Festyn parafialny w fotograficznym kolejdoskopie

zdjęcia: Roland Mielnicki

Sukcesy uczniów szkoły muzycznej

W Nałęczowie odbył się XVI Międzynarodowy Konkurs „Moje inspiracje muzyczne 2014/2015” .  Konkurs  miał dwie części:  plastyczną oraz muzyczną,  i był przeprowadzony dwuetapowo. Pierwszy etap to przygotowanie i przesłanie organizatorom  konkursu prac i nagrań zespołów lub solistów. Drugi etap to finał, prezentacja zaproszonych uczestników, wyłonionych przez jury .  Szkoła Muzyczna w Tymbarku  wystawiła dwa zespoły:  Zespół Muzyki Dawnej oraz Modern Trio.
Obydwa zespoły zostały zaproszone do finału w Nałęczowie. Zespół  Muzyki Dawnej grał w składzie: Wiktoria Grzegorzek ( flet ),  Aleksandra Boruta, Anna Trzupek (skrzypce), Klaudia Sasuła (wiolonczela ) oraz Natalia Kokoszka (fortepian)  – otrzymał wyróżnienie.        dyplomdyplom2

Modern Trio zagrało w składzie: Maciej Uchacz (akordeon),  Jakub Sporek (fortepian) i Michał Majeran (skrzypce) również otrzymał wyróżnienie. 
Ponadto w Konkursie Regionalnym uczniów klas instrumentów  dętych drewnianych, akordeonów i perkusji   w Trzcianie  uczeń klasy IV Paweł Pajdzik , w klasie akordeonu nauczyciela Pana  Pawła Janczego,  otrzymał II nagrodę.

Serdeczne gratulacje uczniom, rodzicom oraz nauczycielom składa Dyrektor Szkoły Pani Halina Waszkiewicz-Rosiek, do których się również przyłączamy.

IWS

 

Festyn parafialny – występy przedszkolaków

zdjęcia: Roland Mielnicki

Weźmy udział w uroczystości upamiętniającej Zofię Turską

W 2014 Rada Gminy Tymbark nazwała imieniem Zofii Turskiej – ostatniej właścicielki dóbr tymbarskich –  nowo wybudowany park.  19 czerwca br. ( w piątek), po zakończonej Mszy  św.,  zostanie tam odsłonięty obelisk upamiętniający  osobę  Pani Zofii Turskiej.

W wydarzeniu tym wezmą również udział członkowie rodziny śp. Zofii Turskiej.

Następnie w Bibliotece Publicznej w Tymbarku odbędzie się konferencja poświęcona historii i kulturze Gminy Tymbark.

Wójt Gminy Tymbark i OSP Tymbark zapraszają mieszkańców Gminy Tymbark do wzięcia udziału w tej uroczystości. Zaproszenie oraz szczegółowy program:  tutaj.

Zofia Turska

Rodzicami Zofii Turskiej byli: Józef Myszkowski, który był w drugim pokoleniu rodu Myszkowskich właścicielem dóbr tymbarskich oraz Jadwiga Marszałkowicz, córka właściciela dóbr ziemskich w Kamienicy. Pani Zofia urodziła się 7 sierpnia 1894 r. w majątku Stubnie. Miała dwóch braci: Jerzego i Ludwika. O jej dzieciństwie brak informacji. Poznajemy ją już jako posiadaczkę, podarowanego jej przez jej ojca, majątku w okolicach Robczyc. Związek małżeński z Karolem Turskim (pochodzącego ze znanej szlachty ormiańskiej) zawarła w Boże Narodzenie 1912 roku.  Państwo Turscy mieli dwie córki: Janina Maria (ur. 1913 w Krakowie) oraz, urodzonej już w Tymbarku,  Danutę. Do Tymbarku (na prośbę schorowanego ojca Pani Zofii) Turscy przeprowadzili się w 1924 roku. Tu wspólnie zajęli się prowadzeniem dworu, którego Zofia Turska stała się właścicielem po  śmierci ojca. Od tego czas zaczął się nowy okres w historii dworu tymbarskiego ( ale i zarazem już ostatni). Zmieniono nazwę dworu z Dworu Myszkowskich na Dwór Turskich. Dla Państwa Turskich bardzo ważna była gospodarka leśna, większość drewna przerabiano w dworskim parowym tartaku. Ponadto prowadzono hodowlę bydła czerwonej rasy polskiej. Gospodarka ta stała na wysokim poziomie.  Pani Zofia Turska odegrała dużą rolę w organizacji Podhalańskiej Spółdzielni Owocarskiej (zwanej „Owocarnią”), tak że dla docenienia jej roli została wybrana na przewodniczącą pierwszego zarządu Spółdzielni. Zofia Turska społecznie udzielała się przez cały ten okres, pomimo osobistych tragedii (śmierć męża, jak i później córki).  Nastała okupacja niemiecka. Pani Turska włączyła się aktywnie w działalność ruchu podziemia. Pomagała oficerom i żołnierzom WP, w tym również kapitanowi Tadeuszowi Paulone. Dwór, jak i jej gajówki i leśniczówki stanowiły miejsca, w których partyzanci znajdowali pomoc o każdej porze dnia i nocy ( w działalności ruchu oporu pomagał fakt, że Pani Zofia Turska posiadała też obywatelstwo szwajcarskie).  Po zakończonej okupacji, w 1945 ówczesne władze zlikwidowały dwór, a jego mieszkańcy zostali wypędzeni, a Pani Zofia Turska została aresztowana i osadzona w areszcie UB w Limanowej.  Z rąk bezpieki odbili ją ludzie podziemia z AK, ale niestety nadal musiała się ukrywać. Trwało to szereg lat. Wyjechała do Wrocławia, gdzie na stałe zamieszkała wraz z córką Danutą. Zmarła w 1975 r. W 2005 roku, dzięki je wnuczce, spełniło się jej marzenie – jej prochy spoczęły obok męża na tymbarskim cmentarzu.

Opracowano na podstawie „Memorabilia, Zofia Jadwiga Turska – z Myszkowskich – ostatnia właścicielka    Zofia Turskatymbarskiego dworu w latach 1924 – 1945″ , autorstwa Stanisława Wcisły,  wydawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku, Tymbark 2015

Irena Wilczek-Sowa

 

KS TYMBARK awansował do IV ligi – Gratulacje

Już w 29. kolejce Nowosądeckiej Klasy Okręgowej KS Tymbark zapewnił sobie awans do IV ligi, dzięki wygranemu meczowi  z zespołem KS Jarmuta Szczawnica, wynikiem 2:1 (do przerwy 1:0 ).

Mecz transmitowała telewizja internetowa tv28  http://www.tv28.pl/retransmisja

KS4   KS

 

 

 

 

 

KS1

 

 

 

 

 

KS JARMUTA SZCZAWNICA

KS3

 

 

 

 

 

KS TYMBARK

[Czytaj więcej…]

festyn parafialny oraz mecz Ks Tymbark

Jutro tj.w niedzielę nikt w Tymbarku nie powinien się nudzić.  Mamy do wyboru wycieczki piesze, udział w festynie parafialnym , jak  również kibicowanie tymbarskim piłkarzom.

Festyn parafialny już na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych w Tymbarku. Księża naszej parafii wraz z  wolontariuszami oraz ludzmi dobrej woli gwarantują,  że, jak w każdym roku,  będzie interesująco, wesoło i energetycznie. Dobra pogoda ducha, i nie tylko, zapewniona!

Mecz KS Tymbark –   KS Jarmuta (drużyna ze Szczawnicy znajdująca się na 6.poz.w tabeli) rozpocznie się o godz. 17.30. Jeżeli kibice nie zawiodą i będę mocno wspierać naszych piłkarzy, to KS Tymbark wygra, a tym samym zapewni sobie awans do IV ligii!!!

IWS

 

Sprawdzian Szóstoklasisty -z języka polskiego i matematyki w Gminie Tymbark

Sredni uzyskany przez tymbarskich sześcioklasistów wynik z tych dwóch przedmiotów to 66% ( średnia w powiecie limanowskim 67%).

Z języka polskiego oni uzyskali wynik: 73% ( w powiecie 72%), z matematyki 59% ( w powiecie 61%) . Najlepsze wyniki uzyskała młodzież miasta Limanowa 71%, z języka polskiego miasto Limanowa i Jodłownik (75%) , z matematyki miasto Limanowa (67%),  jednakże w gminie Limanowa aż 6 szkół (na 15) zantowało wysoki wynik. Szkoły w Gminie Tymbark (4) uzyskały średni wynik.

Analizy dotyczące Małopolski przygotowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie:

JĘZYK POLSKI  Za rozwiązanie zadań z zakresu języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 72% maksymalnej liczby punktów. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały umiejętność wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio. Bez problemu określali temat tekstu oraz wskazywali fragment tekstu, który jest wypowiedzią narratora. Uczniowie gorzej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym świadomość językową.

MATEMATYKA  Za rozwiązanie zadań z zakresu matematyki uczniowie uzyskali średnio 61% maksymalnej liczby punktów. Najlepiej poradzili sobie z zadaniami zamkniętymi, które sprawdzały umiejętność posługiwania się ułamkami zwykłymi, również w kontekście praktycznym. Bez problemu odczytywali informacje przedstawione w tabeli i na rysunkach oraz właściwie wykorzystywali je do rozwiązywania zadań. Gorzej uczniowie poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność posługiwania się ułamkami dziesiętnymi

Analiza wyników egzaminów w zależności od lokalizacji szkoły

Rozkład wyników

Sprawdzian Szóstoklasisty – z języka obcego w gminie Tymbark

Sześcioklasiści z Gminy Tymbark na egzaminie z języka obcego (angielskiego) uzyskali średni wynik: 74%. Wynik ten jest równy średniemu uzyskanemu w całym powiecie limanowskim. Sredni wynik w Małopolsce to 78%, zaś  nalepszy  należy do miasta Kraków (87%). W powiecie limanowskim najlepszy wynik uzyskała młodzież szkół miasta Limanowa (80%), a następnie Dobra i Łukowica (77%). W Gminie Tymbark jeden uczeń zdawał egzamin z jezyka niemieckiego. Uzyskał on wynik 98%!!!

Tak egzamin w województwie małopolskim  podumowuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie:

„Analiza wyników zadań z części sprawdzającej znajomość środków językowych pokazuje, że we wszystkich językach obcych szóstoklasiści bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniem 7. opartym na materiale ilustracyjnym. W języku angielskim średni wynik wyniósł 92%, a w języku niemieckim – 78%. Natomiast zadanie 8., które sprawdzało tę samą umiejętność, ale oparte było na tekście, okazało się dla uczniów, którzy wybrali język angielski lub niemiecki, najtrudniejszym w całym arkuszu (uzyskali oni średnio – odpowiednio – 52% i 50% punktów możliwych do uzyskania).”

IWS

Błogosławieństwo Dzieci oraz wianków

Dzisiaj na zakończenie nabożeństw z okazji tzw. oktawy Święta Bożego Ciała, w kościele parafialnym,  miał miejsce obrzęd błogosławieństwa dzieci, jak również błogosławieństwa wianków. Wianki  zrobione są, jak można usłyszeć w treści modlitwy,  z  pierwocin zieleni tego roku: młode pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty.  Obrzęd ten to modlitwa, między innymi,  o zachowanie  od suszy, gradu, powodzi i wszelkiej szkody, i aby te kwiaty i zioła „wszędzie wzrastały, radowały oczy, przynosiły obfity owoc i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt.”

Mieszkanka Tymbarku                  wianek

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu: Mieszkanka Tymbarku prezentuje wianek, własnoręcznie przez nią przygotowany, z kwiatów i ziół

IWS

 

III miejsce orkiestry „Tymbarski Ton”

Jak wcześniej informowaliśmy w niedzielę tymbarska orkiestra wzięła udział w  XV Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Laskowej.

„Tymbarki Ton” zdobył III miejsce.

Wszystkim Członkom Orkiestry wraz z Kapelmistrzem Panem Andrzejem Głową i Kierownikiem Panem Ryszardem Gawronem serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz ciągłego rozwoju.

Redakcja

[Czytaj więcej…]