Msza Święta w ostatnim dniu roku kalendarzowego

W ostatnim dniu roku kalendarzowego w kościołach odbywają się  Msze  św. przebłagalno – dziękczynne.  Tak też było w tymbarskim kościele parafialnym w Tymbarku oraz w kościele parafialnym w Podłopieniu.

W Tymbarku uroczystość rozpoczęła się modlitwą  przebłaganą  i dziękczynną  wraz z Nieszporami. W ramach kazania podsumowania najważniejszych wydarzeń 2016 roku, w poszczególnych wymiarach,  dokonał ksiądz proboszcz Jan Banach:  20161231_164219

– w Kościele Powszechnym: ustanowiony przez papieża Franciszka Rok Miłosierdzia, który formalnie się zakończył, ale Miłosierdzie Boże trwa na wieki,  Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 wraz z wizytą papieża Franciszka w Polsce, w ramach tych Dni Tydzień Misyjny , które doświadczyła  parafia, jak też udział w uroczystościach  centralnych w Krakowie

– w kościele w Polsce,  to Jubileusz 1050 Rocznicy Chrztu Polski,

– w parafii: pielgrzymki do Bram Miłosierdzia, też indywidualne, głównie do Limanowej, w Tygodniu Misyjnym przyjęcie gości z Francji, tymbarska młodzież przygotowywała Dni, jak też Tydzień Misyjny, wcześniej poprzez formację, a następnie   aktywny udział w tych wydarzeniach. Wyznanie wiary i przyrzeczenia chrzcielne ( czego pamiątką jest rzeźba nad chrzcielnicą ), zmiana proboszcza, lecia kapłaństwa księży tymbarskich, uczestnictwo w uroczystości 50-lecia koronacji MBB w Limanowej.

– indywidualnie: z zakończeniem roku zadajemy sobie pytania, co osiągnęliśmy, ale należy przede wszystkim zapytać się siebie: na ile w tym roku rozeznałem i wypełniłem Bożą Wolę wobec mnie i na ile się zaangażowałem się w wykonanie tej woli. Sposobem tego rozegnania jest słuchanie Słowa Bożego, dobrze uformowanego sumienia oraz modlitwa o światło Ducha Świętego. U Boga nie ma przypadku, sztuką jest zobaczyć ten Boży zamysł, zrozumieć,  co Bóg chce, w wydarzeniach widzieć Jego zaproszenie lub ostrzeżenie.

– statystyczny obraz parafii: Sakrament Chrztu Świętego przyjęły 32 dziewczynki oraz przyjęło 21 chłopców.  Do pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 48 dzieci w Tymbarku oraz 20 w Piekiełku.  Sakrament Bierzmowanie przyjęło 60 osób. Sakrament Małżeństwa udzieliło sobie 29 par,  26 osób z parafii  zawarło małżeństwa poza parafią  (razem 55 zapowiedzi przedślubnych). W 2016 roku zmarło 54 osób, 26 kobiety, 28  mężczyzn.  28 z Tymbarku, 12 z Zamieścia,  6 z Piekiełka , 3 z Połopienia, 5 z innych miejscowościach. Wystąpił więc, dawno w tymbarskim kościele niespotykany,  ujmiemy przyrost naturalny.

Następnie ksiądz proboszcz podziękował za wszelką pracę na rzecz parafii, parafianom za ofiarność, dzięki której jest utrzymywany kościół i inne obiekty parafialne plebania, księża, a i też pomoc kierowana jest do innych instytucji (ubogim, misjonarzom, ofiarom klęsk żywiołowych, seminarium, uczelniom katolickim).

W Parafii Podłopień statystyka przedstawia się następująco: 23 urodzeń, Sakrament Małżeństwa: 8 par, zmarło 6-ciu parafian.

20161231_171842IWS

Tymbarczanie w Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Limanowskiego

 27 grudnia 2016 roku  w Limanowej obył się Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Limanowskiego. Honorowego otwarcia w imieniu Starosty Limanowskiego Jana Puchały dokonał Wicestarosta Mieczysław Uryga.  Podczas otwarcia minutą ciszy uczczono pamięć   Piotra Pięty ,  który w wieku 76 lat zmarł jako najstarszy na ziemi limanowskiej czynny sportowiec, osoba, która wprowadziła tenis stołowy na Limanowszczyznę.

Zgłoszeni zawodnicy rywalizowali w 4 kategoriach (pań, -open oraz mężczyzn (- ur.1955 i starsi-  ur.1956-75 – ur.1976-96)).

W kategorii Pań pierwsze miejsce zajęła pani Pach Lidia pokonując w finale Agatę Pawlik. Rywalizację w najmłodszej grupie wiekowej panów wygrał pan Piętoń Robert z kompletem zwycięstw,  kolejne miejsca zajęli: Pach Łukasz (II miejsce) Szewczyk Jarosław (III miejsce) .
W grupie wiekowej 1956-75 zwyciężył Miśkowiec Jerzy, 2 miejsce – Sobczak Krzysztof, 3 miejsce – Surma Mariusz. W najbardziej dojrzałej grupie wiekowej zwyciężył Urbański Adam 2 miejsce – Pitala Stanisław 3 miejsce – Mrózek Jan.

agata

urbanski

urb2

źródło: www.powiat.limanowa.pl

Zawadka, Podłopień w końcówce roku

Noworoczna, nocna, Msza Święta na Paproci

Parafia Łososina Górna informuje osoby, które chciałyby przywitać Nowy Rok modlitwą , że o  północy, z 31.12.2016 na 01.01.2017, w kaplicy p.w.Matki Bożej Królowej Beskidów na Paproci zostanie odprawiona noworoczna Msza Święta.

paproc

 

na zdjęciu: międzynarodowe spotkanie w ramach Tygodnia Misyjnego Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016,które miało miejsce przy kaplicy na Paproci, zdjęcie: Stanisław Przybylski

Przebiegł ponad 2 tysiące kilomentrów

Jarosław Oleksy mijający 2016 rok może zaliczyć do udanych. Ten utalentowany sportowo  zawodnik  Klubu Sportowego Forrest –  Limanowa, radny Gminy Tymbark, uczestniczył w 18 ultramaratonach i 9 maratonach, przebiegając łącznie 2.150 km.  Jak sam podkreśla, ten mijający rok należy uznać za udany, a ostatnie 3 miejsce w Mistrzostwach Polski Ultramaratonie w Krynicy / 7 dolin / na 100 km w swojej kategorii wiekowej i  pierwsze miejsce w Ultramaratonie „Zaporowy” w Bieszczadach w kategorii leśników potwierdzają doskonałą formę biegacza z Tymbarku. Biorąc udział w tak licznych zawodach krajowych i zagranicznych Jarosław Oleksy stał się ambasadorem Tymbarku i naszego regionu oraz popularyzatorem biegów górskich w Beskidzie Wyspowym.

Panu Jarkowi życzymy wielu sukcesów sportowych w roku 2017.

Robert Nowak

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ważna informacja dla posiadaczy drobiu w gospodarstwach

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że na terenie województwa małopolskiego potwierdzono trzy przypadki wysoko zjadliwej grypy ptaków HPAI. W związku z tym wydane zostało rozporządzenie w spawie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków . Można zapoznać się TUTAJ.

Ponadto wydano  instrukcję:

informacja-dla-hodowc_323w-drobiu

 

XXV Sesja Rady Gminy Tymbark, świąteczna, a jak się również okazało, budżetowa

Na dzisiaj została zwołana XXV Sesja Rady Gminy Tymbark, na którą oprócz stałych punktów znalazły się tylko dwa projekty uchwał tj:

1)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Narkomanii na terenie Gminy Tymbark na rok 2017”,

2)  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tymbark 2016 – 2022.

Zaplanowano również spotkanie opłatkowe.

Jednak, jak się na sesji okazało, wczoraj na wspólnym posiedzeniu stałych komisji postanowiono wprowadzić punkt dot. przyjęcia budżetu na 2017 roku oraz prognozy wieloletniej. Było to możliwe w związku z faktem, że radni, w tym w szczególnie Klub Radnych Nasza Gmina,  który zgłosił szereg zmian w zadaniach inwestycyjnych  oraz Wójt Gminy uzgodnili wykaz zadań, które mają zostać zrealizowane w 2017 . Zmiany te polegały na wskazaniu konkretnych zadań inwestycyjnych w ramach określonej w projekcie budżetu kwoty na wydatki inwestycyjne  oraz po zwiększeniu o kwotę wynikającą z wymienionych niżej oszczędności.  Do ważniejszych zadań inwestycyjnych wskazanych  przez Klub należą: wykonanie kanalizacji na ul.Kościelnej (druga strona), wykonanie asfaltu i korytek na drodze od „księgarni” do pana Pyrca, droga Zęzów Zawadka, droga Rynek koło p.Niezabitowskiego i pana Śmieszka, wymiana płyt i położenie asfaltu. Jednocześnie też Klub zawnioskował ograniczenie środków na promocję o 20 tys. zł, na kulturę związaną z promocją o 30 tys. zł oraz rezerwę ogólną o 20 tys. zł.

W związku z uzgodnionym budżetem Wójt Gminy złożył dzisiaj wniosek o uzupełnienie porządku obrad oraz o poddanie pod głosowanie projektu budżetu na 2017 rok wraz ze zmianami złożonymi w formie autopoprawek.

Tak też się stało. Po zrealizowaniu niezbędnych proceduralnych kroków w tym m.in. odczytanie pozytywnej opinii o projekcie budżetu przedstawioną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie , Rada Gminy Tymbark przyjęła jednogłośnie (11 obecnych radnych) budżet na 2017 oraz prognozę wieloletnią ( 10 radnych za, jeden się wstrzymał).

Ustalono dochody budżetu w wysokości 26.978.336 zł, wydatki w wysokości 27.790.507 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 24.469.747 zł oraz wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.320.760 zł.

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

wydatki-majatkowe-na-2017-rok

 

Rożnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 812.171 zł, zaś niedobór w budżecie to kwota 1.909.171 zł ( gdyż rozchody budżetu wynoszą 1.097.000 zł).

Po przyjęciu budżetu oraz prognozy podjęto planowane dzisiejszą sesje uchwały. Jak co roku program profilaktyki oraz uchwałę w sprawie rewitalizacji, niezbędną do składania wniosku o środku zewnętrzne.

W punkcie wolne wnioski Wójt Gminy złożył podziękowania pracownikom Urzędu, w tym w szczególności Pani Skarbnik Zofii Dudzie za przygotowanie projektu budżetu oraz radnych na konstruktywną współpracę. Stwierdził, że budżet jest realny po stronie dochodów, jak i wydatków, przy czym w związku z niepewnością związaną z pozyskaniem środków zewnętrznych można wydatki nazwać ambitny.  Złożył również noworoczne życzenia. Również Pani Przewodnicząca Rady Pani Zofia Jeż podziękowała Pani Skarbnik, Wójtowi oraz radnym na współpracę.

Po zakończeniu Sesji   przybyły ksiądz proboszcz Jan Banach poprowadził wspólną modlitwę, poświęcił opłatki. Następnie rozpoczęła się opłatkowe spotkanie.

sesj2

sesja0

sesja3

IWS

„Tymbarski Ton” kolędował w tymbarskim kościele

W święto św.Szczepana Strażacka Orkiestra Dęta dała koncert kolęd i pastorałek w tymbarskim kościele.
Zebrana składka została przeznaczona na potrzeby orkiestry, za co serdecznie dziękujemy parafianom, ks. Proboszczowi Janowi Banachowi oraz wszystkim kapłanom z Parafii Tymbark.
Ryszard Gawron
dsc05657

Tymbark grudniowo, spod Rydznika

Tymbark, 28.12.2016 rok