„Judica me Deus” – Misterium Męki Polskiej

Z woli Boga jesteśmy Polakami, a Jego wolę należy szanować. Ojczyzna jest darem Boga – Ziemią Darowaną.

Jest miejscem, w którym tworzymy siebie i historię narodu w wielkiej sztafecie pokoleń, od 1050 lat w kręgu cywilizacji łacińskiej. Mamy obowiązek ten dar – Polskę – chronić, rozwijać, budować być wiernymi Bogu, ludziom i tradycji aż do końca. Pamięć o tych, którzy za taką wierność płacili własną krwią jest naszym obowiązkiem, rękojmią naszej suwerenności i bycia wolnym narodem.

Spektakl teatralny „Judica me Deus” – zrealizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Tymbarku, jest hołdem złożonym cierpiącemu Jezusowi i naszym rodakom  Żołnierzom Niezłomnym, którzy Ojczyzny – tego Daru Boga – bronili heroicznie aż do końca.

Wrzucani do dołów śmierci nie mieli pogrzebu. Skazani na zapomnienie niemym krzykiem wołali do nas – Rodaku czemuś nas opuścił!   Czy mogli oczekiwać zmartwychwstania w naszych sercach i umysłach?!

Z żalem i w rozgoryczeniu pisał o Nich Zbigniew Herbert

„ nie opłakała ich Elektra

nie pogrzebała Antygona

i będą tak przez całą wieczność

w głębokim śniegu wiecznie konać”

Nie, nie będą wiecznie konać!  Stają się, już są wzorcem czynu w wierności i prawdzie, a to jest odwaga!

Przypomnieniem Ich imion, nazwisk i pseudonimów tworzymy historię dzisiaj i przyszłość wraz z nimi.

Realizujemy Ich testament budowania wolnej i suwerennej Polski. To wielki zaszczyt i zobowiązanie.

Pamięć o Żołnierzach Niezłomnych – Wyklętych w modlitwie i naśladowaniu niech będzie naszym testamentem przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Spektakl teatralny „Judica me Deus” jest jego wypełnianiem.

Na ręce ks. Bogdana Stelmacha –opiekuna KSM w Tymbarku i Roberta Zająca z Zamieścia – reżysera przedstawienia, składam gratulacje i podziękowania całemu zespołowi teatralnemu za piękny spektakl w którym przywróciliście nam pamięć bohaterów skazanych na niebyt i zapomnienie. Bardzo Wam za to dziękuję.

Z wyrazami uznania i szacunku

Jan Plata

P.S. Dzisiaj pogrzebów nie mają również ofiary zbrodni aborcyjnych!

Poniżej zdjęcie z premiery Misterium , 21.03.2016 r.

Misterium3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: RM

 

Piekiełko w fotografii Zenona Duchnika

Niedziela Palmowa w obiektywie Adama Piętaka

„Judica me Deus …” (Osądź mnie Boże…)

Dzisiaj  w Parafialnym Centrum Kultury miała miejsce premiera Misterium pod tytułem „Judica me Deus …”  przygotowanego przez młodzież zrzeszoną w KSM w Tymbarku.

Była  to niezwykle poruszająca, wzruszająca  religijno-patriotyczna opowieść o Żołnierzach Niezłomnych. „Misterium to będzie oparte na ich życiu, trudnych wyborach, o tym, jak  oddali swoje życie Ojczyźnie i Bogu” – na wstępie powiedział  ks.Bogdan, opiekun tej młodzieży.  Ksiądz rozpoczynając to przedstawianie przywitał również ks.Proboszcza, Wójta Gminy Tymbark, ale przede wszystkim podziękował przybyłym rodzicom za wszelką pomoc, jaką udzielili oni swoim dzieciom przy przygotowaniu spektaklu oraz za wyrozumiałość za fakt  nieobecność dzieci w domu przez wszystkie weekendy,  przez miesiące przygotowań spektaklu.

Słowo wstępu: żyli prawem wilka, byli oskarżeni o zbrodnie, długo o nich milczano. Dla nich Polska stała się krzyżem, byli obrońcami wiary, wolności. Cześć i hołd za bohaterstwo i niezłomność!

Opowieść:  Dzieje oddziału złożonego z młodych ludzi,  chłopców i dziewcząt, pod dowództwem  komendanta o pseudonimie Wicher. Za jego namową do oddziału dołącza ksiądz jezuita Antoni Grabarczyk. Ksiądz, który musiał dokonać wyboru między posłuszeństwem  wobec swoich przełożonych  a koniecznością, w jego ocenie, niesienia pomocy duchowej  żołnierzom, którzy, tak jak on, nie pogodzili się z faktem, że Polska, mimo zakończonej wojny,  nie jest wolna, że jest pod sowiecką okupacją.  Losy oddziału to losy ludzi, którzy jak Chrystus wzięli krzyż na swoje ramiona. Dylematy moralne. Kiedy można zabić drugiego człowieka?  Wiara i nadzieja. Przyjaźń, miłość, zaufanie, wszyscy za jednego, wzajemna pomoc , podobnie  jak ta,  którą dał  Cyrenejczyk .  Ale też i zdrada najbliższych, nienawiść.  Upadek, z którego jedni potrafili się podnieść, inni nie.  Księdzu udziela pomocy  kobieta, która jak Weronika, nie boi się podejść do walczących. Oddział zostaje rozbity, żołnierze aresztowani. Bicie, tortury, wymuszanie zeznań. Są jak Chrystus z szat obnażeni, poniżeni.  Jednak pozostają niezłomni! Oskarżenie, sąd, wyrok.  Z ust księdza padają słowa „Judica me Deus …” . Oni niezmiennie: Bóg, Honor, Ojczyzna dla siebie i następnych pokoleń!  Zmartwychwstanie!

Po zakończonym spektaklu widzowie nagrodzili brawami na stojąco wspaniałych, młodych, artystów. Wywołano i podziękowano też reżyserowi tego imponującego przedsięwzięcia,  Robertowi  Zającowi. W tym miejscu należy też podkreślić wspaniałą scenografię,  wprowadzającą nas w przestrzeń i czas.

Na zakończenie ksiądz Proboszcz dziękował wszystkim za to dzieło. Powiedział  też, że prawda, jak oliwa, na wierzch wypływa, i teraz  przyszedł ten czas, kiedy to  oddajemy tym ludziom należny  honor i cześć.  Jest jednak jeszcze wiele do zrobienia, w szczególności musi ulec zmianie mentalność, jaka pozostała po czasach komunistycznych.

Wójt Gminy wyraził również słowa uznania młodym artystom, podkreślając, że wspólnota pokoleń tworzy Naród.

Przedstawienie można będzie oglądnąć we wtorek i w środę, o godz.19. Gwarancja wzruszeń, przeżyć i  przemyśleń! To będą na pewno  bardzo dobrze spędzone 2,5 godziny w Twoim życiu!

Młodzi artyści zapraszają!

IWS

zdjęcia: RM

Fotoreportaż z Konkursu Palm w Tymbarku (całość)

« 1 z 2 »

zdjęcia: RM

Tymbarski Konkurs Palm Wielkanocnych

Dzisiaj na tymbarskim Rynku odbył się  Konkurs Palm Wielkanocnych. Od lat jego organizatorem jest Sołtys Wsi Tymbark Andrzej Ligas ( który pełni też funkcję radnego Rady Gminy Tymbark) oraz Rada Sołecka Wsi Tymbark. Na uczestników czekały nagrody ufundowane przez Sołtysa i Radę Sołecką Wsi Tymbark, Wójta Gminy Tymbark, firmę MTM Galicja-Teresa i Marian Ściankowie, firmę TYMBARK oraz Starostę Limanowskiego Jana Puchałę, który ufundował główną nagrodę Konkursu. Wykonane palmy oceniała Komisja w składzie: Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej. Do Komisji został zaproszony  ksiądz Marek, misjonarz, który głosi tegoroczne rekolekcje.

W czasie, kiedy Komisja pracowała, każdy uczestnik konkursu otrzymał przygotowany przez Organizatorów słodki upominek w postaci paczuszki  ze słodyczami oraz soczkiem.

Wyniki Konkursu:

Nagroda Starosty Limanowskiego Jana Puchały – tablet oraz nagrody rzeczowe została przyznana wspólnej pracy Marka Cebuli, Jana Matląga oraz Edwarda Kuca. Panowie wykonali palmę o wysokości 10 metrów.

Pierwsza nagroda: 250 zł plus nagrody rzeczowe – Piotr Majkrzak,

Druga: 200 zł plus nagrody rzeczowe – Stowarzyszenie „Przystań”,

Trzecia: 150 zł plus nagrody rzeczowe – Michał Gajda,

Cztery czwarte nagrody :  po 50 zł plus nagrody rzeczowe – Marian Rybka z wnukiem, Twaróg, Dawid Doktor, Jarosław Kaim.

Były też przyznane wyróżnienia: piłki, plecaki, tracze z rzutkami, komplety do tenisa stołowego, książki.

Na zakończenie Konkursu głos zabrał Wójt Gminy Tymbark, który podziękował wszystkim za udział w konkursie, za to że kontynuują tradycje oraz organizatorom.  palma w kościele1

Następnie zostało wykonane  wspólne zdjęcie na tle Urzędu Gminy Tymbark.

Całość Konkursu prowadził Stanisław Przybylski, który na koniec już teraz zaprosił do udziału w konkursie w  przyszłym roku oraz poprosił, aby, kto ma taką chęć, to  pozostawił palmę w kościele parafialnym (i tak też się stało).

IWS

fotoreportaż – część 1

« 1 z 2 »

c.d. wkrótce

zdjęcia: RM