Św.Mikołaj odwiedza tymbarskie rodziny

Zopiski Starego Gazdy

No i jus tydzioj  Adwyntu minoł, i jako by nie beło toć pszecio jus drugo niedziela Rorotek, a do tygo pszecio i Śfiotygo Mikołaja, ale bodej, ta bodej, s takim świotym Mikołajom.
Dzisiok jus nima te tradycyje, pszenieśli na Świota Bozego Narodzonio. I jo sie pytom, co to za urok, co to za pszyjomność, kaj te casy, kiej sie beło małym dzieckom, i  jak sie cłek rano łobudziuł , to piyrse co robiuł to siyngoł łapom pod poduske, i se deliberowoł cy tys ton Świoty Mikołoj ło nim nie zapomnioł, cy tys pszynios jakigo cukierka, bo co tys innego mog przyniyś, no casami ruzge;  bo jak godała staro Kosprzycka :

Na Świyntego Mikołaja, ceko dziecek cało zgraja,

Grzecnym do dobre ciostecko, a złyk pokropi rozeckom , ale przycoście beły to cukierki, casami jakosik cekoladka, co sie jom piyrsom ze smakom zjadło, a cukierki? cukierecki schowało sie na choinke, a jesce jak beły te dugie, to tym bardzi.

Nima sie co dziwić, takie beły casy, dutkof nie beło, ludziska kłozdy gros licyli, dwa razy łobejrzeli jak go wydali, casami jesce beła copka, cy szol, a beły tys i rykawice, ciesył sie cłek, oj ciesył.
Dzisiok tak paczys i paczys,  na tom zgraje jak łospakowywujom te pudła f pudłak, i jesce pudłami łopakowane, paczys na te zadowolone miny dziecek, ale widzis tys zawiedzione łocy bo nie takigo komputra dostało jak kciało, bo telefon nie taki jeno łowaki, samolot do tyłu loto, ałuto za gośno wyrcy,  lalka za mało, lebo nie becy, lebo ślypiami nie tak przewolo, lebo kudły krocone, lebo za proste, nie dogodzis, choćbyś se syćkie zyły s ronk wypruł, nie docyniom tfoje krwawicy, a ty gupi na łbie bydzies stawoł coby beło nojpiykniejse, nojprymniejse, no bo jakze, pszecio pudzie do pszedszkolo, cy do szkoły, musi mieć nojlepsiejse,  jesce lepsiejse jak jego kolega.

No to siyngłeś rynkom pod zogłowek, wymacołeś jakigosik cukierka, jesceś go dobrze nie rozwinoł a jus ześ słysoł co cza s wyra fstawać, bo do kłościoła na ROROTKI, a nie powiom bo sło sie wartko, i cłek beł ciekawy, a cego?  ano;

Downi jesce pszed II Soborom Watykajskim f naskim kościele łontorz główny beł kapke łodsuniynty łode ściany, beły balaski, po bokak beły takie wyzse ławy co to siedzieli kleryki, a ji baby co to pszysły sie modlić, ale łocy miały do łokoła głowy, i takie zamodlone, takie niby fpaczone f łontorz, a  syćko widziały co ktore dziecko robi, i jeno cekały, coby jus ktoregosik potarmosić, za usy wytargać, za kudły pociongnońć, tako beła ik modlitfa, i jak tero paczem s perspektywy casu, to mi ik tero poprostu zol, dopiyro by tero miały co robić, a jesce na mszy co to jes ło dziesionty, ale by sie psiajucha wyzyły,

No, ale miało być ło tym łodsuniyntym łontorzu i tym Świotym Mikołaju; wiync jes.
Wiync za tym łodsuniyntym łontarzom beła tako staro drewniano skrzynia, i w dziyń tygo Świotygo Mikołaja co prymniejse gaździny pszynosiuły do kłościoła to kacki, to koguty, beły tys kury, i gynś sie trafiuła, no bo indora to łodrazu na plebanije zanosili. A tero napisem locego cłek beł ciekawy tego dnia, no bo ktosik musioł te dary łod gospodyń pszyjońć, wiync pszycoście Pietrek s Jaśkom zza kłościoła łoni jus tygo dobytku pilnowali, co jakisik cos  fsodzali łape do skrzynije i to cy koguta, cy kure, cy kacora ściskali coby sie ta gadzina zadarła, no ji sie darła, a casami to ji kogut zapioł.

No, ale poco to syćko beło, a dyć jak downi Bogu składali piyrwociny, tak tom gadzine pszynosili tero, coby sie kury dobrze niesły, kacki i gynsi dobrze młode wywiedły, coby ik lisy  nie piyrzyły, wilki łowiec nie targały, bo pszecio ;
Na Świyntygo Mikołaja, rozbestwio sie wilkof zgraja
No Kosprzycka zafse kropiuła świoconom wodom dobytek coby pieron nie trzasnoł ,gadzine coby sie burzy nie boła,a ji dziecka tys kropiuła coby grzecne beły….
stary gazda   cdn…..

Złote myśli

1.Twoje oczy są oknem w przyszłość. Właściwie się nimi posługuj, a zaprowadzą Cię prosto do dobrego życia, na jakie zasługujesz.

2. Czynność, którą powtarzamy, staje się przyzwyczajeniem, a przyzwyczajenie to druga natura człowieka.

3. To, na ile jesteśmy uprzejmi dla innych, w dużym stopniu wpływa na nasz sukces lub porażkę.

4. Uprzejme zachowanie to jeden ze złotych kluczy, które otwierają zasuwy drzwi prowadzących do sukcesu i szczęścia.

5. Człowiek jest taki, jakie są jego myśli.

Roraty

RoratyPrzeżywamy Adwent. A Adwent to m.in. Msza Św. zwana Roratami (innym symbolem Adwentu jest również zapalona świeca roratnia stojąca na ołtarzu, świeca ta jest symbolem Matki Boskiej).   Msza Św. – Roraty – jest odprawiana  ku czci Najświętszej Marii Panny, zwykle wcześnie rano, przed świtem, a od drugiej połowy ubiegłego wieku,  również wieczorem. W Roratach bardzo chętnie uczestniczą dzieci. Przynoszą one ze sobą zaświecone lampiony (chociaż chyba szkoda, że nie są one już samodzielnie przez nie zrobione, tylko kupione w sklepie). Na początku Mszy Świętej (przy wyłączonych światłach) ministranci i dzieci  procesyjnie prowadzą kapłana do ołtarza. Msza Św. rozpoczyna się przy  świetle lampionów i świec. Dopiero na śpiew „Chwała na wysokości Bogu” zapalają się światła w kościele.

W tym roku liturgicznym, w którym obchodzona jest 1050-ta rocznica  Chrztu Polski (14 kwietnia 966 roku),  przewodnim hasłem, podczas Rorat, jest: „Chrzest źródłem Miłosierdzia”.

IWS

obrazek5obrazek2obrazek 01obrazek4obrazek3

zdjęcia: RM

 

Św.Mikołaj tuż, tuż…

Święty Mikołaj urodził się w Patras w Grecji. Był biskupem Miry (Azja Mniejsza) na początku IV wieku. W działalności pasterskiej odznaczał się wrażliwością na ludzką biedę i nieszczęście. Swoją pomoc ofiarował dyskretnie lub anonimowo. Uczestniczył w soborze powszechnym w Nicei (325). Jest świętym katolickimi i prawosławnym.
Św. Mikołaj jest patronem Grecji, Rusi, Antwerpii, Berlina, Miry, Moskwy, Nowogrodu; bednarzy, cukierników, dzieci, flisaków, jeńców, kupców, marynarzy, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów, żeglarzy, czyli jak widać jest to patron nader zapracowany.

I niezwykły.

Postać Świętego jest tematem wielu legend. Święty Mikołaj przynosił po kryjomu złote bryły dziewczętom, aby miały posag, to wytrącał katu miecz z dłoni i uwalniał skazańców, to ratował okręty podczas burzy, to po prostu roznosił dzieciom miodowe placuszki.  I tak było przez wieku: św.Mikołaj obdarował coraz to inne pokolenia, a trzeba dodać, że wędrował ze swym pękatym workiem po wielu, wielu krajach. W dawnej Polsce często krążył w asyście małych aniołków oraz krzepkiego dziadka wyznaczonego do wodzenia na łańcuchu diabła. Święty Mikołaj ubrany po biskupiemu, rozsiadłwszy się dostojnie na stołku, urządzał najpierw egzamin. Dzieci musiały  odmawiać pacierz lub odpowiadać na pytania z katechizmu. Wszystko odbywało się w atmosferze śmiechów i pisków. Gdy odpowiedzi były poprawne dziecko otrzymywało prezent, a jeżeli nie to dostawało rózgę.

Jak ten dzień wyglądał, przed laty, w naszej gminie opowie nam w najbliższą sobotę Nasz Stary Gazda.

Szanowni Państwo!

jeżeli tego jeszcze nie uczyniliście to piszcie na adres:

                                    Sz.P. Święty Mikołaj

miejscowość:             Niebo 1

poczta:                        00-000 NIEBO

z dopiskiem:               „do rąk własnych”.

IWS

św.Mikołaj