Już za 296 dni WAKACJE!

Już za 296 dni wakacje! To, obok powrotu o szkoły, jedna z dobrych dla uczniów wiadomości, gdyż rozpoczęty dzisiaj rok szkolny 2016/2017 jest o jeden tydzień krótszy od poprzedniego. Trzecia dobra wiadomości jest dla uczniów klas szóstych, którzy już nie będą zobowiązani do pisania egzaminu kompetencyjnego. I jeszcze…drożdżówki wróciły do sklepików szkolnych!

Ferie zimowe w województwie małopolskim to: od 30 stycznia do 12 lutego 2017.

W Gminie Tymbark działa 11 palcówek oświatowych:

 • trzy przedszkola:
  • Integracyjne Samorządowe, Integracyjne Parafialne im. św. Kingi oraz Niepubliczne „U cioci Agatki”, wszystkie w Tymbarku,
 • cztery sześcioletnie szkoły podstawowe:
  • w Tymbarku im. Józefa Marka, Niepubliczna im.Marii Dąbrowskiej w Piekiełku, w Podłopieniu  im. Adama Mickiewicza i oraz w Zawadce im. Tadeusza Kościuszki.
 • dwa gimnazja:
  • Samorządowe w Tymbarku im. Króla Kazimierza Wielkiego oraz Niepubliczne Gimnazjum im.Jana Pawła II w Piekiełku
 • szkoła ponadgimnazjalna:
  • Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku,
 • szkoła artystyczna:
  • Niepubliczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tymbarku.

WSZYSTKIM UCZNIOM  POWODZENIA W NAUCE,

NAUCZYCIELOM SATYSFAKCJI z WYKONYWANEJ PRACY!

redakcja „Tymbark.in-Głos Tymbarku”

rok szkolny

 

 

Wręczanie stypendiów motywacyjnych

« 1 z 2 »

zdjęcia: RM

lista

Stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne rozdane

W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 w Bibliotece Publicznej w Tymbarku odbyła się bardzo miła uroczystość wręczenia stypendiów za osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia naukowe lub artystyczne uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w ubiegłym roku szkolnym i/lub byli laureatami, finalistami konkursów przedmiotowych lub artystycznych (plastyka, muzyka). Stypendia te zostały przyznane wg regulaminu, przedłożonego przez Wójta Gminy Tymbark i przyjętego przez Radę Gminy Tymbark, przez Komisję Stypendialną powołaną przez Wójta.

Gospodarzem tej uroczystości był Wójt Gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek, który na wstępie przywitał zaproszonych gości, w tym przede wszystkich wyróżnionych uczniów oraz ich rodziców, dyrektorów szkół oraz nauczycieli, jak też proboszcza Parafii Tymbark księdza dra Jana Banacha oraz prałata Edwarda Nylca.  Wójt podziękował wszystkich tym, dzięki którym zostały osiągnięte tak wspaniałe wyniki, jak też złożył gratulacje.

Z zaproszonych gości do zebranych zwrócił się proboszcz ks.dr Jan Banach rozpoczynając sentencją Jana Zamoyskiego, sprzed ponad 400 lat: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Podkreślił, że zdobywając wiedzę nie można zapomnieć o prawdzie, pięknie oraz dobru. Złożył gratulacje uczniom, jednocześnie zwracając się do rodziców, że mogą być dumni ze swoich dzieci, ale też poprosił, aby nadal wspomagali ich w rozwijaniu ich talentów. Życzył dalszego zapału w pracy.  Na zakończenie pogratulował władzom samorządowym za to, iż tak ważne jest dla nich inwestowanie  w kapitał ludzki, pomimo, że pieniądze te można by było wydać na inne inwestycje np.drogowe.   „Szczęść Boże na nowy rok szkolny” – życzył na zakończenie ksiądz proboszcz.

W ramach oprawy artystycznej uroczystości wystąpili uczniowie Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku, będący też uczniami Gimnazjum Samorządowego w Tymbarku, jak również stypendystami za osiągnięcia artystyczne, Michał Majeran, grający na skrzypcach, oraz pianista Jakub Sporek.

Nastąpiło wręczanie przez Wójta Gminy oraz przewodniczącego komisji oświaty Rady Gminy Tymbark Krzysztofa Wiśniowskiego ( który był też członkiem Komisji Stypendialnej),  aktów otrzymania stypendium  oraz listu gratulacyjnego od Starosty Limanowskiego Jana Puchały.

Całość imprezy prowadziła kierownik ZEAS Gminy Tymbark Pani Agnieszka Kądziołka , która również złożyła podziękowania oraz gratulacje stypendystom, rodzicom oraz nauczycielom.

Uroczystość zakończył ponowny występ duetu Michał Majeran oraz Jakub Sporek, oraz słodki poczęstunek dla wszystkich zaproszonych gości.

IWS

stypendyści 3

XX Sesja Rady Gminy Tymbark

Dzisiaj odbyła się XX Sesja Rady Gminy Tymbark. Została ona zwołana na wniosek Wójta Gminy Tymbark jako sesja nadzwyczajna. Radni obradowali nad dwoma punktami:

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Limanowskiego zadania w zakresie zarządzania skrzyżowaniem drogi powiatowej z drogą gminną.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark.

Sesja został zwołana w trybie nadzwyczajnym (2 tygodnie przed następną sesją zwyczajną), gdyż podjęcie przez radnych uchwał było konieczne do przedłożenia kompletnej dokumentacji do wniosków o dofinansowanie dwóch zadań własnych gminy.

Radni przyjęli przedłożone projekty uchwał (przy obecnych 10 radnych  pierwsza uchwała jednomyślnie, druga przy 9 głosach „za”).

IWS

XIV Mistrzostwa Tymbarku w Tenisie Ziemnym

W dniach  27 – 28 sierpnia br. na tymbarskich kortach, odbyły się  XIV Mistrzostwa Tymbarku w Tenisie Ziemnym o puchar Wójta Gminy Tymbark Pawła Ptaszka. Te zawody  już na stałe wpisały się w kalendarz imprez sportowych naszej gminy.  Do gry pojedynczej przystąpiło dziesięciu uczestników, którzy rozegrali swoje partie w trzech grupach, a najlepszych czterech rozegrało rundę finałową. Gra deblowa, każdy z każdym. Zagrały 4 pary. Wgrała para Jacek Bartosz – Krzysztof Wiśniowski.

Wyniki gry pojedynczej: 1 miejsce– Grzegorz Matras – Młynne, 2 miejsce – Filip Kubiński – Rabka,  3 miejsc – Janusz Kaleta – Tymbark.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe , puchary i dyplomy, które wręczał gospodarz gminy Tymbark Paweł Ptaszek, a ich fundatorem był Urząd Gminy w Tymbarku.

Robert Nowak