Podział administracyjny Tymbarku w 1851 roku

Jak podaje „Powszechny Dziennik praw krajowych i rządowych dla kraju koronnego Galicyi i Lodomeryi z Księstwami Oświęcimskiem i Zatorskiem tudzież z Wielkiem z Wielkim Księstwem Krakowskiem”  z 1851 roku w skład Tymbarku wchodziły wsie: Zawadka, Tymbark, Jasna i Podłopień, Zamieście i Góry. Piekiełko należało do Nowegorybia , które należało do Łososiny Górnej.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Zenona Duchnika.

IWS

Dziennik1Dziennik2

Spotkanie na szczycie

golebie7

Tymbark, 20.02.2016 r.

Ciekawostki o gołębiach:

  1. Czy wiesz, że gołębie pocztowe mogą lecieć z prędkością nawet 100 km/h?
  2. Czy wiesz, że w czasie wojny, gołębie pocztowe wykorzystywano do przenoszenia informacji ?
  3. Czy wiesz, że 32 gołębie z czasów wojny zostały odznaczone najwyższymi brytyjskim odznaczeniem za męstwo – medalem Dickina? (brytyjski medal na cześć  zwierząt zasłużonych w czasie wojny)
  4. Czy wiesz, że gołąb pocztowy potrafi wrócić nawet jeśli jest na drugim końcu świata?
  5. Czy wiesz, że przez to, że gołębie potrafiły przekazać informacje, okupanci zakazali je hodować…
  6. Czy wiesz, że gołębie potrafią przeżyć nawet 12 lat ? a zdarza się nawet, że dożywają 30 lat?
  7. Czy wiesz, że gołębie posiadają świetny wzrok? widzą nawet z 100 km !
  8. Czy wiesz, że gołębie potrafią liczyć?
  9. czy wiesz, że gołąb to stworzenie inteligentne?
  10. Mają dobre cechy – Wygląda na to, że można je nauczyć wszystkiego, w czym można wyćwiczyć z małp.

źródło: http://golebiowate.blogspot.com/

Piekiełko w fotografii Zenona Duchnika

2. widok z balkonu Autora

3. pierwsze domy to Piekiełko,drugie Kisielówka, potem Bałażówka, a dalej  kościół na Pasierbcu,

 

Tymbark w fotografii Magdaleny Nowackiej – część 1

1. Tymbark, obok PKP,

2. Chmurka nad Tymbarkiem

3. Pomnik na tymbarskim cmentarzu

4. Linia kolejowa w Tymbarku

5. Kapliczka na tymbarskim cmentarzu

6. Dom na Zęzowie (już nieistniejący)

XVI Sesja Rady Gminy Tymbark

Dzisiaj odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Tymbark. Obecnych było 14 radnych (nie było radnego Zbigniewa Papieża). Z zaproszonych gości na Sesji był obecny Rady Powiatowy Czesław Kawalec. Poseł Janczyk przesłał podziękowanie za zaproszenie,  z usprawiedliwieniem swojej nieobecności. Pokazany poniżej porządek obrad (oprócz punktów standardowych) został rozszerzony o : 1) przyjęcie sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Tymbarku, 2) przyjęcie uchwały w sprawie nie wyodrębniania funduszu sołeckiego.

[Czytaj więcej…]

OSP w Zawadce oraz w Piekiełku wybrały swoje władze

W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych rozpoczęły się zebrania sprawozdawczo – wyborcze. Za nami już dwa zebrania w OSP Zawadka i OSP Piekiełko. Druhowie w głosowaniach jawnych dokonali wyboru: zarządu, komisji rewizyjnej i delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarki.

W skład zarządu OSP Zawadka wchodzą: Marian Klimek – prezes, Zbigniew Kordeczka- wiceprezes, Janusz Krzyściak – naczelnik, Stanisław Kordeczka-z-ca naczelnika, Czesław Malarz – sekretarz, Maria Kordeczka – skarbnik i Zbigniew Sobczak – członek zarządu. Komisji rewizyjnej przewodniczy Stanisław Malarz.

Jednostką OSP Piekiełko pokieruje zarząd w składzie: Józef Klimek – prezes, Andrzej Czernek – wiceprezes, Arkadiusz Waktor – naczelnik, Jan Kasiński- sekretarz, Magdalena Obrzut-skarbnik, Lesław Malec-gospodarz i Józef Drożdż-kronikarz. Przewodniczącym komisji rewizyjnej jest Piotr Kaptur.

[Czytaj więcej…]

Piekiełko w fotografii Zenona Duchnika – cd

1.  Piekiełko

2. Widok na Polyse

3. Kapturówka

4. Piekiełko

5. Pod lasem Depcok, szplaer wierzb to granica Piekiełka z Koszarami, na pawo Gizówka

6. Widok z Węglarki na Wierzchowinę i Gizówkę

„Chrzest biegowy”

W sobotę 13 lutego 2016r. nowy członek  Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im kpt Tadeusza Paolone ZS” Strzelca ” OSW w Tymbarku – Justyna Pytel, uczennica klasy I Technikum Geodezyjnego   w Limanowej oraz zawodniczka LKS Taekwondo Tymbark,  przeszła pod okiem utytułowanego maratończyka Pana Jarosława Oleksego swój pierwszy „chrzest biegowy” na dystansie 15 km (trasa Tymbark – Zęzów-Paproć-Tymbark). Mimo trudnych warunków na trasie i ogromnego zmęczenia bieg został ukończony.

Robert Nowak