Podporucznik Jan Kordeczka do roku 1939 kilka razy organizował jednostkę tymbarskiego Strzelca, pełniąc w nim funkcję dowódcy.

W ramach hołdu dla zapomnianego bohatera, tymbarscy Strzelcy przed Świętem Zmarłych uporządkują grób Legionisty, aby tym gestem przywrócić pamięć człowiekowi , który niewątpliwie zasłużył się w walce o wolność dla ziemi tymbarskiej i naszej Ojczyzny.

Robert Nowak

2l3l1

 

Przedszkolaki odwiedziły cmentarz wojskowy

Przedszkolaki, a dokładnie Grupa SMERFY,  z Przedszkola Samorządowego odwiedziły dzisiaj cmentarz wojskowy.

Pogranicznicy szkolą tymbarskich Strzelców

Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu –Wydziału Zabezpieczenia Działań, przeprowadzili w Tymbarku  kolejne szkolenie młodzieży z organizacji proobronnej Strzelec.

W zajęciach z  zasad postępowania w przypadku zagrożenia wybuchowego, rodzajów materiałów wybuchowych, rozpoznania,  oraz praktycznej ewakuacji uczestniczyła młodzież strzelecka będąca równocześnie uczniami klas mundurowych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. Józefa Tischnera w Limanowej oraz innych szkół powiatu limanowskiego.

Realizacja szkoleń jest możliwa dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy KaOSG a jednostką tymbarskiego Strzelca. Ze strony Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu współpracę koordynuje mjr SG Dariusz Żabiński.

Robert Nowak

strzelec