„Tymbarski Ton” zabrzmi na Jasnej Górze

Z wielką radością pragnę poinformować wszystkich mieszkańców i sympatyków orkiestry, że w dwudziestym drugim  roku swojej działalności, strażacka  orkiestra dęta „Tymbarski Ton ” po raz pierwszy w swojej historii da koncert kolęd i pastorałek przed cudownym obrazem na  Jasnej Górze.  Będzie to miało miejsce 3 stycznia 2016 roku o godzinie 16:30. Koncert będzie połączony z Mszą świętą, która będzie odprawiana w intencji członków orkiestry.

Ryszard Gawron

Tymbarki Ton

Kolędy u Cioci Agatki

W  ubiegłym tygodniu w Niepublicznym Przedszkolu „U Cioci Agatki” odbył się przegląd kolęd. Poszczególne prezentacje zostały przygotowane przez rodziców;  oni też wzięli udział w głosowaniu, kto otrzyma nagrodę publiczności.  Przegląd miał też profesjonalne jury, któremu przewodniczyła Dyrektor Szkoły Muzycznej Pani Halina Waszkiewicz-Rosiek. Wszystkim, wspaniałym maluchom, ich rodzicom, dziadkom oraz nauczycielom  udzieliła się wspaniała świąteczna atmosfera.

IWS

« 1 z 3 »

 

 

Zopiski Starego Gazdy c.d.

CHOINKA – część 1

Tak jako pisołem, parobki lotały jus po krzokak i wysukiwali f młodnikak  co piykniejse smrecki, coby strojnie wyglondały f izbie.

Kosprzycka znała dwie prowdy  ło powstaniu chłoinki;  nojprzod posuchojcie piyrse prowdy, ł ona jes krotko, bo godała ze beło to tak;

Jak sie Pon Jezusek narodziuł f  Betlejem, to syćko Go kciało łobocyć i powitać, i ptoki, jak f ty kolyndzie „Ptoski f gore podlatujom” ; i rozno gadzina, kcioł  i tys smrek, cyli śfiyrk łobocyć Boze Dzieciontko, a ze beł barz wysoki to ji do sopy nijako nimog wlyź, wiync stoł na polu, a ze beł straśny mroz, to wiycie łokryła go pieknie sendzielyna,  i  syscy go zaceli podziwiać jaki piekny, jaki strojny, i tys  lotygo na tom pamiontke ścino sie wiyrch smreka za choinke.

Drugo prowda jes inkso;
Jak Trzej Krole  sukali drogi do Betlejem, to sie pytali syćkik, jak tam trafić, a pszy łokazyji rozgłosali nowine ze sie Mesyjosz narodziuł, wiync kłozde stworzonie, a nawet drzewa, co to rosły pszy sopie kciały Jezusicka łobocyć, smrek tys, a ze beł doronny, a ze mioł straśnie kujonce gałynzie, to tys syćka sie zbuntowali i nie kcieli fpuścić smreka do środka, bo pedzieli ze Jezusicka pokuje, Jezusickowi zrobi krzywde, i ze Jezusicek bee płakoł, i wiycie nie puścili go do środka.
Smrekowi zrobiuło sie straśnie smutno, i sie łozbecoł, a tymi łzami to beły krople żywice, – co poniekont do dzisiok becy i nimoze sie s tym pogodzić,  ze taki duśki, ze mo taki straśny zywot.
Anioł, widzonc jak  straśny zol do całygo świata mo smrek, zesed s nieba ku niemu i zacoł go pociesać, do tego wzioł przynaronc gwiozd i zacoł tygo smreka przyłozdobiać, smrek stawoł sie coros piekniejcy, łzy co kapały s gałynzi zacyły sie pszemioniać f piekne sople, roźnistego koloru, a pod ciynżarom tyk syćkik łozdob, smrek zacoł sie coros bardzi gionć, a gioło go ku łokionkowi kaj lezoł Mesyjosz, a Jezusicek widzonc jak piekne drzewo pszysło mu łoddać pokłon wyciongło ryncynta do niego, co tys fcesni do nikogo tygo nie zrobiuło.

I to jes ta prowdziwo prowda, i to tys my  na tom pamiontke ubiyromy chojine f rozne śfycidełka, gwiozdy, łońcuchy, downi świyciuło sie śfiycki, dzisiok selakiego rodzaju śfiatełka, i mrugajonce, i falujonce, a jesce przenniejse to ji kolyndy grajom, co ros to strojniejse, łoby na chwałe Bożom.

O chłoince  cdn.

stary gazda

„Na sportowo jest zdrowo” – Przedszkolna Olimpiada Sportowa

Publiczne Przedszkole Samorządowe od października tego roku realizuje ogólnopolski program „Na sportowo jest zdrowo” walcząc o tytuł przedszkola promującego zdrowy styl życia. W ramach realizacji jednego z zadań 11 grudnia na hali sportowej w Tymbarku odbyła się „Przedszkolna Olimpiada Sportowa”. Uczestniczyło w niej prawie 50 dzieci ( 4, 5 i 6 latki).
Przedszkolaki podzielone zostały na cztery drużyny oznaczone kolorowymi koszulkami : białym, czerwonym, pomarańczowym i żółtym. Adekwatnie do koloru koszulek dzieci same wybrały nazwy dla swoich drużyn. Nazwy te musiały być związane z prawidłowym żywieniem. I tak : pierwsza drużyna wybrała nazwę „Jabłuszka”, druga: „Witaminki”, trzecia: „Cytrynki”, czwarta: „Marchewki”. Wybrane nazwy zostały zapisane na tablicach.
Punktualnie o godzinie 10:00, po krótkiej rozgrzewce i prezentacji drużyn, rozpoczęliśmy rywalizację na torach przeszkód. Wyniki poszczególnych konkurencji zapisywane były na bieżąco na tablicy. Dzieci mogły sprawdzić swoje umiejętności i kondycję przeskakując przez płotki i ławeczki, czołgając się, przewlekając przez szarfy, wykonując slalom między stojakami z różnymi przyborami. Liczyła się nie tylko szybkość, ale też prawidłowe wykonanie ćwiczenia.
Po siedmiu konkurencjach najwięcej punktów zdobyła drużyna „Witaminki”, która zajęła I miejsce. II miejsce przypadło drużynie „Marchewek”, III miejsce zajęły „Cytrynki”,  a IV „ Jabłuszka”. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary.
Gratulujemy naszym małym sportowcom! Obiecujemy, że nie była to jednorazowa akcja, ponieważ nasze przedszkolaki co tydzień uczestniczą w zajęciach sportowych na hali doskonaląc swoją sprawność fizyczną.
A co do rywalizacji sportowej – to już umówiliśmy się na rewanż.

Dyrekcja oraz nauczyciele Przedszkola

« 1 z 2 »

 

 

Zopiski Starego gazdy cd.

„Śfiynto Łuco, dnia przyrzuco” pewnikom by pedziała Kosprzycka jakby zyła, – ale nie zyje, a rokrocnie tak godała – i do tygo by jesce dorzuciuła;

  „Łod świynte Łucyje do Narodzonio, caluśki rok widziany”
ano widziany, bo jak by nie paczeć ludziska rozpoceli łobserwacyjo kłozdygo dnia, łod Łucyje do Bozygo Narodzonio, bo to pszecio kłozdy dzioj ,to jedon miesionc Nowygo Roku.

Na rozne sposoby to paczeli, bo jako by nie pedzieć, kłozdy mioł swoj sposob, bo pszecio jak godała Kosprzycka   „Włosy siwiejom, to ji rozum doźrywo”  i co niektorzy zacyli spoglondać f niebo jus ło pu nocy,  bo to wrozyło na piyrsy tydzioj danygo miesionca, na drugi tydzioj to paczeli łod szóste rano do dwunoste f połnie, trzeci tydzioj to łod dwunoste f połnie do szóste wiecor, a łostatni tydzioj to łode wiecora do pu nocy.

Drugi sposob to beło dzielonie dnia na pu, cyli łode szóste rano do dwunoste, to beło na  piyrsom połowe miesionca, a łode połnio do wiecora do szóste beła to drugo połowa miesionca.

Świynto Łucyjo beła tys patronkom ludzi co potracili łocy, cyli łociomniałyk i młodyk dziywek s „wionkami”  jak godała Kosprzycka.
Godała tys, ze to cas kiej po wsi hulajom carownice, i coby takom łobocyć, to cza beło zaconć robić s wikliny stołecek, ale cza beło go tak plyć coby uplyć na  Boze Narodzonie, nimozno beło go fceśni skłońcyć ani puźni, jeno f jutrznio Bozego Narodzonio.
Brało sie potym ton stołek na chór f kościele  cza beło siannońć na nim i paczeć na kościoł i baby te co beły łobrocone tyłom do łontorza ,a paczały na chór to pewnikom beły carownice, a do tygo jak jesce kciały pogodać po msy s gaździnom co jom wypaczała na chórze, to jus musi być carownica.

Ze tys noc Śfiote Łucyje była barz dobro lo carownic to tys Kosprzycka zafse kozała starymu Kosprzykowi przyniyś s potoka Kwaśniokofskiego,  bo to ji blisko cmyntorza, i blisko pomarłyk, kozała mu przyniyś ciyrnioki, a nojlepi coby to beły grube gałozie torki , bo beły baż rogate i do tygo porzonnie kolcate,   i stawiała je pszy drzwiyrzak do stajnie, razom s poświoconym zielskom na Zielnom, coby czarownica nie wesła i krowom mlyka nie łodebrała.

Cas se pomalutku lecioł, spoglondali se ta ludziska f niebo, deliberowali jaki tys bedzie ton nadchodzoncy Nowy Rok, co niektore parobki jus f krzokak łoglondali sie za jakom jodełkom na chłoinke do izby, a nojłanniejso to by beła jak by miała po pinć lebo sześć gałonzek s jennego rocnygo przyrostu,coby beła gynsto, nimiała takik pu metrowyk przerostow, bo beła pszes to brzytko, bo rzotko, a mus sie cza beło pszecio pokfolić pszed innymi jakie piekne drzewko sie mo f izbie, a co niektorzy to łosukiwali bo jak beło mało gałonzek to wiertali bormaszynkom dziore i fkładali jedlicki…

stary gazda  cdn….

„Choroba nowotworowa, czy zawsze musi być wyrokiem”

ks.Jerzy Smoleń W czwartek w Bibliotece Publicznej ksiądz dr Jerzy Smoleń  odpowiedział „nie” na postawione w tytule pytanie. Podkreślił też, że nie jest choroba terminalna, ale przewlekła. Wskazał, że problemy  w przeżywaniu choroby nowotworowej powodują  błędna terminologa oraz brak właściwej komunikacji. Odnośnie pierwszego to przede wszystkim  jest fakt, że to choroba nazywa się „nowotworowa”, zaś „rak”  to ostatni jej etap.  Stąd w przeważającej ilości lekarze diagnozują chorobę nowotworową, nie raka. Drugi problem wynika z faktu to, że po tej diagnozie chory nie otrzymuje wystarczającej informacji, gdyż  lekarze nie mają czasu dla chorego, ale też dlatego, że chory szuka pomocy u różnych lekarzy, co powoduje, że nie ma lekarza prowadzącego. Często też chory zamyka się przed światem i nie pozwala sobie pomóc. Od tego roku pomoc chorym niosą  psychoonkolodzy. Ich  zadaniem jest pomoc w przeżywaniu tej choroby, przejście z chorym przez etapy choroby, poprzez etapy wyparcia, depresji do podjęcia walki z chorobą. Chory ma prawo zadawać sobie i innym pytanie „dlaczego ja?”, ale dobrze jest gdy pytanie to zostanie przepracowane przez chorego na pytanie „jaki sens ma moja choroba?”  Ale najważniejszą rolę w walce z chorobą ma rodzina chorego, która daje mu wsparcie i w odpowiednim czasie zauważy i „chwyci go za rękę”, gdy chory wpada w depresję.

Na zakończenie ksiądz jeszcze raz podkreśl, że choroba nowotworowa to nie wyrok.

IWS

 

Grudniowe sukcesy uczniów Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej

W dniach 4-5 grudnia w Sali Widowiskowej Domu Kultury Podgórze w  Krakowie odbył się XXII Ogólnopolski Festiwal Młodych Instrumentalistów i Kameralistów. Spośród 33 uczestników Konkursu uczennice Szkoły: Emilia Rząsa oraz Dominika Kuchta (z klasy skrzypiec Pani Haliny Waszkiewicz-Rosiek)  otrzymały wyróżnienie w kategorii kameralistów młodszych. W tej kategorii więcej nagród nie przyznano,  tym bardziej cieszymy się z sukcesu naszego duetu smyczkowego –  informuje Pani Dyrektor Halina Waszkiewicz-Rosiek.

W dniach 5 i 6 grudnia 2015 r. w Sali Koncertowej PSM I stopnia w Żarach, w ramach XIV Festiwalu Telemannowskiego, odbył się III Polsko – Niemiecki Konkurs Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych, w którym uczestniczyły 22 zespoły  (17 z Polski i 5 z Niemiec)  W tym Konkursie kwartet wiolonczelowy „QUATRO CELLO TYMBARK”,  w składzie: Klaudia Sasuła, Zuzanna Górka, Klaudia Zapalska, Martyna Kędroń ,  otrzymał wyróżnienie II stopnia.

Serdeczne gratulacje dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli

IWS

Kraków

Kraków

Żary

Żary