Zygmunta Berlinga ześlizg w zdradę

Działalność Zygmunta Henryka Berlinga można podzielić na dwa wyraźnie różne okresy. Pierwszy okres do wybuchu II wojny światowej i drugi po 17 września 1939 roku. Ten drugi okres jego zaangażowania jest zaprzeczeniem i wyparciem się tego pierwszego. O ile bowiem w pierwszym okresie walczył z bolszewikami o wolną Polskę, o tyle w drugim okresie zaprzedał się tymże bolszewikom.
Przytaczam niżej kilka faktów z jego biografii przed wybuchem II wojny światowej. W sierpniu 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich. Brał udział w bitwie pod Mołotkowem gdzie został ciężko ranny. W lutym 1918 r. został internowany przez władze niemieckie i osadzony w obozie Dulfalwa. W wojnie polsko – bolszewickiej dowodził 5 Kieleckim Batalionem Etapowym w walkach pod Włodzimierzem Wołyńskim, Łuckiem, Równem. Za działania Frontowe został odznaczony Orderem Virtuti Militarii. Do 1939 – z różnym skutkiem – pełnił wiele ważnych funkcji w wojsku polskim. Przełom w jego postawie nastąpił po napaści wojsk sowieckich na Polskę we wrześniu 1939 roku.
Przypomnijmy, że świadoma współpraca z okupantem niemieckim bądź sowieckim na szkodę narodu polskiego jest zdradą. A taką współpracę z okupantem sowieckim podjął Zygmunt Berling.
Zdrada jest zaprzeczeniem patriotyzmu, przekreśleniem i zanegowaniem tych własnych czynów, które w przeszłości zasługiwały na szacunek i uznanie. Aktem zdrady osoba sama je unieważnia. Taka jest istota zdrady. Korzenie takiej postawy Berlinga – jak wyżej wspomniałem – sięgają 1939 r. Po zajęciu Wilna przez Armię Czerwoną 19 września zgłosił się dobrowolnie do sowieckiej rejestracji. Było to zaledwie dwa dni po sowieckiej napaści na Polskę – 17 września 1939 r. W marcu 1940 roku podjął współpracę z grupą operacyjną NKWD pod dowództwem Jefimowa. Podpisał deklarację o współpracy i zobowiązał się do prowadzenia inwigilacji wśród ludności i ustalania kto jest wrogo nastawiony do ZSSR. Swoje donosy kierował do NKWD.
Ławrientij Beria – druga osoba po Stalinie – bardzo wysoko ocenił jego działalność w tym czasie.
W opinii pisanej do Stalina zaliczył Berlinga do ścisłej czwórki oficerów, którzy zadeklarowali bezwarunkową gotowość oddania się do dyspozycji Sowietów. Jesienią 1940 przebywając w luksusowej willi w Małachówce pod Moskwą przewodził grupie 15 oficerów, którzy wiosną 1941 roku – z inicjatywy Berlinga – wysłali deklarację lojalności wobec Stalina (opublikowana w czasopiśmie „Nowe Widnokręgi” redagowanym przez Wandę Wasilewską). Czytamy w niej – „My oficerowie Armii Polskiej , stwierdzamy, że Naród Polski dotychczas był oszukiwany i wyzyskiwany przez klasę posiadającą. Dopiero Związek Sowiecki wskazał właściwą drogę do uszczęśliwienia wszystkich ludzi. Z dobrodziejstw konstytucji stalinowskiej korzysta już znaczna część narodu Polskiego. Oby jak najprędzej pozostała część weszła w skład szczęśliwych narodów Związku Sowieckiego.” (podkreślenie moje)

[Czytaj więcej…]

św.Krzysztof – patron kierowców

Jak co roku,  w niedzielę po dniu patrona kierowców czyli.św. Krzysztofa,  w parafii NMP w Tymbarku księża udzieli  błogosławieństwa  kierowcom i ich pojazdom. W tym roku jest to też dzień, w którym  kończy się  Tydzień świętego Krzysztofa. Akcje takie  mają przypominać, że na drodze musimy się kierować rozumem i odpowiedzialnością za siebie i innych.

IWS

image

zdjęcie:RM

I Międzyprzedszkolny Gminny Przegląd Taneczny

28 czerwca br. odbył się I Międzyszkolny Gminny Przegląd Taneczny. Organizatorem Przeglądu było Niepubliczne Przedszkole u Cioci Agatki w Tymbarku. Przegląd gościnnie odbył się na auli Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku.

Poniżej galeria:

źródło: www.uciotkiagatki.pl

Konsultacje społeczne w sprawie inwestycji kolejowych

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało  projekt uchwały w sprawie tzw. Krajowego Programu Kolejowego.  Jednocześnie ogłoszono komunikat w sprawie konsultacji społecznych w tej sprawie. Komunikat o konsultacjach społecznych.  Jako mieszkańcy mamy prawo /obowiązek wyrazić swoją opinię, szczególnie na temat tak ważnej dla Tymbarku inwestycji jaką jest linia kolejowa  Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark. Inwestycja ta jest wymieniona w załączniku nr 1 do uchwały (Lista projektów) w poz.132. Niestety  z adnotacją, że jest to lista rezerwowa.  Opinie należy przesyłać  na adres:  kpk@mir.gov.pl w terminie do 11.08.2015 r.  na załączonym  formularzu.

FORMULARZ konsultacje

IWS

Piekiełko

zdjęcie: RM, fragment odcinka linii kolejowej przebiegającej przez Piekiełko

szlak papieski w Tymbarku

szlaki papieskie

Szlaki Papieskie, to trasy turystyczne (zaznaczone kolorem żółto-niebieskim), które pokonywał jako ksiądz, biskup,  papież Jan Paweł II (od 2014 r. ogłoszony świętym Janem Paweł II). Na zdjęciu tablica informacyjna znajdująca się obok stacji paliw w Tymbarku.

Na zdjęciu poniżej  fragment Szlaku Papieskiego ( w kierunku Rydznika, Łopienia i Przełęczy Rydza Śmigłego).

szlak JPII

znak

 

 

 

 

 

w ten sposób jest oznaczony  szlak papieski

zdjęcia: RM