Sytuacja oświaty w Gminie Tymbark

Z roku na rok borykamy się z bilansowaniem zadań oświatowych w Gminie Tymbark. Utrzymanie istniejącej bazy oświatowej staje się coraz większym wyzwaniem ze względu na znaczny spadek ilości uczniów. W ciągu 9 lat w Gminie ubyło około 200 uczniów – w tym tylko w ciągu ostatniego roku aż 100. Sytuacja spowodowana jest stopniowo postępującym niżem demograficznym oraz likwidacją gimnazjów. Nadmienić trzeba, że ilość oddziałów (klas) zmniejszyła się tylko o jeden, co generuje większe koszty funkcjonowania oświaty (ze względu na wzrost wynagrodzeń i bieżących kosztów utrzymania) przy stosunkowo niezmiennej lub niższej subwencji z budżetu państwa.

Subwencja rządowa przekazywana jest bowiem na ilość uczniów i wynosi obecnie około 8.700 zł rocznie na jednego ucznia. Łatwo więc obliczyć, że przy spadku ilości uczniów o 200, strata Gminy na subwencji oświatowej wynosi około 1.740.000 zł – jest to więcej niż roczny koszt utrzymania szkoły w Zawadce lub Podłopieniu (który np. w 2018 roku wyniósł w Szkole w Zawadce: 1.111.000 zł, a w Szkole w Podłopieniu 1.166.000 zł).

W celu utrzymania istniejącej struktury funkcjonowania szkół (czyli 8-klasowych, gdzie liczebność klas wynosi w mniejszych szkołach średnio 11-12 uczniów) konieczne jest ograniczanie wydatków inwestycyjnych w Gminie (również inwestycji na oświatę). Zgodnie z prognozą na 2020 rok, dopłata do zadań, na które powinna wystarczyć subwencja oświatowa z budżetu państwa wyniesie około 1.570.000 zł, a łącznie z wydatkami bieżącymi finansowanymi ze środków własnych na oświatę około 3.239.967,00 zł. Wyżej wymienione kwoty nie obejmują dodatkowych wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez samorząd, które w roku 2017 wyniosły 1 mln 71 tys, a w 2018 roku 1 mln 212 tys zł.

Edukacja jest i pozostaje priorytetem w działaniach naszego samorządu. Jednakże coraz trudniejsza sytuacja finansowa samorządu związana z finansowaniem oświaty oraz zmiany demograficzne wymusza ograniczenie finansowania innych istotnych działań samorządu. Budżet gminy, podobnie jak nasz budżet domowy, stanowi jedną całość i wzrost wydatków w jednym sektorze musi pociągać za sobą ograniczenie wydatków w innym.

Pełna wersja dokumentu Informacja o stanie oświaty znajduje się TUTAJ  lub poniżej .                                                              Paweł Ptaszek , Wójt Gminy Tymbark

Raport o stanie oświaty  w GMINIE TYMBARK za 2018 rok

czerwiec 2019, polonez, którym młodzież uroczyście zakończyła działalności gimnazjum, jako takiego, a w szczególności Samorządowego Gimnazjum w Tymbarku.

Podziękowania dla druhów z OSP Piekiełko

Poprzez Andrzeja Czernka do druhów OSP Piekiełko wpłynęło podziękowanie za przekazaną pomoc w wysokości 2000 zł (dwa tysiące) na rzecz Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. Hospicjum prowadzone jest przez polskie siostry Michalitki.

Międzynarodowa Halowa Piłka Nożna

21 listopada 2019 r. Tymbark gościł młodych sportowców – piłkarzy z zaprzyjaźnionego miasta ze Słowacji, Spišské Vlachy, którzy przyjechali już po raz 12 aby rozegrać mecze turniejowe o Puchar Wójta Gminy Tymbark.  Grupa ta przyjechała wraz z włodarzem miasta Ľubomírem Fifikiem, trenerami, opiekunami i rodzicami.

Otwarcia turnieju dokonała dyrektor Szkoły Podstawowej w Tymbarku p. Beata Pachowicz, po którym odśpiewano hymn Polski i Słowacji, wystąpił zespół taneczny ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku przygotowany przez Beatę Szarłowicz i Agatę Pazdan oraz grupa cheerleaderek z Piekiełka przygotowana przez p. Lucynę Bubula-Muchę.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU :      

  • Chłopcy najmłodsze drużyny :    I miejsce Drużyna Spišské Vlachy, II miejsce Szkoła Podstawowa w Tymbarku

Najlepszy strzelec: Oliwer Mrózek – SP Tymbark, Najlepszy bramkarz:  Maxim Timcik – Spišské Vlachy,  Najlepsi zawodnicy  Oliver Zahornacky – Słowacja, Bartłomiej Miśkowiec – Polska                    

  • Chłopcy rocznik 2010:  I miejsce  – Drużyna Spišské Vlachy, II miejsce – Szkoła Podstawowa w Tymbarku,           Najlepszy strzelec –  Pavlik Uratko – Spišské Vlachy, Najlepszy bramkarz –  Patrik Sofranko – Spišské Vlachy,           Najlepsi zawodnicy: Robert Palider – Słowacja, Hubert Olejarz – Polska.                                                
  • Chłopcy najstarsze drużyny: I miejsce – Szkoła Podstawowa w Tymbarku, II miejsce – Drużyna Spišské Vlachy

Najlepszy strzelec –  Jakub Petranowicz  – Spišské Vlachy, Najlepszy bramkarz –  Jan Urbański – Tymbark, Najlepsi zawodnicy: Tobias Timcik – Słowacja,  Marcin Sobczak – Polska.

Sponsorzy turnieju: Urząd Gminy Tymbark, Rada Rodziców SP w Tymbarku, Starostwo Powiatowe w Limanowej,                  Firmy działające w Tymbarku: „Tymbark -MWS Sp. z o.o. S.K.A, Piekarnia, GS „S-ch”, Spółdzielnia Mleczarska.

Dziękuję sponsorom oraz wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego sportowego turnieju, m.in. p. Jolancie Sawickiej, Edycie Kamińskiej, Robertowi Nowakowi, Grzegorzowi Kęsce, pracownikom obsługi ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku, którzy przygotowali posiłek dla uczestników turnieju oraz dbali o ład i porządek oraz  p. Władysławowi Zielonce.  

Dziękuję za pomoc uczennicom klasy VIII oraz Przewodniczącej Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku p. Renacie Szewczyk.

Barbara Janczy

 

SPOTKANIA Z HISTORIĄ – KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK

FOTOGRAFIA Z AMERYKI  

Sylwetka postawnego mężczyzny w gimnastycznej koszulce na której widnieje plakieta ze zrywającym się do lotu sokołem.  P. F. A. – Polish Falcons of America – Polskie Sokoły w Ameryce ( Sokoły Polskie Ameryki ) – przedwojenny organ naszego Towarzystwa Gimnastycznego ” Sokół ” w Stanach Zjednoczonych. Organizacja Sokół  odegrała ogromną rolę w kształtowaniu patriotycznych postaw szczególnie młodego pokolenia w latach zaborów, walk o niepodległość oraz w czasie po jej odzyskaniu. Jej głównym zadaniem było propagowanie siły, sportu i tężyzny fizycznej – sokole gniazda to wówczas również ostoja polskości i naszej kultury. Pierwsze gniazda Sokoła na naszych ziemiach były zakładane we Lwowie. Stolica Galicji promieniowała sokolim przykładem na inne ośrodki i siłą rzeczy idee Sokoła przeniesione zostały z falą emigracji zarobkowej z Galicji za ocean do Stanów Zjednoczonych. Między innymi w okresie tworzenia się Błękitnej Armii gen. Hallera we Francji znaczącą część stanowili ochotnicy, sokoli z Polowych Drużyn Sokoła Amerykańskiej Polonii. Fotografia z dawnych lat – niezwykła pamiątka naszej historii i dziejów. Historii Polski, organizacji patriotycznych i niepodległościowych – jakże chlubna pamiątka dotycząca naszych przodków i Tymbarku. Proszę spojrzeć na dedykację która widnieje na oprawie tego zachowanego w pięknym stanie zdjęcia.

Kim była osoba, której dedykowano tą niezwykłą fotografię, nikomu z miłośników naszych dziejów przedstawiać nie trzeba. Ludwik Pieguszewski (1879 – 1949) – legionista, patriota, społecznik, farmaceuta, właściciel apteki w Tymbarku – człowiek, który złotymi zgłoskami zapisał się na kartach naszej historii. Dokładnie w tym roku minęły właśnie okrągłe rocznice – 140 urodzin i 70 śmierci  niezapomnianego Pana Magistra. Pośród niewielu pamiątek ze „starej apteki”  pozostała tu, u nas w Tymbarku, ta przedstawiana dzisiaj fotografia. Niezwykle piękny artefakt – historyczny dokument.  Sokoli z Tymbarku pamiętający o swojej Ojczyźnie i wychowawcy – autorytecie, który młodemu chłopakowi pokazał ten dobry świat i wartości, które tam za „wodą” zaowocowały osiągnięciem niezwykłej pozycji w sokolej hierarchii.  
Pomimo braku datowania, patrząc na technikę wykonania i samą oprawę, można mniej więcej określić czas powstania tej fotografii – gdzieś połowa, koniec lat trzydziestych XX wieku. Srebrno żelowa odbitka z charakterystyczną dla upływających lat zmatowioną patyną. Kartonowe etui ( 19,5 x 27 cm ) po rozłożeniu umożliwia wyeksponowanie i postawienie tej wartościowej pamiątki w dowolnym miejscu. Fotograficzny portret 12,5 x 18 cm w świetle ramki ma 11,5 x 16,5 cm – sygnatura atelier w Detroit. Piękna fotografia z niezwykłą dedykacją szczęśliwie zachowana do naszych czasów.
 SPOTKANIA Z HISTORIĄ – KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK