Jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego

Dzisiaj miała miejsce wzruszająca uroczystość jubileuszu 50 lat pożycia małżeńskiego.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w intencji Jubilatów przeżywających 50. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa, Następnie Jubilaci zostali zaproszeni  do restauracji na dalszą część uroczystości tj. wręczania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medale te nadane są przez  Prezydenta RP. Aktu tego dokonał Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek oraz Starosta Limanowski Jan Puchała.

Zakończeniem tego wydarzenia był uroczysty obiad.

Swoje święto przeżywali Państwo:

– Bronisława i Józef Bożek,

– Alina i Stanisław Czyrnek,

– Maria i Jan Duda,

– Janina i Mieczysław Kapturkiewicz,

– Joanna i Jan Liszka,

– Helena i Marian Natanek,

– Władysława i Stefan Szewczyk,

– Aleksandra i Stanisław Wrońscy.

« 1 z 2 »
« 1 z 2 »

zdjęcia: RM

aktualizacja 21.10.2016

Zwycięstwo Gminy Tymbark w Sportowym Turnieju Miast i Gmin!

19 października 2016 roku w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się uroczystość podsumowania wyników XXII edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin – Małopolska 2016.
W tegorocznej edycji turnieju Gmina Tymbark zajęła 1. miejsce w województwie małopolskim w kategorii od 5 do 7,5 tyś. mieszkańców oraz 14. miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej.

Współorganizatorem i gospodarzem wydarzenia były władze samorządowe Dąbrowy Tarnowskiej na czele z Burmistrzem – Krzysztofem Kaczmarskim. W uroczystości uczestniczył również Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa, który objął honorowy patronat nad tegoroczną edycją Turnieju.

Podczas uroczystego spotkania wójt gminy Tymbark Paweł Ptaszek, koordynator gminny turnieju Barbara Janczy oraz przewodniczący komisji sportu Rady Gminy Tymbark Krzysztof Wiśniowski odebrali okazały puchar i wyróżnienie dla Gminy Tymbark za wkład w organizację Turnieju oraz honorowe wyróżnienia  indywidualne nadane przez Marszałka Województwa Małopolskiego, Wojewódzką Komisję Turnieju i Zarząd Małopolskiego TKKF.

Na sukces Gminy Tymbark przyczynili się działacze sportowi i nauczyciele w placówkach oświatowych, klubach sportowych, organizacjach pozarządowych oraz stowarzyszeniach, którym składamy serdeczne podziękowanie. Zaangażowanie tak licznej grupy osób i organizacja szeregu imprez sportowych w dniach 26 maja do 1 czerwca 2016 roku koordynowanych przez Barbarę Janczy, zaowocowało  przyznaniem nagrody w wysokości 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego / piłek /.

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark

sportsport2

 

XXIII Sesja Rady Gminy Tymbark

W czwartek miała miejsca XXIII Sesja Rady Gminy Tymbark. Obecnych było 12 – tu radnych. Rada , oprócz standardowych punktów, obradowała nad następującymi punktami: (zanim to nastąpiło odbyła się miła uroczystość podziękowania przez Radę Pani Bożenie Kapturkiewicz (która przeszła na emeryturę, a do jej obowiązków należała obsługa Rady), za  współpracę. Pani Bożena obdarowała radnych oraz sołtysów podarunkami, w postaci własnoręcznie przez nią zrobionymi aniołkami).

  • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na  2016 rok i w uchwale budżetowej
    na 2016 rok  nr XV/75/2015  z dnia  29 grudnia 2015 roku.

Wprowadzone zmiany wynikały przede wszystkim z konieczności zapewnienia kwoty ok.110 tys. zł, jaka jest potrzebna jako wkład własny do realizacji dwóch inwestycji dofinansowywanych ze środków popowodziowych tj. remontu drogi i mostu NOK oraz drogi Węglarka. Jak się okazało w przetargu najkorzystniejsze złożone oferty były w sumie wyższe o 110 tys. zł niż wartość kosztorysowa, która była przyjęta do budżetu.

[Czytaj więcej…]

Konkurs plastyczny pod hasłem „Jest w polu mogiła w niej żołnierz nieznany…”

„Jest w polu mogiła w niej żołnierz nieznany.

Może to mój ojciec, może brat kochany. Grób

pokryła trawa i łopian zielony, Jeno jej pilnuje

krzyżyk pochylony. Uprzątnę, umaję, grób ten

zapomniany, ktokolwiek w nim leży to mój

brat kochany„

 Organizator Konkursu:

Jednostka Strzelecka  nr 2007 im. kpt Tadeusza Paolone ZS ”Strzelec” OSW w Tymbarku.

 Współorganizator:

Urząd Gminy w Tymbarku

 

CELE KONKURSU:

–          uczczenie pamięci Legionistów  poległych w okresie I  wojny światowej

–          rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,

–          kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,

–          popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

Uczestnicy:

uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Tymbark

uczniowie gimnazjów z terenu gminy Tymbark

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Tymbark

Tematyka prac konkursowych:

„ Jest w polu mogiła w niej żołnierz nieznany…”

Format: Nie mniejszy niż A4, nie większy niż A2

Technika wykonania prac: Malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa

Terminy, etapy Konkursu:

Otwarcie konkursu : 02 września  2016 r.

Zakończenie konkursu : 02 listopada 2016 r.

  1. Przeprowadzony na szczeblu placówek w terminie do 2 listopada br. Komisje szkolne wyłonią 5 najlepszych prac i prześlą do Urzędu Gminy w Tymbarku, pok. nr. 11 , osoba odpowiedzialna Robert Nowak
  2. Prace wyłonione w etapie szkolnym należy dostarczyć do UG Tymbark w terminie nie przekraczającym 03 listopada 2016r.

Prace zostaną oceniane przez specjalnie do tego celu powołaną komisję. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród książkowych, odbędzie się w dniu 09 listopada 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tymbarku podczas konferencji p.t. Legiony to żołnierska nuta…..Idea Niepodległości 1914-2016.

Warunki uczestnictwa:

Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek i adres domowy, nazwę placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu.

Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

Nagrody:

Jury powołane przez organizatora wyróżni po trzy najlepsze prace w każdej grupie wiekowej nagrodami książkowymi.

Na stronie internetowej  www.tymbark.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu.

Prawa organizatorów:

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie Konkursu:

Robert Nowak
tel: 18 3325 637
e-mail: r.nowak@tymbark.pl

Dowódca

Insp. ZS Robert Nowak

grob

 

Grób Legionistów (Kraków)- Pomnik autorstwa Władysława Franczaka.

Święto Szkoły w Piekiełku

Dnia 14 października cała społeczność Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Piekiełku obchodziła Święto Szkoły. Obchody rozpoczęliśmy od uroczystej Mszy Świętej, po której udaliśmy się na halę sportową,  by wspólnie uczestniczyć w dalszych obchodach. Część artystyczną rozpoczęli uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej, którzy po krótkim programie artystycznym złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na pełnoprawnych uczniów szkoły. W kolejnej części  odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów klasy I Gimnazjum. Całość dopełniło przedstawienie przygotowane przez Szkolne Koło Teatralne „Niemożliwi”. W tym szczególnym dniu Samorząd Uczniowski nie zapomniał również o nauczycielach i pracownikach szkoły składając im serdeczne życzenia i symboliczny kwiatek. Na zakończenia Pani Dyrektor  podziękowała wszystkim gościom za przybycie na uroczystość, a nauczycielom i uczniom za zaangażowanie włożone w organizację Święta Szkoły.

A.Stokłosa- Surdziel

informacja/zdjęcia: http://www.szkolapiekielko.szkolnastrona.pl/ 

pikielko6piekielko7piekielko5

 

 

 

Oddanie inwestycji zwiększającej bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Tymbark

Dzisiaj  miała miejsce uroczystość, na którą od lat czekali  mieszkańcy Zawadki oraz  Podłopienia.  Było to oddanie do użytkowania przebudowanej drogi powiatowej biegnącej przez Tymbark, Podłopień, Zawadkę, w kierunku Wilkowiska. W szczególności elementów, które poprawiły  bezpieczeństwo pieszych: przejście pod torami, chodniki, oświetlenie uliczne,  ale też wykonanej dodatkowo (na koszt powiatu) nowa bariera  na skrzyżowaniu. obok Państwa Dziadoniów, dzięki której wyjazd od strony Zawadki jest znacznie bezpieczniejszy.

Całość inwestycji kosztowała ponad 5 mln zł, przy czym koszty kwalifikowane to  4.600 tys.zł. Dofinansowanie z budżetu to 2.300 tys.zł ( jak podkreślił dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Urbański – osoba odpowiedzialna ze strony powiatu za realizacje tego projektu  – do rządowego programu złożono ponad 30 wniosków, a dofinansowanie dostało tylko 14 inwestycji , w tym również dzięki faktowi, że  była ona realizowana z samorządem tymbarskim). Powiat Limanowski wniósł kwotę ok.2.800 tys. zł, zaś Gmina Tymbark  to ok. 1.100 tys. zł ( gmina finansowała budowę chodników oraz oświetlenia).  Wykonano 2,5 km chodnika, 3 km pobocza, bitumicznego (wzdłuż którego zostanie jeszcze ułożona kostka ostrzegawcza dla kierowców, którzy przekroczą dzielącą linię),  przejście  dla pieszych pod linią kolejową (oświetlone poprzez oświetlenie hybrydowe oraz z sieci, co spowoduje, że nie będzie okresów, w których mogłoby nastąpić wyłączenie oświetlenia), 3 zatoki autobusowe, 8 przejść dla pieszych, poszerzenie jezdni, w jednych miejscach o 2 m, w innych o 0,75 m, sygnalizatory informacyjne ( zadanie pilotażowe). Obecnie wykonywana jest jeszcze kładka (poniżej posterunku policji), dzięki której ciąg dla pieszych nie będzie, jak dotychczas, zwężony. Cała inwestycja została wykonana w umownym terminie tj.do 30 września.

Uroczyste poświęcenie  miało miejsce przed nowowybudowanym przejściem dla pieszych. Aktu tego dokonał ks.kanonik Franciszek Malarz, który w słowie wstępnym podkreślił, że dobrze wie, jakie to było trudne zadanie uzyskać zgodę PKP na wybudowanie przejścia. On od lat próbował prowadzić różne uzgodnienia odnośnie dotychczasowego wiaduktu i nigdy nie można było nic zrobić. Potrzeba było wiele ludzi dobrej woli i serca, dzięki którym inwestycja ta mogła zostać zrealizowana.

Następnie  osoby reprezentujące inwestorów tj. Powiat Limanowski  w osobie Starosty Limanowskiego Jana Puchały oraz wicestarosty Mieczysława  Urygi oraz Dyrektora PZD Marka Urbańskiego,  przewodniczącego Rady Powiatu Tomasza Krupińskiego, radnych powiatowych  oraz Gminę Tymbark tj. Wójt Gminy Tymbark, radni Rady Gminy Tymbark  oraz pracownicy Urzędu Gminy:  Pani Sekretarz Stanisława Kaptur, Pani Skarbnik Zofia Duda oraz kierownik wydziału inwestycji Zbigniew Kordeczka oraz przedstawiciel Sejmiku Małopolskiego Grzegorz Biedroń,  przeszli do budynku Szkoły Podstawowej w Zawadce.  Na tym odcinku drogi nie ma chodnika tylko pobocze bitumiczne, gdyż, jak Starosta informował  podczas przejścia ,  jest to  wynikiem braku zgody wójta poprzedniej kadencji na wykonanie chodnika ( i jednocześnie podjęcia odśnieżania).

W szkole uczestnicy uroczystości zostali przyjęci poczęstunkiem, a następnie Dyrektor Urbański przedstawił zebranym prezentację na temat inwestycji, jej zakresu, celów, poszczególnych etapów.

Ostatnim  akordem uroczystości były podziękowania. Rozpoczął Starosta Limanowski Jan Puchała, który swoje podziękowania skierował do księdza kanonika Franciszka Malarza za inspirację, za to, że nieustannie wnioskował, aby inwestycja dla bezpieczeństwa mieszkańców została wykonana. Podziękował Zarządowi Powiatu, Radzie Powiatu. Podkreślił, że wnioskowano, aby nowy wiadukt był przejazdem w jednym i drugim kierunku, ale wtedy, gdy wniosek był składany, PKP absolutnie nie wyrażało na to zgodę. Może teraz, kiedy to układ polityczny uległ zmianie, byłoby to możliwe, ale  inwestycji tej by nie było. Starosta podziękował samorządowi tymbarskiemu, Wójtowi oraz radnym, którzy popierali współpracę między samorządami, sołtysom. Przy okazji podziękował Wójtowi i radnym za wykonanie drogi „Bindówka”, drogi, która miała być wykonana przez poprzedni samorząd niezgodnie z prawem i do tego za kwotę 300 tys. Obecnie została wykonana za kwotę nieporównywalnie mniejszą i zgodnie z prawem.

Podziękowanie złożył Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek. Podkreślił, że bezpieczeństwo to priorytetowa sprawa dla samorządu. Wyraził satysfakcję że udało się tak dużą inwestycję zrealizować. Inwestycja ta to również ład architektoniczny, wizytówka Gminy. Było to możliwe dzięki współpracy. „Zgoda buduje” – dodał.  Wójt podziękował Staroście, Radzie Powiatu, radnym Rady Gminy Tymbark, którzy poparli realizację tej inwestycji, Dyrektorowi Urbańskiemu, sołtysom. Wyraził nadzieję, że choć ta inwestycja jest największa w historii samorządu tymbarskiego, nie będzie ostatnią realizowaną wspólnie z powiatem.  Do podziękowań przyłączyli się: przedstawiciel Policji , radni: Piotr Juszczak, Bogdan Kordeczka, Stanisław Malarz, sołtysi: Stanisław Puchała, Maria Łabuz, dyrektor SP w Zawadce.

Wszyscy, począwszy od Dyrektora Urbańskiego, poprzez Starostę, Wójta, oraz pozostałych zabierających głos osób, składali serdeczne podziękowania firmie wykonującej tą inwestycję, firmie SKANSKA. Za bardzo dobrą pracę, za terminowość, za jej zorganizowanie prac w sposób jak najmniej przeszkadzający kierowcom i pieszym, ale również za to, że dzięki ich staraniom w PKP można było wiadukt wykonać w ten, a nie w inny, droższy, sposób.

Jak  podkreślił przedstawiciel firmy SKANSKA, firma to nie szyld tylko ludzie. Z tego powodu złożył podziękowania kierownikowi budowy oraz pozostałym pracownikom. Zwrócił uwagę na fakt, że jego firma przykłada bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo podczas realizacji inwestycji. Jakikolwiek wypadek spowodowałby, że uroczystość ta nie byłaby tak miła.. Elementem polityki bezpieczeństwa jest wykonane przez pracowników firmy przedstawienie dla dzieci szkolnych, mające na celu pokazanie jak należy się zachowywać, gdy jest wykonywana inwestycja drogowa. Przedstawienie to (jak też podkreśliła Pani Dyrektor Szkoły) jest nieporównywalnie skuteczniejsze niż jakakolwiek prezentacja.

IWS

otwarcie otwarcie-15

 

zdjęcia: RM