Festiwal bogów na Olimpie!

27 stycznia 2017 roku piątoklasiści Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu przygotowali widowisko mitologiczne poświęcone najważniejszym bogom greckim.  Z wyżyn świętej góry Olimp spoglądali na zgromadzonych m.in. gromowładny Zeus i dumna Hera, pracowity Hefajstos, straszliwy, ale sprawiedliwy Hades ze swą małżonką Persefoną,  posłaniec bogów Hermes, różanopalca bogini poranka Jutrzenka –Eos. Widzowie poznali historię narodzin Ateny oraz poznali mit o Syzyfie. Uczniowie samodzielnie przygotowali stroje i atrybuty reprezentowanych bogów. Wyjątkowy był młot Hefajstosa, klucze Hadesa,  kaduceusz Hermesa, a najmłodszym spodobał się najbardziej…  ogromny głaz króla Koryntu, który osiągnąwszy szczyt wysokiej góry z hukiem staczał się na ziemię, by syzyfowa praca trwać miała  po wieczność.

Młodzi aktorzy w rytm muzyki Zorby zatańczyli również  pierwszy w swym życiu taniec grecki. Na zakończenie – nawiązując do masek teatru antycznego – uczniowie dali koncert wcielając się w głosy największych tenorów świata.

« 1 z 2 »

„Byliśmy w  najpiękniejszym teatrze Małopolski” – informują nas uczniowie z Podłopienia

 Dnia 26 stycznia 2017 r. uczniowie klas III – VI Szkoły Podstawowej w Podłopieniu wraz z opiekunami wyruszyli na wycieczkę do Krakowa.  Naszym celem był Teatr im. Juliusza Słowackiego. O godzinie 13:30 rozpoczął się spektakl teatralny pt. „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”. Piękne stroje, wspaniałe dekoracje i świetnie odgrywający swoje role aktorzy, na pewno na długo zapadną oglądającym w pamięć. W rolach głównych wystąpili : Dorotka – Emilia Kalarus, Strach na wróble – Rafał Szumera, Blaszany Drwal – Rafał Dziwisz, Lew – Wojciech Skibiński, Oz – Krzysztof Jędrysek.  Po wyjątkowym spektaklu, dzięki pomocy polonistki, klasa 6 miała okazję sfotografować się z aktorami. Czekając na placu Świętego Ducha pamiątkowe zdjęcie zrobili z panią Emilią Kalarus (teatralną Dorotką) i wraz z resztą szkolnej grupy z panią Dorotą Godzic (teatralną Dobrą Czarownicą). Szczęśliwe dzieci bezpiecznie wróciły do domu. Dziękujemy tym, którzy przyczynili się do wyjazdu. Dziękujemy aktorom za to niezwykłe przeżycie. Jeszcze raz wszystkim DZIĘKUJEMY!

 Aleksandra Duda, uczennica klasy szóstej

Zebranie Wiejskie na Podłopieniu

W niedziele odbyło się też Zebranie Wiejskie Wsi Podłopień. W zebraniu wzięło udział  ok.60 -ciu mieszkańców Wsi Podłopień. Zebranie prowadził Sołtys Wsi Stanisław Puchała. Przybyli też: Wójt Gminy,  Przewodnicząca Rady Gminy, radny Bogdan Kordeczka, kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu, Dyrektor Powiatowego Rejonu Dróg Marek Urbański oraz Starostwa Powiatu Limanowskiego Jan Puchała.

Po przywitaniu przez sołtysa głos zabrał Wójt Paweł Ptaszek, który przedstawił zebranym wykonane inwestycje oraz ważniejsze wydarzenia w życiu Gminy w okresie  2015 – 2016 (w pierwszej połowie kadencji). Zapoznał też z planami i zamierzeniami Gminy na 2017 rok. (Informacje te znajdują się też w, rozdanym wśród przybyłych, najnowszym Informatorze Samorządowym). Na zakończenie Wójt podziękował za współpracę Staroście, radnym Gminy Tymbark, sołtysowi, Radzie Sołeckiej, pracownikom Urzędu: Pani Skarbnik Zofii Dudzie, Pani Sekretarz Stanisławie Kaptur, kierownik OPS Pani Dorocie Ogórek oraz mieszkańcom.

Inwestycje, które zostały wykonane we współpracy Powiatu Limanowskiego oraz Gminy Tymbark omówił Dyrektor PZD w Limanowej. Szczególnie omówił kwestie, które były przez niektórych krytykowane, czyli np. sprawa wykonania jedynie przejścia dla pieszych, chodników po obu stronach drogi. Pan Urbański podkreślił, że zakres inwestycji wynikał głównie z faktu braku możliwości dokonania jakichkolwiek uzgodnień z PKP ( wykonanie przejścia dla pieszych to kilkuletnie rozmowy, przy udziale różnych osób, np.senatora Koguta). Pozostałe rozwiązania to przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo uczestników ruchu, głównie pieszych.

Głos zabrał Starosta, który wyraził zadowolenie, że tak duża osób przyszła na to zebranie. Ponadto zapewnił, że jeżeli będą możliwości np. przy budowie kolei Kraków-Piekiełko, to będą prowadzone rozmowy w sprawie wykonania przejazdu dla samochodów. Złożył deklaracje, że powiat wykona chodniki koło kościoła, ale gdy osoby mające działki wyrażą na to zgody. Starosta omówił tez inne inwestycje, które powiat limanowski planuje wykonać na terenie Gminy Tymbark przy współfinansowaniu Gminy. Złożył podziękowania władzom samorządowym za współpracę z powiatem limanowskim, na co czekał długie lata. Na zakończenie wyraził duże zaniepokojenie sprawą szkoły na Podłopieniu., gdyż żaden samorząd, ani ten ani inny, nie jest w stanie tej szkoły utrzymać. Nadzieję widzi jedynie w ewentualnych dodatkowych pieniędzy uzyskanych od kuratorium, o co będzie zabiegał przy współpracy z władzami Gminy Tymbark.   Nie ma szansy na wybudowanie nowej szkoły w Podłopieniu, nie ma takich środków, w przeciwieństwie lat ubiegłych kiedy takie możliwości były.

Za wykonane inwestycje,  które przez lata wydawały się nierealne podziękował władzom Powiatu oraz Gminy, w imieniu zebranych Pan Józef Kordeczka. Głos zabrał sołtys, który również podziękował władzom, ale szczególnie panu Dyrektorowi Markowi Urbańskiemu za wszelką pomoc, za współpracę, za konsultacje.

Pani Przewodnicząca zabrała głos stwierdzając, że plotki o tym, ze nie wszyscy radni głosowali za tymi inwestycjami są nieprawdziwe. A jeżeli są różne zadania przy innych sprawach to faktycznie radni nie głosują, ale na następnych sesjach, np. nadzwyczajnych są przegłosowywane (o tym fakcie wg Pani Przewodniczącej mają świadczyć protokoły z 10 i 30 września).

Sołtys Stanisław Puchała przedstawił sprawozdanie w wykonania zadań w roku 2016 oraz przedstawił plan na 2017 rok.

Zebranie Wiejskie jednogłośnie przyjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie upoważnienia sołtysa, we współpracy z Radą Sołecką, do dysponowania środkami pieniężnymi Wsi Podłopień.

Przedstawicielka KGW Podłopień podziękowała za otrzymane na rzecz Koła środki finansowe.

Podczas zebrania były omawiane sprawy: parkingu przy kościele, budowy dodatkowych przejść dla pieszych, remontów dróg gminnych znaków drogowych, odśnieżania i posypywania dróg, wiat przystankowych, drzew i krzewów rosnących przy granicach dróg, które są powodem ograniczania widoczności lub nawet mogą stać się niebezpieczne dla użytkowników drogi w przypadku ich złamania. Wszelkie zgłaszane tematy mają być przedmiotem dalszych uzgodnień pracowników Urzędu, Powiatu, sołtysa i zainteresowanych mieszkańców, mających na celu ich rozwiązania. Przy czym kwestia gałęzi, konarów jest wyłącznie w gestii właścicieli i tylko np. presja sąsiadów może wpłynąć na ewentualne ich wycinanie.

Sprawą, która przewijała się przez całe zebranie i budziła duże emocje to sprawa szkoły w Podłopieniu. Szczególnie kwestia ewentualnej rozbudowy. Tu swoje zdziwienie wyraził Sołtys Stanisław Puchała, który przypomniał, że gdy on mówił o tym, że w tym budynku są jedynie warunki do nauki dla klas początkowych i dla tych najmłodszych dzieci należy zapewnić najlepsze i bezpieczne warunki, to usłyszał słowa, że jest przeciwnikiem szkoły w Połopieniu. Wójt Gminy potwierdził słowa Starosty, że budowa nowej szkoły jest nierealna. Tym bardziej, że z roku na rok wzrasta kwota dopłaty do oświaty z budżetu gminy ( do szkoły na Podłopieniu to  kwota ok.430 tys.zł, koszt następnych klas to dodatkowa kwota ok.100 tys. na jeden oddział. W dyskusji pojawił się wątek przejęcia szkoły przez stowarzyszenie, tym bardziej, że grupa mieszkańców, która zabiegała za ośmioklasową szkołę w Podłopieniu  deklarowała pomoc w zdobywaniu środków. Jak podkreślił Starosta dałoby to dużo  większe możliwości, nawet i wybudowania nowej szkoły ( jako pozytywny przykład wskazał szkołę w Mstowie). Również Pani Jeżowa potwierdziła, że przejęcie szkoły przez stowarzyszenie jest bardzo dobrym pomysłem, sprawdzonym już nie przy jednej małej szkole. Tak samo Piekiełko absolutnie nie zgodziłoby się na powrót szkoły do gminy.

Dyskusja na temat szkoły zakończyła Zebranie Wiejskie w Podłopieniu.

IWS