On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem…

… – mówi Jezus do uczniów (J 14,27).

Zesłanie Ducha Świętego, zwane inaczej Zielone Światki,  które będziemy obchodzić jutro i w poniedziałek przypada w siódmą niedzielę i poniedziałek (50 dni) po Wielkanocy.

Jest to  jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich. Dzień ten posiadał wtedy praktycznie tę samą rangę, co Święta Wielkanocne.  W pierwszych wiekach w wigilię tego święta udzielano chrztu katechumenom. W średniowieczu istniał zwyczaj rzucania z sufitu kościoła, w trakcie odprawiania Mszy świętej, róż i innych kwiatów symbolizujących dary Ducha Świętego. W bazylikach i katedrach w czasie uroczystości wypuszczano z klatek gołębie: symbol Ducha Świętego.

Zielone Świątki mają tradycję wywodzącą się z pogańskiej obrzędowości i zwyczajów. ozdabianie

Pochodzą od starosłowiańskiej uroczystości zwanej Stado, które to było świętem wiosennym. Obrzędy związane z tym świętem wiązały się z oczekiwaniem na nadejście lata i miały zapewnić obfite plony, a także ochronę przed urokami i złymi duchami. W tym celu majono domy, stodoły, płoty zielonymi gałązkami brzozy i wierzby. Zwierzęta okadzano dymem z palonych ziół, przystrajano wieńcami z kwiatów.

Majenie, ozdabianie okien, drzwi, wejść do domów gałązkami brzozy pozostało do dzisiaj.

W drugi dzień Świąt to, pielęgnowany również obecnie, zwyczaj palenia ognisk, sobótek.

IWS

sobótka

 

Barometr zawodów 2016 – powiat limanowski

Matury dobiegają końca, na wyniki trzeba będzie  jeszcze bardzo długo czekać, ale jest to też czas, kiedy to młodzi ludzie zastanawiają się, jaką wybrać dalszą ścieżkę edukacji, jakie studia, czy też podjąć zatrudnienie, mając wykształcenie średnie zawodowe.

Podejmując tą decyzję można przeanalizować  wyniki badań, jakie przeprowadzono dla powiatu limanowskiego, na podstawie których opracowano dokument pt.: „Barometr zawodów”, czyli prognozę zapotrzebowania pracowników w 2016 roku.

 

barometr zawodów

Stan bezrobocia w Gminie Tymbark oraz w powiecie limanowskim przedstawia się następująco:

na 31.03.2015 – 456 osób, w całym powiecie: 8923,

na 31.12.2015 – 401 osób, w całym powiecie: 7549,

na 31.03.2016 – 399 , w całym powiecie: 7694.

Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie limanowskim  (2438 osób -31,7%) posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe. Bezrobotni z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej stanowią odpowiednio 25,3% oraz 19,3% ogółu bezrobotnych.
Wyższy o jeden procent niż  przed rokiem był udział osób z wyższym wykształceniem (11,2% wobec 10,1% na koniec marca 2015 r.). Wskazuje to na niewłaściwy wybór i brak dopasowania kierunku kształcenia do potrzeb rynku pracy. Dla pracodawców liczy się bowiem nie tylko sam dyplom ukończenia szkoły wyższej, ale wymagana jest również specjalistyczna wiedza i umiejętności.
Na koniec marca 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej najwięcej
zarejestrowanych było bezrobotnych w wieku 25-34 lata (2235 osób – 29%) oraz 18-24 lata
(1744 osób – 22,7%). Analizując strukturę bezrobotnych wg wieku należy stwierdzić, że ponad połowa z nich (51,7%), to ludzie młodzi w wieku 18-34 lat (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 1,9%).

IWS

Informacja na podstawie danych uzyskanych w PUP w Limanowej