Słodki Kiermasz

     W Przedszkolu Samorządowym w Tymbarku  Rada Rodziców  po raz kolejny zorganizowała kiermasz słodkości. Podczas tego, już trzeciego, kiermaszu prezentowano jeszcze większą ilość domowych ciast i ciasteczek niż poprzednio.
„Inicjatywa ta ma ogromny wymiar edukacyjny i łączy się z funkcją dydaktyczno – wychowawczą przedszkola. Wychowankowie nasi właśnie w takich sytuacjach nabywają najwięcej umiejętności prospołecznych” – informują nauczyciele Przedszkola, jednocześnie składając serdeczne podziękowania Radzie Rodziców i wszystkim rodzicom za zaangażowanie  się w organizację kiermaszu.

zdjęcia: własne Przedszkola Samorządowego

Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć  oraz tekstu bez zgody autora zabronione.

Bardzo udany występ w Gdańsku

W Państwowej Szkole Muzycznej  im. H. Wieniawskiego w Gdańsku – Oruni 25 kwietnia odbyło się XII FORUM MŁODYCH WIOLONCZELISTÓW, w którym wzięła udział Martyna Kędroń – uczennica klasy wiolonczeli Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku. Martynie, której akompaniował Pan Robert Rosiek,  otrzymała, w swojej grupie wiekowej, II nagrodę.

Serdeczne gratulacje składa Klaudii, rodzicom oraz nauczycielom dyrektor Szkoły Halina Waszkiewicz-Rosiek.

Następny sukces tria „KIA”

IX  Powiatowy Konkurs Zespołów Kameralnych i Instrumentalnie – Wokalnych w Starym Sączu to trzeci publiczny występ tymbarskiego zespołu  „KIA”, a przyniósł już następna nagrodę. W pierwszej połowie kwietnia, w Gdowie, KIA  (w składzie: Anna Trzupek (skrzypce), Klara Rokosz (wiolonczela), Izabela Pajdzik (fortepian), przygotowane przez Panią Halinę Waszkiewicz-Rosiek,  otrzymało wyróżnienie, a tym razem jury przyznało zespołowi II nagrodę!  Konkurs był bardzo trudny, gdyż swoje umiejętności prezentowały zespoły od duetów do big – bandów (15-to osobowych). Druga nagroda dla tymbarskiego tria to potwierdzenie jego wysokiego poziomu gry.

Gratulacje!

IWS

Pszczelarze o swoich osiągnięciach

W sobotę (22 kwietnia) w auli Biblioteki Publicznej w Tymbarku odbyła się konferencja pszczelarzy zrzeszonych w kołach: Dobra i Tymbark. Spotkanie rozpoczął Prezes Koła Pszczelarzy w Tymbarku – Stanisław Bubula. Wprowadzeniem do tematu spotkania była prezentacja przygotowana przez Jerzego Żwirskiego, ukazująca efekty prac hodowlanych z terenu zachowawczego pszczół linii „Dobra”. Dzięki wysiłkowi i pasji miejscowych pszczelarzy car. „Dobra” zakwalifikowała się do Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa, który m. in. wspiera finansowo hodowców rodzin pszczelich. Otrzymanie środków będzie się wiązało z prowadzeniem całorocznych obserwacji w pasiekach, sporządzaniem dokumentacji i przygotowywaniem próbek do badań. O zasadach realizacji projektu mówiła dr hab. Małgorzata Bieńkowska z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Oddział Pszczelarstwa w Puławach. Na liczne pytania udzielali również odpowiedzi pracownicy naukowi Zakładu Hodowli Pszczół w Puławach: dr Dariusz Gerula, dr Beata Panasiuk i mgr Paweł Węgrzynowicz.

Intensywne prace nad populacją linii „Dobra” trwają od kilkudziesięciu lat, duże zasługi w zakresie hodowli i utrzymania miejscowej linii pszczół ma Jerzy Smoter z Tymbarku. Jak zauważają pasjonaci pszczelarstwa z obu kół – linia ta wykazuje się unikatowymi cechami takimi jak: odporność na choroby, dobre zimowanie, przystosowanie do spadzi, szybki rozwój na wiosnę, przerywanie czerwienia we wrześniu, miododajność. Poprzez naturalną selekcję miejscowe pszczoły przystosowały się do trudnych podgórskich warunków pogodowych i są zaliczane do najbardziej żywotnych gatunków.

informacja i zdjęcia: www.tymbark.pl

„Piękno wokół nas” – jak co roku zaproszenie do wzięcia udziału w Konkursie

Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek oraz Rada Gminy Tymbark zapraszają mieszkańców Gminy Tymbark do wzięcia udziału w kolejnej edycji gminnego konkursu pod nazwą „Piękno wokół nas”. Celem konkursu jest promocja ciekawych rozwiązań architektury krajobrazu oraz małej architektury.

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

·         najładniejsza zagroda wiejska,

·         najładniejsza działka siedliskowa.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie proszone są do zgłoszenia tego faktu (w terminie do 15 maja!) sołtysowi wsi lub radnemu z okręgu.

Regulamin Konkursu : Regulamin Piekno wokół nas.

A tak wyglądały niektóre gospodarstwa, które wzięły udział w ubiegłorocznej edycji konkursu.

(źródło informacji i zdjęć: www.tymbark.pl)

Sukces wiolonczelistki z Tymbarku w Kowalewie Pomorskim.

W III Konkursie Wiolonczelowo-Kontrabasowym w Kowalewie Pomorskim (województwo kujawsko-pomorskie) uczennica Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku Klaudia Sasuła  osiągnęła sukces zdobywając II nagrodę. Klaudia jest uczennicą Pani Izabeli Makowskiej. W konkursie wzięło udział 40 wiolonczelistów z całego kraju.

Dyrektor Szkoły Pani Halina Waszkiewicz-Rosiek składa gratulacje uczennicy, rodzicom oraz opiekunowi.

IWS