Galicyjski Piknik Kolejowy w Dobrej

Wczoraj turyści mieli możliwość podróży historycznym składem pociągu (z lokomotywą parową oraz odrestaurowanymi zabytkowymi wagonami pasażerskimi z lat 1920 – 1962)  na trasie  Chabówka – Dobra – Chabówka. Uczestnicy przejazdu zwiedzili Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce oraz wzięli udział, wraz z mieszkańcami Dobrej oraz okolicznych miejscowości, w Galicyjskim Pikniku Kolejowym. Piknik ten, na stacji w Dobrej, zorganizowało  przez Towarzystwo Miłośników Regionu Dobrzańskiego, Gmina Dobra, Forum Gmin Beskidu Wyspowego, Lokomotywę – Koalicję Kolei Galicyjskiej.Jednym z punktów Pikniku było bicie rekordu świata w ilości osób jednocześnie śpiewających piosenkę kolejową. Odśpiewano piosenkę  „Serca dwa jak pociągi dwa”.W Dobrej wystąpił też zespół „Zośka C-dur”.

zdjęcia: RM

 

Nietypowy przejazd przez Tymbark.

W związku z prowadzonymi remontami drogi obok GS i zakładów,  został na niej zamknięty  ruch drogowy. Okazało się jednak, że nie tylko ten fakt utrudnił  dzisiaj kierowcom przejazd przez Tymbark, ale też wypadek drogowy na krajówce, w wyniku którego utworzyły się ogromne korki, a kierowcy byli kierowani  na drogę powiatową w kierunku centrum Tymbarku, a następnie  Limanowej.

Kierowcy omijali zamknięty odcinek drogi jadąc wzdłuż torów kolejowych. Wzmożony ruch, wynikający z zamknięcia krajówki, spowodował, że nie był to dla kierowców łatwy przejazd.

IWS

zdjęcia: RM

Trwają dyskusje, mieszkańcy czekają na efekty

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Powiatu Limanowskiego, 16 czerwca w sali Zarządu Powiatu Limanowskiego odbyło się spotkanie dotyczące realizacji inwestycji na drodze krajowej nr 28 przebiegającej przez Powiat Limanowski. W spotkaniu oprócz przedstawicieli z terenu powiatu limanowskiego Mieczysława Urygi Wicestarosty Limanowskiego, Agaty Zięba, Członka Zarządu Powiatu Limanowskiego, Pawła Ptaszka, Wójta Gminy Tymbark i Marka Urbańskiego dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej, udział w spotkaniu wziął Jacek Gryga, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 Obok innych tematów, dyskutowano również na temat konieczności podjęcia działań na odcinku drogi krajowej nr 28 w Tymbarku, ze względu na liczne, niebezpieczne  zdarzenia drogowe, a także słabą widoczność w tym miejscu.

Przypomnijmy. Powiat Limanowski wraz z Gminą Tymbark opracował koncepcje przebudowy niniejszego skrzyżowania w dwóch wariantach. Pierwszy dotyczy budowy ronda, natomiast drugi przebudowy tego odcinka poprzez skanalizowanie  wykonanie pasów lewoskrętu.  GDDKiA zapoznała się zaproponowanymi wariantami koncepcji,  nadal są prowadzone  rozmowy dotyczące ostatecznego wypracowania najkorzystniejszego rozwiązania.

źródło informacji i zdjęcia: www.powiat.limanowa.pl