Dzisiaj wielka jest rocznica, Jedenasty Listopada…

…Tym, co zmarli za Ojczyznę
Hołd dziś cała Polska składa
Im to bowiem zawdzięczamy
wolność, mowę polska w szkole,
to, że tylko z ksiąg historii
poznajemy dziś niewole.
Uroczyście bija dzwony,
w mieście flagi rozwinięto,
i me serce się raduje,
że obchodzę Polski święto.”

Wiersz „11 LISTOPADA”   Ludwika Wiszniewskiego był myślą przewodnią uroczystości z okazji Święta Niepodległości zorganizowanej w Przedszkolu Parafialnym w Tymbarku.

„Edukacja patriotyczna jest bardzo ważnym elementem codziennego życia przedszkolnego.
Wychowanie patriotyczne rozpoczyna się z całą pewnością już w rodzinnym domu i towarzyszy dzieciom także w przedszkolu, w codziennym życiu. W wychowaniu patriotycznym dzieci chodzi przede wszystkim o kształtowanie postawy emocjonalnego przywiązania do ojczystego kraju, o rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych i poznanie jego najważniejszych symboli i tradycji.
Dlatego też w naszym przedszkolu co roku najstarsza grupa wiekowa przygotowuje uroczystą akademię z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dzieci mają okazję wystąpić ze swoim programem dwukrotnie, Po pierwsze dla młodszych koleżanek i kolegów z przedszkola, by im pokazać czym była walka o wolność Polski, by wspólnie poczuć patriotycznego ducha. Drugi raz zaś dla rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości, by każdy wiedział, że każdy przedszkolak kocha swoją Ojczyznę.” – te słowa mówiące o realizowanych celach w wychowywaniu najmłodszych Polaków  możemy przeczytać  na stronie facebookowej Przedszkola.
Jednocześnie Dyrekcja  Przedszkola Integracyjnego bardzo  dziękuje sześciolatkom oraz Paniom za  trud  przygotowania tak pięknego i wzruszającego występu.

Spotkania z historią – Kolekcja Prywatna Tymbark

Spotkanie VIII – część druga

TYMBARK – MLECZARNIA

W dwudziestoleciu międzywojennym – po latach zaborów – wielką wagę przywiązywano do znaczenia patriotycznej postawy jaką jest umiłowanie Ojczyzny,szacunek do własnej ziemi – praca w niepodległym kraju dla siebie ale też dla dobra wszystkich – dla Polski. Te wartości i idee przekazywała dawniej wolna i niezależna polska prasa. Prenumerata czasopism Spółdzielni Mleczarskiej w Tymbarku obejmowała wiele pozycji które były rozprowadzane i propagowane pośród tymbarskiej społeczności. Poniżej pokazane są oryginalne zachowane do naszych czasów wydawnictwa.

 Czasopisma rolnicze i spółdzielcze – do 1939

Przedwojenny ogólnopolski ” Przegląd Mleczarski ” – nr.1 lipiec 1938 –  zamieścił artykuł dotyczący dziesięciolecia powstania Spółdzielni Mleczarskiej w Tymbarku jak również żartobliwy tekst pod tytułem  ” Jak tymbarcanie maslo do nieba powieźli – ( gadka ) „. Poniżej zdjęcia przedstawiają pełny tekst tych publikacji.

Mleczarnia Tymbark – dziesięciolecie 1938

58-kolekcja-prywatna-tymbark 59-kolekcja-prywatna-tymbark 60-kolekcja-prywatna-tymbark 61-kolekcja-prywatna-tymbark 62-kolekcja-prywatna-tymbark 63-kolekcja-prywatna-tymbark 64-kolekcja-prywatna-tymbark 65-kolekcja-prywatna-tymbark

  „Jak tymbarcanie masło do nieba powieźli ” ( gadka )

OBJAŚNIENIA  (do części 1.i 2. ):

1) W latach okupacji niemieckiej budynek mleczarni w Tymbarku i jej pracownicy to znacząca konspiracyjna placówka ruchu oporu.Swoimi produktami wspierali również partyzanckie oddziały, przesiedleńców i okoliczną ludność.

2) Wszystkie przedstawiane fotografie to oryginały istniejące w większości w pojedynczych egzemplarzach. Ilustracje do artykułu na temat dziesięciolecia z roku 1938 były reprodukowane z przedstawianych w tym spotkaniu fotografii które obecnie znajdują się w zbiorach ” Kolekcji Prywatnej Tymbark ”

3) Czasopismo spółdzielcze z nekrologiem Marszałka Józefa Piłsudskiego z roku 1935 to wielka rzadkość i unikat.

 MATERIAŁY (do części 1.i 2.):

1) Pocztówka S. Pyrcia – zbiór pocztówek historycznych Tymbark do 1939 – ” Kolekcja Prywatna Tymbark ”

2) Fotografie do 1945 – albumy prywatne, archiwum – ” Kolekcja Prywatna Tymbark ”

3) Czasopisma i wydawnictwa do 1939 – zbiory, księgozbiór – ” Kolekcja Prywatna Tymbark ”

Przedstawione materiały mogą służyć wyłącznie celom poznawczym i edukacyjnym – chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie do celów komercyjnych jest niedopuszczalne. Kojarzenie zdarzeń i nazwisk do osób współcześnie żyjących jest nieuzasadnione.

67-kolekcja-prywatna-tymbark„SPOTKANIA Z HISTORIĄ – KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK „

Szanowni Czytelnicy Tymbark.in!

Kolekcja Prywatna Tymbark ” zaprasza do pasjonującej przygody z historią i do następnego spotkania!  

Poniżej link do części pierwszej spotkania VIII:

Spotkanie z historią – Kolekcja Prywatna Tymbark

Świąteczny Koncert

Z okazji Święta Niepodległości w Społecznej Publicznej Szkole Muzycznej w Tymbarku odbył się okolicznościowy Koncert. Rozpoczął się on występem szkolnej orkiestry.  Następnie  Pani  Dyrektor Halina Waszkiewicz-Rosiek przywitała zebranych widzów  i oddała  głos, obecnemu na koncercie,  Wójtowi  Gminy Tymbark Pawłowi Ptaszkowi. Wójt wręczył Pani Dyrektor list gratulacyjny w związku z uzyskaniem przez Szkołę Muzyczną w Tymbarku tytułu Laureata Jakości Nauczanoa Sapere Auso 2016.

Na koncercie wystąpili soliści oraz zespoły taneczne i  kameralne, których występy były przeplatane wspólnym śpiewem, chóru szkolnego oraz zgromadzonych widzów,  pieśni patriotycznych.

IWS

« 1 z 3 »

Obchody Święta Niepodległości

Dzisiejsze obchody Świętą Niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą za Ojczyznę, z prośbą o błogosławieństwo Boże, w której  licznie wzięła udział młodzież , mieszkańcy Tymbarku oraz poczty sztandarowe Rady Gminy Tymbark, oddziałów straży pożarnej, szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Tymbark.   Okolicznościowe kazanie wygłosił ks.proboszcz Jan Banach.

Następnie na płycie Rynku nastąpiła dalsza część uroczystości, którą prowadził Robert Nowak. Przywitał on wszystkich  zgromadzonych  i oddał głos Wójtowi Gminy Tymbark Pawłowi Ptaszkowi ( treść wystąpienia Wójta można przeczytać TUTAJ ).

Do zebranych zwrócił się również Prezes OSP w Tymbarku druh Stanisław Przybylski.

Na wniosek zarządu OSP Tymbark Małopolski Kapelan Strażaków ks. mł. bryg. mgr Władysław Kulig wyróżnił Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu św. Floriana następujących strażaków: dh Marka Kawulę, dh Alojzego Kaptura i dh Szymona Rybkę oraz Ryszarda Gawrona, kierownika Strażackiej Orkiestry Dętej „Tymbarski Ton”.  W imieniu księdza kapelana Władysława Kuliga odznaczenia wręczył kapelan gminny strażaków ks.Stanisław Kaczka  w asyście członka prezydium Zarządu Oddziału  Powiatowego ZOSP RP w Limanowej Stanisława Przybylskiego i Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Tymbarku dh Zbigniewa Kaptura.

Opel poległych poprowadził  Strzelec Kacper Kordeczka. Został również złożony wieniec ( przez delegację młodzieży) na grobie inż.Józefa Marka.

Część artystyczną, montaż słowno-muzyczny, wykonała młodzież z Samorządowego Gimnazjum w Tymbarku.

Na zakończenie zagrała Orkiestra Strażacka Tymbarski Ton, która następnie poprowadziła pochód z pocztami sztandarowymi , z oddziałami strażackimi oraz młodzieżą z klas wojskowych oraz straży pożarnej do remizy strażackiej.

IWS

« 1 z 3 »

 

50 lecie Szkoły Podstawowej w Tymbarku

Dzisiaj Szkoła Podstawowa przeżywała swoje święto, 50-cio lecie działania Szkoły w budynku „tysiąclatki”. Po Mszy Świętej dzieci, młodzież, nauczyciele oraz zaproszeni goście zgromadzili się w budynku szkoły, w holu, gdzie miał miejsce akt odsłonięcia tablicy pamiątkowej – płaskorzeźby z podobizną Patrona Szkoły tj. inż. Józefa Marka. Dokonali tego Pani Jadwiga Nowak – córka inż.Marka oraz Dyrektor Szkoły Marek Sawicki. Tablicę uprzednio przekazała  Szkole  Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Renata Szewczyk (tablica została ufundowana przez rodziców rocznika obecnego oraz poprzedniego). Następnie wszyscy przeszli na salę gimnastyczną, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości, którą poprowadziła Pani Jowita Janik.
Dyrektor Szkoły przywitał zebranych: Rodzinę inż. Józefa Marka córkę oraz wnuczkę Panią Lidię Jurkowską, panią wizytator Teresę Szurowska , Starostę Jana Puchałę,  Wójta Gminy Tymbark Pawła Ptaszka,  Proboszcza księdza Jana Banacha  wraz z księżmi,  Przewodniczącą  Rady  Gminy Zofię Jeż, Skarbnik Zofię Dudę, dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy Tymbark, przedstawiciela kuratorium, Włodzimierza Zielińskiego przedstawiciela firmę TYMBRAK , Urszulę  Majkrzak przedstawiciela ZNP,  byłych wójtów Stanisława Pachowicza , Tadeusza  Parchańskiego, byłych dyrektorów: Kazimierza Szczecinę,  Bronisława Toporkiewicza, Wodzimierza Łużnickiego, Tadeusza Nizabitowskiego, dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy,  wszystkich emerytowanych oraz obecnych nauczycieli  oraz licznie zgromadzonych uczniów.
Następnie dyrektor przedstawił sylwetkę inż. Józefa Marka ps.Lanca. Przypomniał historię szkoły, jej sukcesy. Wspomniał o nauczycielach, którzy pracowali w szkole 50 lat temu tj. Henryk Frankiewicz,  Maria Skawińska oraz Ewa Dziadoń.
Złożył również podziękowania.
Przedstawiciel Małopolskiego Kuratorium Teresa Szczurowska  odczytała  list gratulacyjny .
Gratulacje i życzenia oraz prezenty Szkole złożyli Wójt Gminy Tymbark, Starosta Jan Puchała, Przewodnicząca Rady Zofia Jeż, Stanisław Pachowicz, Przedstawicielka ZNP Pani Majkrzak, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy komórek organizacyjnych,  Jolanta Skwarczak-Ichas – była przewodnicząca Rady Rodziców, była katechetka Siostra Krystyna, Tadeusz Rybka w imieniu Strzelca. Podziękowania złożyła również  wnuczka inż. Józefa Marka Lidia Jurkowska.

Pani Jowita Janik odczytała listy z życzeniami od byłych nauczycieli: od Pani Grażyny Lenart oraz od Pani Marii Skawińskiej.

Następnie Dyrekcja Szkoły wręczyła podziękowania dla przyjaciół Szkoły: firmie TYMBARK oraz GS Tymbark, Bronisławowi Toporkiewiczowi, Stanisławowi Pachowiczowi, Zofii Dudzie oraz Jolancie Skwarczek-Ichas.
Wręczono nagrody uczniom za konkursy związane z Patronem oraz leciem Szkoły.

  1. Konkurs wiedzy o Patronie: Klasa 1: I miejsce – Dariusz Stojdanowski , Joanna Trzupek, Klasa II – III: I miejsce-Bartłomiej Kurdziel, II miejsce – Piotr Ptaszek, III miejsce – Krystian Frączek, Zuzanna Staśko, Klasa IV-VI , I miejsce – Adrian Frączek, Szymon Urbański, II miejsce – Wojciech Urbański, III miejsce – Kamil Śliwa.
  2. Życie i działalność J.Marka w formie Lapbooka, Nagrody: Joanna Trzópek, Wiktoria Jędrzejczyk, Karol Poręba, Mariusz Szubryt, Gerda Wątor, Zuzanna Nowak, Paulina Matras. Wyróżnienia: Szymon Woźniak, Gabriela Trojanowska, Bartłomiej Pach, Wiktoria Grzegorzek, Aleksandra Matras
  3. Konkurs Plastyczny Klas 1-3 – Portret Patrona: Maja Duda, Sara Guzik, Dawid Piętoń, Martyna Smaga, Karol Kaim, Katarzyna Kasperska, Aleksandra Czyrnek.

Następnie złożono podziękowania dla sponsorów: firmom GALICJA, MIREX, UCHACZ, JACKÓWKA, Transportowa ZIELONKA, GS Tymbark, Spółdzielnia Mleczarskiej w Limanowej , Spółdzielni Mleczarskiej w Bochni, nauczycielom, rodzicom Szkoły.

Bardzo miłą i eneegetyczną częścią uroczystości były wstępy uczniów Szkoły: Kółka Teatralnego prowadzonego przez Panią Irenę Wolską, Zespołu Regionalnego MAŁY TYMBARK pod kierownictwem Pan Alicji Dziadoń oraz Bogusławy Naściszewskiej, jak też chóru szkolnego pod dyrekcją Pani Barbary Opyd. Były rymowane scenki o Szkole, pantonima, rap, piosenki oraz tańce regionalne.
Wszyscy goście otrzymali na pamiątką Biuletyn Okolicznościowy, o historii Szkoły.

Na zakończenie dla wszystkich czekał poczęstunek. I był to czas na rozmowy i wspomnienia.

IWS

« 1 z 2 »

zdjęcia: RM

„Trzeba uczyć się pamiętać…”.

Takimi słowami rozpoczął kazanie ksiądz proboszcz Jan Banach podczas dzisiejszej  Mszy Świętej odprawionej w tymbarskim kościele parafialnym  na rozpoczęcie uroczystości  obchodów 50-cio lecia  Szkoły Podstawowej w Tymbarku w budynku tzw.”tysiąclatki”.  Ksiądz proboszcz podkreślił, że szkoła to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale uczenie się mądrości, mądrości życia. Szkoła ma wychować, ma uczyć życia we wspólnocie.  Ale szkoła ma przede wszystkim twarz nauczyciela, którego zadaniem jest „szlifowanie kamienia szlachetnego” jakim jest powierzony mu uczeń.

W koncelebrze byli również ks.Witold obecny katecheta oraz księża, którzy przed laty uczyli w szkole tj. ks.Grzegorz Remut, ks.Kazimierz Rybski oraz ks.Grzegorz Skorupa.kosiol2 kosciol1

zdjęcia: RM