Zaproszenie dla uczniów do wzięcia udziału w konkursie „Żołnierze Wyklęci-Zapomniani Bohaterowie”

…Nie dajmy zginąć poległym.
Zbigniew Herbert

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO

„ Żołnierze Wyklęci – Zapomniani Bohaterowie”

I.Organizator:  Wójt Gminy Tymbark

II. Współorganizator: JS nr 2007 im. kpt Tadeusza Paulone ZS „ Strzelec” OSW w Tymbarku

 III. Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Tymbark oraz członkowie organizacji  proobronnej Strzelec w Tymbarku. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie indywidualnie.

IV. Cele konkursu:

– kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności oddziałów II Konspiracji w latach 1944-1963,

– kultywowanie wartości ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego po II Wojnie Światowej,

– zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią, sięgania do źródeł historycznych, badań i oceny tych źródeł, wyszukanie lokalnych bohaterów.

V. Organizacja Konkursu:

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy na temat Żołnierzy Wyklętych. Może być postać wybranego lokalnego dowódcy, żołnierza, oddziału, formacji. Praca może dotyczyć wybranego wydarzenia – bitwy, procesu, stracenia itp. na terenie gminy lub powiatu limanowskiego. Wymagana jest pisemna forma pracy. Wielkość pracy – minimum 2 strony format A 4 / czcionka komputerowa Times New Roman 12, akapit 1,5 wiersza /. Praca może być uzupełniona załącznikami o dowolnym charakterze – zestaw fotografii, prezentacjami multimedialnymi itp. Konkurs trwa od 05 stycznia 2016r do 10 luty 2016r.

Prace powinny być nadesłane do dnia 15 luty 2016r do Urzędu Gminy w Tymbarku /p.nr.11 Robert Nowak /.

Praca powinna zawierać imię i nazwisko autora, nazwę szkoły lub organizacji, którą ta osoba reprezentuje. Wszystkie nadesłane prace na konkurs wraz z załącznikami nie będą zwracane uczestnikom konkursu.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu:

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Dla 5 osób w każdej grupie wiekowej, którzy wykonają najciekawsze prace  przewidziano nagrody książkowe i dyplomy, których fundatorami są: Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie,  Ministerstwo Obrony Narodowej i UG Tymbark.

Robert Nowak

 

Jak uczczono Dzień Babci oraz Dzień Dziadka

Popatrzmy, jak w tymbarskie przedszkolaki uczciły święto swoich kochanych Babć i Dziadków (poniżej linki do stron internetowych przedszkoli):

Przedszkole Integracyjne:

PRZEDSZKOLE  INTEGRACYJNE 

Przedszkole „U Ciotki Agatki”

U CIOTKI AGATKI 

Przedszkole Samorządowe :

 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE  

Życzenia

Do tych życzeń przyłącza się redakcja „tymbark.in-Głos Tymbarku”.

wykorzystano fanpage przedszkoli

IWS

 

Zajęcia ze Strażą Graniczną

Funkcjonariusze Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu są częstymi gośćmi miejscowej Jednostki Strzeleckiej Nr 2007 im kpt Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku. To na mocy podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy  KOWSG i jednostką tymbarskiego Strzelca młodzież, w tym uczniowie klas wojskowych i policyjnych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku, ma możliwość uczestniczenia w zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w Nowym Sączu. Początek tegorocznych ferii zimowych był okazją do realizacji zadań w zakresie zatrzymywania i przeszukiwania pojazdów. Młodzież już oczekuje na kolejne zajęcia, które cieszą się dużym zainteresowaniem i są częścią budowanego w kraju Systemu Obrony Terytorialnej.

Robert Nowak

Strażacy szkolą młodzież

Ratownicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku druhowie Mariusz Odziomek i Karol Natonek przeprowadzili w okresie tegorocznych ferii zimowych szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego  dla młodzieży z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im kpt Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku.

Była teoria, ale przede wszystkim druhowie przeprowadzili zajęcia praktyczne. Zdobyta wiedza może okazać się pomocna  w różnych sytuacjach życia codzinnego.

Robert Nowak

Młodzież czyta dzieciom

Już po raz kolejny młodzież z Zespołu Szkół im. KEN gościła w bibliotece Szkoły Podstawowej w Tymbarku. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” licealiści z klasy o profilu policyjnym, pod opieką Pani Lucyny Woźniak, zaprezentowali „Bajki zza mórz i oceanów” – informuje Pani Irena Zwierczyk ze SP w Tymbarku. Oczywiście spotkanie nie mogło odbyć się bez cukierków i konkursów, w których uczniowie 1-6 chętnie uczestniczyli. Spotkania są atrakcyjne i dlatego na nie dzieci chętnie przychodzą – podsumowuje spotkanie  Pani Irena Zwierczyk.

Robert Nowak

 

Koncert Noworoczny AD 2016

W niedzielę w Bibliotece Publicznej w Tymbark miał miejsce Koncert Noworoczny zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną oraz Wójta Gminy Tymbark. Kolędy i pastorałki zaśpiewały dwa zespoły: zespół dziecięco-młodzieżowy działający przy tymbarskiej parafii „Gloria Mariae” oraz pochodzący z Limanowej, ale nie bez tymbarskich akcentów, Zespół „Confessio”.  Prezentacje muzyczne zostały owacyjnie przyjęte przez licznie zgromadzoną publiczność, która na stojąco podziękowała artystom za muzyczne przeżycia.

Informacja o zespołach za stroną internetową Biblioteki Publicznej w Tymbarku:

Zespół „Gloria Mariae” – gra i śpiewa na chwałę Matki Bożej patronki tymbarskiej parafii o czym przypominają niebieskie stroje uczestników zespołu. W obecnej formie zespół istnieje od października 2015 r. Jego opiekunem jest ks. Witold Warzecha, a kierownikiem artystycznym Grzegorz Urbański. Prowadzeniem zajmują się również Kasia i Karolina Urbańskie. „Gloria Mariae” skupia dzieci ze szkoły podstawowej, młodzież z gimnazjum i szkoły średniej. Repertuar to głównie pieśni maryjne, mszalne pieśni liturgiczne oraz kolędy i pastorałki. Można ich usłyszeć podczas liturgii w tymbarskim kościele. Wyróżniają się żywiołowością i radosnym usposobieniem. Marzą o wspólnym nagraniu płyty.

Zespół „Confessio” to formacja powstała w 2014 r., stworzona przez grupę przyjaciół z Limanowej i okolic, których połączyło wspólne zamiłowanie do muzyki. Kierownikiem artystycznym jest Jacek Kowalczyk. Podstawą artystyczną zespołu jest muzyka chrześcijańska, którą najczęściej wykonują; to ona dała początek wielu kolejnym pomysłom. We wrześniu 2015 r. zespół zdobył Nagrodę Specjalną Burmistrza Limanowej na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Turystycznej, a w październiku tegoż roku II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Maryjnej.

zdjęcia: RM