Pielgrzymka Strażaków z Piekiełka

               6 stycznia,  w uroczystość Objawienia Pańskiego, Strażacy z Piekiełka wraz z kolegami i orkiestrą z Mszany Dolnej już po raz dziewiętnasty kolędowali na Jasnej Górze, u stóp Królowej Polski. Do jasnogórskiego Sanktuarium strażacy przybyli wraz z rodzinami i bliskimi. Razem było ponad 500 osób ( 9 autokarów i kilkanaście prywatnych samochodów).  Z Piekiełka były 4 autobusy, to jest ponad 200 osób. Kolędy i pastorałki na góralską nutę zabrzmiały na Mszy św. w Bazylice przed Wielkim Ołtarzem, a następnie na placu klasztornym,  skąd na żywo transmisję prowadziło Radio Jasna Góra. Tu swoje możliwości wokalne zaprezentowali Pan Stanisław oraz Pani  Maria, a pielgrzymi mieli okazję opowiedzieć o swoich przeżyciach. Następnie wszyscy przeszli do szopki, gdzie przy żłobku odbył się koncert kolęd. Na zakończenie orkiestra wykonała marsze z góralskim akcentem.
    Tradycją jest i to, że wśród pielgrzymów zbierane są datki na cele charytatywne. Strażacy z Piekiełka znani są właśnie z tej działalności. Również i w tym roku pielgrzymi z Piekiełka nie zawiedli i swoją chojnością pokazali otwarte serca przekazując 2220 zł. Do tej kwoty – jak co roku – mieszkaniec Tymbarku dorzucił 200 zł, co daje kwotę 2420 zł. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną dla Ks. Jana Krzyściaka – misjonarza z dalekich Filipin w ramach programu BILECIK DLA BRATA.
1000 zł przekażemy na operację Gabrysia Muchy – ojciec pochodzi z Tymbarku, a pozostałą kwotę 200 zł dla Marysi Chlipała.
 Wszystkim uczestnikom tego modlitewnego spotkania serdecznie dziękuję i już dziś zapraszam na jubileuszową 20-tą kolędniczą pielgrzymkę do stóp Jasnogórskiej Matki.
Andrzej Czernek
pomoc dla Gabrysia oraz Marysi:

Koncert Noworoczny w Szkole Muzycznej

Dzisiaj w Społecznej Publicznej Szkole Muzycznej w Tymbarku miał miejsce Koncert Noworoczny. W programie kolędy, które były również śpiewane wspólnie z widzami, oraz inne utwory m.in. o charakterze tanecznym, gdyż po zakończonym koncercie rodzice zorganizowali uczniom Szkoły Bal Noworoczny.

Dzisiaj część pierwsza koncertu w fotografii Rolanda Mielnickiego.

IWS

GMINNY FESTIWAL DZIECI I MŁODZIEŻY „MAŁEMU JEZUSOWI” W TYMBARKU

Organizatorzy Gminnego Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Małemu Jezusowi” w Tymbarku tj.

 • Parafia Rzymskokatolicka w Tymbarku
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Tymbarku

SERDECZNIE  ZAPRASZAJĄ

do wzięcia udziału w Festiwalu

REGULAMIN FESTIWALU:

Cele konkursu:

 • upowszechnianie tradycji bożonarodzeniowych,
 • prezentacja dorobku artystycznego solistów, zespołów i chórów,
 • popularyzacja wartości artystycznych kolęd, pastorałek i kantyczek.

Uczestnicy:

 • Festiwal „Małemu Jezusowi” jest konkursem otwartym dla wszystkich.
 • Repertuar to tradycyjne kolędy, pastorałki i kantyczki.
 • Uczestnicy konkursu będą oceniani w następujących kategoriach wiekowych:
  • kategoria – młodsze dzieci przedszkolne – od 3 lat do 5 lat
  • kategoria – starsze dzieci przedszkole i wczesnoszkolne – od 6 do 7 lat (kl.”O” i kl.” I”)
  • kategoria – uczniowie szkół podstawowych – klasy od II – III
  • kategoria – uczniowie szkół podstawowych – klasy od IV- VI
  • kategoria – młodzież gimnazjalna i ponadgimnazalna
 • Każdą szkołę, przedszkole lub instytucje kultury może reprezentować maksymalnie 2 solistów lub 2 zespoły wokalno-instrumentalne, albo 1 chór wielogłosowy w danej kategorii wiekowej. Soliści prezentują 1 utwór, natomiast zespoły lub chór maksymalnie 2 utwory z towarzyszeniem instrumentów lub z podkładem muzycznym. Zespoły kolędnicze mogą liczyć do 10 osób. Czas wykonania jednego utworu to maksymalnie 5 minut. O kolejności i godzinie występu poszczególnych wykonawców poinformujemy po upływie terminu zgłoszeń.

Kryteria oceny:

 • Uczestnicy festiwalu mogą wykonywać utwory a’cappella, z towarzyszeniem instrumentów lub z podkładem muzycznym na płcie CD albo pendrive (pamięć USB). Na tych nośnikach powinien być nagrany podkład muzyczny, który będzie używany podczas występu. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający. Całkowicie zabroniony jest playback.
 • Powołana Komisja konkursowa będzie oceniała uczestników według następujących kryteriów:
  • dobór utworów
  • poziom wykonania (intonacja, emisja głosu, rytmika i dykcja)
  • wyraz artystyczny

Nagrody:

 • Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
 • Jury może przyznać : trzy narody (I, II, III miejsce oraz wyróżnienia) w każdej kategorii.

Zgłoszenia:

 • Kartę zgłoszeń należy nadesłać droga elektroniczną do 25 stycznia 2016 roku na adres:bodzio11-75@o2.pl lub gbpt@op.pl
  Pytania odnośnie festiwalu można kierować do:  Ks. Bogdana Stelmacha – nr tel.606854951 lub Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark (Ewa Skrzekut), tel. 18 3325680
 • Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki regulaminu.
 • Zgłoszenie powinno zawierać:
  • mię i nazwisko, klasę i wiek , nazwę szkoły, instytucji, miejscowość,
  • telefon kontaktowy,
  • nazwę zespołu, chóru,
  • tytuł kolędy.

Termin i miejsce:

 • Eliminacje wszystkich uczestników festiwalu odbędą się w Bibliotece Publicznej Gminy Tymbark w sobotę, 30 stycznia 2016 roku od godziny 9.00.
 • Laureaci i wyróżnieni wystąpią w Koncercie zwycięzców.
 • Koncert Laureatów i rozdanie nagród odbędzie się w niedzielę, 31 stycznia 2016 r. o godz. 15.00 w Hali Sportowej w Tymbarku.
Na podstawie strony internetowej Biblioteki Publicznej w Tymbarku

 

Kolędnicy misyjni w Tymbarku

Dzisiaj dzieci oraz młodzież z tymbarskiej parafii , jak co roku, wyruszyła po Tymbarku z misyjną kolędą. Kolęda ta jest udziałem  w  Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci. Dzieci w ten sposób wspierają projekty pomocy dla poszczególnych krajów misyjnych  (w tym roku Madagaskar, Peru).

zdjęcia: RM

 

Zwyczaje związane ze świętem Trzech Króli

Ewangeliczna historia Trzech Króli opowiada o trzech cudzoziemcach, którzy prowadzeni poprzez gwiazdę, wyruszyli do Betlejem, aby złożyć pokłon narodzonemu królowi żydowskiemu. Gdy dotarli na miejsce ofiarowali Jezusowi dary, które należały wówczas do najcenniejszych: mirrę, złoto i kadzidło (kadzidło i mirra były wówczas w cenie złota, tą aromatyczną żywicę z rzadkich drzew palili w swoich pałacach jedynie najbogatsi).

Zwyczaj święcenia złota i kadzidła datowany jest od XVI wieku, a święcenia kredy od XVIII. Kadzidła robiono samodzielnie w domach. Najczęściej była to żywica z jałowca, ziele jałowca i inne suszone zioła. Po powrocie z kościoła, ziele jałowca ( dodawano także siarkę) prażono na płycie kuchennej. Po domu rozchodził się wówczas przyjemny, aromatyczny  zapach. Czynność tą  często powtarzano w dniu, w którym kapłan przychodził z tzw.kolędą.

Poświęconą kredą  na drzwiach wejściowych, do domów, stajen, pisano litery: K+M+B+wpisywano bieżący rok. Litery te są odczytywane jako pierwsze litery od imion Mędrów: Kacper, Melchior i Baltazar, lecz ich znaczenie jest inne. Jest to skrót CMB „Christus Mansionem Benedicat” czyli „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”.

Święto Trzech Króli kończyło tzw. święta godowe czyli okres od Wigili do Święta Trzech Króli, okres radości, świętowania, wzajemnego odwiedzania się, śpiewania kolęd.

IWS