Podróż sentymentalna… cd

czyli wspomnienia obecnych i byłych nauczycieli Szkoły Podstawowej w Tymbarku

Pani Irena Zwierczyk: „Dumna jestem ze swojego zawodu, ponieważ traktuję go jako  przyjemność. Dużą satysfakcję sprawia mi wypożyczanie książek młodym czytelnikom, wyszukiwanie  informacji, prowadzenie lekcji bibliotecznych. Bardzo lubię organizować różnorakie imprezy upowszechniające czytelnictwo: pasowanie na czytelnika, konkursy czytelnicze. Bawię się z dziećmi prowadząc Klub Moli Książkowych przygotowując różne bajkowe przedstawienia teatralne. Po latach uczniowie mile wspominają występy i wspólnie spędzony czas. Do biblioteki  zapraszam gości w ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom”. Ta akcja od lat cieszy się dużą popularnością w szkole.

Biblioteka jest sercem szkoły. Przychodzą nie tylko ci, którzy wymieniają książki, ale także te osoby, które chcą podzielić się różnymi problemami i spostrzeżeniami.

W 2002 r. zaczęłam pracę w szkolnej bibliotece, która wyglądała zupełnie inaczej niż obecnie. W 2006 nastąpił gruntowny remont biblioteki,  pomieszczenie zupełnie zmieniło swój wizerunek. W tym też roku z Europejskiego Funduszu Społecznego utworzone zostało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego oraz wszechobecna komputeryzacja postawiła nowe wyzwania szkole. Wdrożony został program komputerowy Mol Optivum i od września 2011 r. książki są wypożyczane za pomocą tego programu.”

Młodzież z KEN czyta dzieciom, 2015

Młodzież z KEN czyta dzieciom, 2015

Pasowanie na czytelnika, 2009

Pasowanie na czytelnika, 2009

Spotkanie z pisarką Ewą Standtmuller, 2012

Spotkanie z pisarką Ewą Standtmuller, 2012

Praca z uczniami przy wspólnej gazetce, 2004

Praca z uczniami przy wspólnej gazetce, 2004

Ks. Witold Warzecha: „Bardzo miło wspominam Jasełka z roku 2013 w naszej szkole. Poprzedziły je wielogodzinne próby, przygotowywanie dekoracji, strojów i charakteryzacji aktorów – uczniów naszej szkoły, w co bardzo chętnie i ofiarnie zaangażowali się również rodzice.

Po długich i mozolnych przygotowaniach salę gimnastyczną wypełniła świąteczna sceneria, pachnące siano, żywe drzewka choinkowe, nie topiący się śnieg, w końcu specjalnie zbudowana na tą okazję szopa, nawiązująca do Betlejemskiej stajenki.

Przedstawienie zostało podzielone na 9 scen, ukazujących losy głównego – oczywiście zaraz po Dzieciątku Jezus – bohatera, którym był ubogi pastuszek, wędrujący do Betlejem. Odznaczał się on nadzwyczaj dobrym sercem i życzliwością dla ludzi, przez co rozdał wszystkie dary niesione do Małego Jezusa potrzebującym. W stajence betlejemskiej złożył jednak dar największy – swoje kochające serce, czym, sprawił ogromną radość Dzieciątku.

Nad bezpieczną wędrówką pastuszka czuwały rezolutne anioły, robiące dużo hałasu, ale działające skutecznie. Poszczególne sceny przedzielał śpiew zespołu wokalnego, pod kierunkiem Pani Barbary Opach a także, co wywołało największy aplauz, śpiew i taniec aniołów i pasterzy. W ostatniej scenie przed Dzieciątkiem Jezus złożyli swoje dary przybywający tam pozostali pasterze, Trzej Królowie i niespodziewani goście.

Całość zakończyła się wspólnym kolędowaniem, w które włączyli się wszyscy zebrani, nauczyciele, rodzice i uczniowie.”

Pani Barbara Opach: „W Szkole Podstawowej w Tymbarku pracuję 20 lat. Uczę muzyki a oprócz tego prowadzę zespół taneczny, zespół instrumentalny i chór. Już od początku praca sprawiała mi satysfakcję, zwłaszcza wtedy, gdy uczniowie osiągali sukcesy w konkursach muzycznych. Dziś cieszy mnie, kiedy na korytarzu po lekcji muzyki usłyszę rozmowę między uczniami klasy czwartej: „To była dzisiaj najfajniejsza lekcja”.

Akademia szkolna

Akademia szkolna

Cała Polska czyta dzieciom,

Cała Polska czyta dzieciom,

 

Pani Joanna Drzyzga: „ Byłam uczennicą Szkoły Podstawowej w Tymbarku. Z wielkim sentymentem wspominam swoją przygodę z harcerstwem. Pamiętam zbiórki, ogniska, wspólne wyjazdy na zimowiska, a przede wszystkim niepowtarzalną atmosferę harcerskich ognisk. Ciepło myślę o moich koleżankach – druhnach oraz sympatycznej drużynowej Joli Ślusarczyk. To były piękne czasy – nie tylko wypełniania szkolnych obowiązków, ale także beztroskiej zabawy i zawiązywania przyjaźni.”

Harcerze z klasy IV a, 1977

Harcerze z klasy IV a, 1977

Harcerze z klasy IV a, 1977

Harcerze z klasy IV a, 1977

Informacje i zdjęcie zebrała Jowita Janik

 

Pamiętają o swoim Patronie

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tymbarku, wraz ze swoimi nauczycielami, z okazji zbliżających się uroczystości Wszystkich Świętych oraz Dnia Szkoły, które w tym roku będzie szczególnie uroczyste w związku z obchodami jubileuszu 50-lecia Szkoły, przyszli na  tymbarski cmentarz, na którym spoczywa Patron Szkoły inż. Józef Marek.

sp1

 

Nagroda Jakości odebrana!

Dzisiaj w Zespole Szkół Muzycznych im.Karłowicza w Krakowie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród Jakości Sapre Auso. Jednym z 10 laureatów w 2016 roku jest Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna w Tymbarku. Nagrodę w imieniu Szkoły odebrali: Pani Dyrektor Szkoły, prof.oświaty  Halina Waszkiewicz-Rosiek, Prezes Zarządu Koła Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tymbarku – Irena Wilczek-Sowa oraz przedstawiciele uczniów: Michał Majeran oraz Maciej Uchacz.

Jest to siódma edycja przyznawania przez Fundację Sapere Auso nagród jakości. Jak zwrócił się do wyróżnionych Prezes Fundacji: ” Do tej pory nagrody otrzymało 30 szkół, a jest ich w województwie 7 tys. Witajcie w elitarnej instytucji! Jesteście wyjątkowi!”.

Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna została powołana przez Sejmik Województwa Małopolskiego  jako główny, finansowo-organizacyjny instrument realizacji polityki regionalnej w zakresie poprawy szans edukacyjnych młodzieży oraz promocji młodzieży szczególnie uzdolnionej. Mottem Fundacji stały się słowa: „sapere auso”, czyli temu, który odważył się być mądrym. Na życzenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, zostały one wyryte na medalionie ku czci ks. Stanisława Konarskiego, twórcy i założyciela Collegium Nobilium w Warszawie.  Poucza ona, iż w młodości warto trudzić się nad zdobyciem kwalifikacji moralnych, intelektualnych oraz rozwijaniem pozytywnych cech charakteru, ponieważ to one właśnie pozwalają człowiekowi uniknąć złego postępowania oraz pomagają w osiągnięciu szczęścia.

(informacja  ze strony internetowej Fundacji).

20161025_130432

 

 

Nagroda Kuratora Oświaty dla Anny Smaga-Trojanowskiej

21 października w Małopolskim Centrum Kultury Sokół odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Galę wręczania nagród i odznaczeń wybitnym nauczycielom z trzech powiatów uświetnili swą obecnością- Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, wicekurator Halina Cimer, starostowie powiatów nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego, prezydent Nowego Sącza oraz dyrektor Delegatury Dariusz Leśniak.

Nauczycielka języka polskiego i filozofii w I LO w Limanowej Anna Smaga- Trojanowska (pochodząca i mieszkająca w Tymbarku) za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej została, jako jedyna z powiatu limanowskiego, uhonorowana prestiżową  nagrodą Małopolskiego Kuratora Oświaty.  Uczniowie pani Anny Trojanowskiej osiągają znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach humanistycznych, w ciągu ostatnich lat przygotowała aż dwóch laureatów i siedmioro finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Filozoficznej i Olimpiady Myśli Jana Pawła II. Za eseje literackie młodzież zdobywała również laury m.in. w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Pawie pióro, Ogólnopolskim Konkursie Literacko- historycznym „Kariera a odpowiedzialność społeczna”, Małopolskim Konkursie Patriotycznej Twórczości Plastycznej i Literackiej.
 Nauczycielka opracowała autorski program nauczania podstaw filozofii w klasach humanistycznych pozytywnie zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty, który realizowany jest w I LO jako innowacja pedagogiczna. Od kilku lat aktywnie współpracuje z UP i UP JP II w Krakowie, jest koordynatorem Interdyscyplinarnych Warsztatów Filozoficznych połączonych z konkursem, w którym młodzież zdobywa wysokie miejsca, indeksy i nagrody.

Anna Smaga- Trojanowska jako nauczyciel i wychowawca organizuje, współtworzy oryginalne formy innowacji dydaktycznych i artystycznych, m.in. lekcje interdyscyplinarne, widowiska, clipy, wyjazdy do teatru połączone z warsztatami, wycieczki edukacyjne, także zagraniczne; od tego roku szkolnego pełni funkcję opiekuna Amatorskiego Szkolnego Klubu Artystycznego.

Informacja: strona www.powiat.limanowa.pl

„No promil – no problem”

W poniedziałek młodzież tymbarskich szkół wzięła udział w akcji „NO PROMIL – NO PROBLEM ” Głównym celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychotropowych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości. Zmiany w postawach i zachowaniach społecznych są możliwe tylko wówczas, gdy będą promowane i wspierane w każdym środowisku. Dorośli są kierowcami, a dzieci i młodzież są pasażerami, którzy też mogą zareagować na postawę swoich rodziców oraz innych dorosłych osób kierujących pojazdami mechanicznymi.

Wójt Gminy – Paweł Ptaszek przyjął Patronat Honorowy nad działaniami realizowanymi w ramach tejże kampanii na terenie naszej Gminy.

« 1 z 3 »

zdjęcia: RM

Gimnazjalny Turniej Szachowy

W piątek 21.10.2016 w Hali Sportowej w Tymbarku, odbył się  eliminacyjny Turniej Szachowy Gimnazjalistów. Udział wzięło 9 zawodników, partie grano systemem każdy z każdym.

Najlepszymi okazali się:

1 – Krystian Guzik – Piekiełko,

2 – Mateusz Kulig – Tymbark,

3 – Jakub Natonek – Tymbark.

Turniej odbył się pod patronatem : Urzędu Gminy w Tymbarku,    UKS „Olimpijczyk” oraz  Gimnazjum Samorządowego w Tymbarku. Dekoracji zwycięzców dokonał Wójt Gminy: Paweł Ptaszek.

Najlepsi zawodnicy, biorący udział w powyższym turnieju, zakwalifikowali się do udziału w Powiatowej Gimnazjadzie Szachowej 28.10.2016 w Limanowej.

Zawody prowadził i sędziował: Krzysztof Wiśniowski.

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark

pa194204