Piekiełko w fotografii Zenona Duchnika – zwierzęta

KS Tymbark przygotowuje się do nowego sezonu

KS Tymbark kończy już rundę meczy sparingowych przed zaczynającą się 26 marca 2016 rok rundą wiosenną.  Jednocześnie też przygotowywana jest  murawa boiska. W tym roku Klub przeprowadzi również modernizację trybun, m.in przy wsparciu finansowym udzielonym przez Radę Sołecką Wsi Tymbark.

Czekamy  na sportowe przeżycia! POWODZENIA!

IWS

boisko

zdjęcie: RM

„Znaj-Znak” – Konkurs Historyczny

W drugiej edycji konkursu historycznego „Znaj-Znak” organizowanego przez Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku uczestniczyli uczniowie z  gimnazjów z Mszany Górnej, Pisarzowej, Starej Wsi, Limanowej i Tymbarku. Konkurs odbył się naszej szkole w dniu 3 marca z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W komisji konkursowej pracowali: Pani Ewa Skrzekut -kierownik Biblioteki Publicznej w Tymbarku, Pani Paulina Ablewicz- kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Limanowej i Pan Dariusz Gorajczyk- pracownik Krakowskiego Oddziału IPN. Uczestników i ich opiekunów powitała Pani Dyrektor – Jolanta Dunikowska-Wszołek życząc wszystkim powodzenia. Wszyscy mogli także spróbować swoich sił na naszej szkolnej strzelnicy. Po podsumowaniu konkursu  i wręczeniu nagród i dyplomów, Pan Dariusz Gorajczyk przedstawił zebranym krótki  film poświęcony Żołnierzom Wyklętym. Konkurs przebiegał w III turach. Do finału zakwalifikowało się 6 uczniów. A oto wyniki tegorocznej edycji:

I miejsce – Małgorzata Mól – Zespół Szkół w Starej Wsi

II miejsce – Małgorzata Wagner – Gimnazjum Samorządowe w Tymbarku

III miejsce – Joanna Szubryt – Gimnazjum Samorządowe w Tymbarku

do finału weszli też: Justyna Uryga – Zespół Szkół w Pisarzowej, Arkadiusz Flig – Zespół Placówek  Oświatowych w Mszanie Górnej i Wojciech Ługowski – Zespół Szkół Samorządowych nr 4 w Limanowej.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za dobra zabawę, a ich opiekunom składamy podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu. I oczywiście zapraszamy znowu za rok aby uczcić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Małgorzata Kulig

 

Zaułki Zamieścia

Zamieście, 5.03.2016 rok.

zdjęcia:IWS

„BIEG ZA DOLARAMI I PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH”

W ramach  cyklu  biegów w Beskidzie Wyspowym organizowanych przez firmę NORAFTRAIL oraz Pana Jarosława Oleksego, który pełnił funkcję kierownika trasy, tymbarskiego maratończyka oraz radnego Rady Gminy Tymbark, dzisiaj odbył się „BIEG ZA DOLARAMI I PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH”. Była to trasa ok.40 km, ze Szczawy do Szczyrzyca, z półmetkiem w Tymbarku.  Około południa biegacze zatrzymali się na tymbarskim rynku. Na uczestników Rajdu czekali Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek oraz Przewodnicząca rady Gminy Tymbark Pani Zofia Jeż, pracownicy Urzędu Pani Kinga Urbańska oraz Pan Robert Nowak oraz przede wszystkim fani. Po krótkim spotkaniu, biegacze udali się w dalszą trasę ( z kilkuminutową przerwę na posiłek na parkingu niedaleko stacji kolejowej) , na następnie w kierunku Zęzowa i dalej.

IWS

zdjęcia: RM

 

Sprostowanie

Na podstawie art,31a prawa prasowego publikujemy sprostowanie nadesłane przez Pana Lecha Nowaka i Pana Krzysztofa Smagę.

„Jako osoby których bezpośrednio dotyczył artykuł „Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Jak do tego doszło”, który został umieszczony na portalu www.tymbark.in wskazujemy, że zawierał on nieprawdziwe i naruszające nasze dobra osobiste twierdzenia:

Po pierwsze: nie jest prawdą, że domagaliśmy się w pozwach zasądzenia odszkodowań. Takie sposób przedstawienia informacji sugeruje, jakoby nasze żądanie miało na celu przysporzenia nam korzyści pieniężnych. Jest to nieprawda. Jako powodowie domagaliśmy się wyłącznie zapłaty świadczenia pieniężnego na cel społeczny dla wskazanego Stowarzyszenia. Pomimo, iż przepisy prawa pozwalały nam domagać się zapłaty zadośćuczynienia na naszą rzecz, świadomie nie sformułowaliśmy takiego żądania.

Po drugie: twierdzenie artykułu cyt: „W zakresie pozwu Pana Lecha Nowaka, Sąd uznał część jego roszczenia. Sąd stwierdził, że naruszyliśmy dobre imię Pana Nowaka w trzech stwierdzeniach: że podważyliśmy jego samodzielność , że zarzuciliśmy stosowanie jako zasady dzielenia zamówień publicznych w celu ominięcia procedury przetargowej oraz brak realizacji przyłączy wodociągowych. Sąd zakwestionował trzy stwierdzenia z całego naszego obszernego artykułu” – sugeruje jakoby przedmiotem pozwu oraz sporu sądowego był cały artykuł prasowy. To nieprawda, gdyż pozew Pana Lecha Nowaka (po jego modyfikacji na pierwszej rozprawie) dotyczył wyłącznie trzech kwestii wyżej podanych, tj. podważenia samodzielności, zarzutu dzielenia zamówień publicznych w celu ominięcia procedury przetargowej oraz braku realizacji przyłączy wodociągowych, W zakresie tych trzech rozpatrywanych kwestii sąd przyznał rację Panu Nowakowi. Sąd nie oceniał innych tematów zawartych w artykule, sugestia, iż pozostałe treści w artykule sąd uznał jako prawdziwe jest nadużyciem, gdyż pozostawało to poza zakresem sprawy.

Po trzecie: twierdzenie, że cyt: „Jednakże w stosunku do sprawy Pana Smagi Sąd w Krakowie przyjął odmienne stanowisko niż Sąd w Nowym Sączu. Uznał pozew częściowo za zasadny, jak też zwolnił Pana Smagę z obowiązku zwrotu nam kosztów postępowania” zawiera sugestię, jakoby Sąd zastosował nadzwyczajną instytucję zwolnienia od kosztów sądowych, gdy w rzeczywistości Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu oraz zniósł między stronami koszty postępowania. Nie doszło zatem do żadnego aktu „zwolnienia z obowiązku zwrotu kosztów”, a takie stwierdzenie sugeruje, jakoby to Państwo wygrali sprawę. Także zdanie: „Sąd nie przyznał Panu Smadze żądanego odszkodowania, a koszty postępowania wzajemnie zniósł” jest w pierwszej części całkowicie nieprawdziwe , gdyż w pozwie żadnego odszkodowania dla siebie nie żądałem, a zatem Sąd nie mógł mi go odmówić.

Ponadto w naszej ocenie sposób wykonania wyroku sądowego, w którym nakazano publikację przeprosin, zrealizowany przez umieszczenie jednostronnego, zawierającego nieprawdziwe informacje artykułu stanowiącego swoisty „komentarz” do tekstu przeprosin narusza zarówno przepisy prawa jak i nasze dobra osobiste, jako osób, których przeprosiny miały dotyczyć.”

Podpisani:  Lech Nowak, Krzysztof Smaga

Od redakcji: do sprawy  powrócimy wkrótce