NA DRODZE DO NIEPODLEGŁEJ – KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK

DWÓR W STRÓŻY

Budynek dworu w Stróży nie wyróżniał się niczym szczególnym od innych ziemiańskich siedzib. Wiele ich było na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej – na terenach Galicji, Kongresówki, na Kresach Wschodnich. Polski dworek – parterowy nakryty czterospadowym dachem, na ogół jak w mickiewiczowskim opisie o pobielonych ścianach – obowiązkowo z gankiem zdobnym w kształtne kolumienki. Taki obraz możemy zobaczyć na dawnej fotografii. Widok dworu w Stróży.

Autorem tego zdjęcia jest znany przedwojenny zakopiański fotograf Henryk Schabenbeck. Uznany, doskonały profesjonalista – ze względu na obszar działalności nazywany w dwudziestoleciu fotografem Podhala. Utrwalał na fotografiach ogólne widoki miejscowości, panoramy, architekturę.

Na jego dawnych ujęciach zachowały się bardzo ważne dla naszej historii miejsca.

Stróża – bardzo ważne miejsce. Nie można mówić o historii walki o Niepodległą, o Legionach Polskich, o Piłsudskim nie wymieniając nazwy tej miejscowości. Pierwsza Oficerska Szkoła Strzelecka w Stróży – w tym miejscu,  w tej Szkole zaczęło się spełniać to o czym marzyło wiele zniewolonych pokoleń. Walka zbrojna o Polskę.

To tu tworzyła się przyszła kadra Legionów Polskich. We wszystkich historycznych opracowaniach, wydawnictwach dotyczących walk o niepodległość od samego początku, aż po czasy nam współczesne Stróża jest opisywana jako ważny element przyszłego kształtowania się naszych dziejów.

Można zapytać dlaczego właśnie Stróża została wybrana na miejsce usytuowania Oficerskiej Szkoły Strzeleckiej.

Odpowiedź jest bardzo prosta – używając wojskowej terminologii ze względów strategicznych – szkolenia umundurowanych Strzelców  miały charakter militarny – położenie Stróży zapewniało bezpieczeństwo. Na uboczu z dala od większych miejscowości – pobliskie góry dawały możliwość szybkiej ewakuacji i schronienia, a przypomnieć należy że był to czas zaborów. Takie ” harce ” nie mogły być przychylnie postrzegane przez ówczesne władze. Była też niezwykle sprzyjająca tym strzeleckim działaniom życzliwość miejscowej ludności.

 Góry, Podhale – nasza Ziemia Limanowska – Józef Piłsudski w swoich wspomnieniach mając jeszcze w pamięci rok 1913 pisze:  

  ” Warunki wojny na Podhalu okazały się i pod tym względem nadzwyczaj przyjemne. Mówię tu o stosunkach z ludnością. Nie było tu, jak w Królestwie, gwałtownego i najczęściej daremnego szukania oparcia i zrozumienia wśród ludności cywilnej. Nie trzeba było tu niczego szukać bo wszystko czego dusza żołnierza walczącego dla szczęścia Ojczyzny pragnie było mu dane. Tu czułem się w Ojczyźnie, czułem się potrzebnym dla niej jako jej obrońca. Od góry do dołu – ksiądz,  gazda góralski czy jego gaździna, mieszczanin czy robotnik wszyscy szukali po prostu okazji aby w czymkolwiek dopomóc lub przynajmniej  okazać swą sympatię dla nas. ( … ) czuję szczerą wdzięczność, a do całego Podhala ogromną sympatię za to odczucie Ojczyzny które tam miałem. „  

Minęły lata – okres okupacji, sowiecka niewola – o Piłsudskim nie można było wspomnieć. Dwór w Stróży przetrwał – pewnie dlatego że znalazła w nim swoją siedzibę szkoła – już taka zwykła dla dzieci.

 

Pocztówka fotograficzna z lat 60- tych XX wieku.  Autorem  zdjęcia jest Henryk Hermanowicz – urodzony w Wilnie – uczeń Jana Bułhaka.   Paradoks historii – w czasach komuny fotograf z Wilna – ukochanego Wilna Marszałka – dokumentuje miejsce tak mocno związane z Piłsudskim. – A może nie paradoks – może to tak jest, że historia nie pozwala zapomnieć o swoich bohaterach.

Dzisiaj Stróża jest na ustach całej Polski – słusznie jej się to należy.  To tu w Stróży – na naszej ukochanej Ziemi Limanowskiej rozpoczęła się droga do Niepodległej.   

„Jam Dwór Polski co walczy mężnie i strzeże wiernie ” – dawna sentencja – słowa które mówią wszystko.

Strzeże wiernie pamięć o dawnych czasach dwór.  Dwór w Stróży.

SPOTKANIA Z HISTORIĄ – KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK

"Tekst i materiały ze zbiorów własnych "Kolekcja Prywatna Tymbark" 

TYMBARK NA STAREJ FOTOGRAFII – KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK

CZTERDZIEŚCI LAT MINĘŁO …

W Tymbarku pierwsze promienie wschodzącego słońca padają na pola nad gościńcem. Tak było od zarania, od początku, od wieków. Te pola widoczne są na zamieszczonej powyżej fotografii. Po leszczynowych tykach wije się fasola, w oddali na ” ornym ” koń ciągnie pług. Na łące leżą pokosy trawy. Tak było wtedy – w roku 1977 – Teraz te pola zajmowane są pod mieszkalną zabudowę. Dawny widok tego miejsca zachował się pośród wielu zdjęć sprzed lat.

 

Kolejne ujęcie – nad Tymbarkiem dymiąca nieszczęsna „smolarnia”.  Szczęśliwie jest to tylko wspomnienie z tamtych lat. – Dzięki kolejnej fotografii spójrzmy na przeciwległą stronę Tymbarku. Tartaczne place zapełnione były stosami drewna i tarcicy, a za nimi budynek skupu owoców. „Skup ” zajmuje szczególne miejsce we wspomnieniach o latach 70 – tych XX wieku w Tymbarku. Zapełnione skrzynkami agrestu i porzeczek furmanki – z rzadka jeszcze wówczas traktory i prywatne samochody – tworzyły w sezonie bardzo długie kolejki. To był czas kiedy soki robiło się jeszcze z owoców a za zbiory z licznych plantacji można było uzyskać godziwą zapłatę. W jakichś dziwnych okolicznościach w późniejszych latach budynek skupu ulegał zniszczeniu, trawiły go pożary – tak jakoś się to przytrafiało. – Pomimo wszystko – a przypomnieć należy że mówimy o czasach siermiężnej komuny i późniejszych przemianach – miejsce to jest wspominane przez wielu z sentymentem. – Lata siedemdziesiąte – na przedstawianych fotografiach w opisie widnieje rok 1977 – Czterdzieści lat – w dziejach to tylko mgnienie. Dla wielu zamierzchłe czasy. Przez te lata dorosły kolejne pokolenia. Zmieniło się wiele. Pozostały fotografie.

Czterdzieści lat temu … Rytm dnia w Tymbarku wyznaczał wówczas sygnał z „owocarskiej ” kotłowni …

Czterdzieści lat minęło …

… jak jeden dzień. 

TYMBARK NA STAREJ FOTOGRAFII – KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK

BYŁA TAKA MUZYKA ….

 

 

FOTOGRAFIE Z LAT 1930 – 1931

Na przełomie lat 20-tych i 30-tych XX wieku przy Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży w Tymbarku zawiązał się zespół mandolinistów. W tym też czasie często odwiedzała rodzinę w naszej miejscowości piękna dziewczyna. Była nauczycielką a do tego cudnie grała właśnie na mandolinie. Chętnie dzieliła się swą wiedzą na temat tajników gry na tym instrumencie i dawała młodemu bądź co bądź zespołowi cenne wskazówki i rady. Jej gra i śpiew na oficjalnych występach czy też towarzyskich spotkaniach wywoływał podziw i zachwyt wszystkich a szczególnie męskiej części słuchaczy. Z tego  okresu pochodzą przedstawiane fotografie. 

TYMBARK NA STAREJ FOTOGRAFII – KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK

CHOCHOŁA OSADZAĆ CZAS

TYMBARK – PASTERNIKI – ROK 1930

Lato roku 1930 – wakacje w Tymbarku. Taki opis widnieje na odwrocie dawnej fotografii. Na progu stodoły siedzi sobie w letniej sukience pani. Jest gorąco – kobieta chłodzi się trzymaną w ręku butelką oranżady. Pośrodku pięknie ułożony przewiązany powrósłami słomiany snop. Stojący obok chłopak jest widać zadowolony ze swojego dzieła. Uroczy, sielski obrazek. Ale żeby było jeszcze piękniej trzeba dopowiedzieć  parę słów do opisu tej fotografii. Ta pani jest nauczycielką, prowadzi również amatorski zespół teatralny. Na kilka dni przyjechała w rodzinne strony swego męża. Czas żniw wykorzystuje do przygotowania rekwizytów w swoich przedstawieniach. Na jesieni, w listopadzie będzie jak zawsze wystawiać „Wesele”. Urocza dawna fotografia – wielka wartość dokumentalna – fragment dawnej zabudowy naszej miejscowości połączona z duchem Wyspiańskiego. Tradycja osadzania chochoła. Czy ktoś kiedyś  pomyślał, że można na dawnej tymbarskiej fotografii zobaczyć ducha Młodej Polski?. Tymbark, Wyspiański, „Wesele” ….  Dawna fotografia …  Na progu siedzi Olga z Markiewiczów …  Zaczynają opadać pierwsze płatki śniegu …  Chochoła osadzać czas …

NA STAREJ FOTOGRAFII – KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK

JÓZEF PIŁSUDSKI

 KOMENDANT LEGIONÓW POLSKICH – ZAKOPANE 1914 

Wykonane w grudniu 1914 roku przez fotografa Jana Rysia oryginalne zdjęcie Józefa Piłsudskiego jest jednym z pierwszych fotograficznych portretów tytułowanego mianem Komendanta dowódcy Legionów Polskich. Sygnowane suchym tłokiem „J.Ryś Zakopane”.

PORTRET MARSZAŁKA – LEONARD SIEMASZKO – WILNO

Uznawany za jeden z „najcelniejszych” fotograficznych portretów Marszałka. Sygnatura – suchy tłok „Wilno – Fot. Art. Leonarda Siemaszko” – na odwrocie pieczęć z autorską notą fotografa.

 

 

 

 

 

 

Rewia kawalerii na krakowskich Błoniach 6 października 1933 roku określana jest za najwspanialsze wydarzenie w dziejach wojskowości II RP.  Zachowała się niezwykle bogata ikonografia tych uroczystości na fotografiach, pocztówkach, wydawnictwach a nawet w sztukach plastycznych (min.Kossak ) . Poniżej możemy zobaczyć jedną z takich oryginalnych fotografii – zdjęcie „Agencji Fotograficznej ŚWIATOWIDA „.

REWIA KAWALERII – 1933

Autentyczność potwierdzona  suchym tłokiem oraz opisem i pieczęciami na rewersie. Według źródeł autorem tej fotografii jest Stanisław Kolowca który współpracował między innymi z czasopismem „Światowid”.

 

 

 

 

 

 

Druskieniki nad Niemnem – początkowo na stan zdrowia przymusowe – a z czasem jak twierdzą biografowie już ze względów poza zdrowotnych ulubione miejsce wypoczynku Piłsudskiego. Z lat 1924 – 1933 pochodzą liczne zdjęcia i pocztówki autorstwa Leona Baranowskiego. Oryginalne autorskie sygnowane pocztówki fotograficzne z tych czasów są niezwykle wartościowymi pozycjami zachowującymi osobę Józefa Piłsudskiego w często swobodnych i nieoficjalnych sytuacjach.

 

 

 

 

 

 

PIŁSUDSKI W DRUSKIENIKACH

 Marszałek i jego ulubiona Kasztanka – oryginalna artystyczna fotografia (brom) z lat trzydziestych XX wieku.  Piłsudski na koniu to częsty fotograficzny, malarski i rzeźbiarski motyw upamiętniający postać Marszałka.

NA KASZTANCE W SULEJÓWKU

Marszałek Piłsudski z najbliższą rodziną – żoną i córkami – w otoczeniu przedstawicieli Amerykańskiej Polonii. Rok 1927 -Warszawa – Belweder.  Oryginalna fotografia Witolda Pikiela sygnowana na rewersie autorską pieczęcią i opisem. Pełna ciepła i radości fotografia przedstawicieli naszych rodaków którzy przed laty emigrowali ze zniewolonej, rozgrabianej przez zaborców Ojczyzny a teraz  w pierwszych latach niepodległości cieszą się odzyskaną wolnością Niepodległej Polski.

 

 

 

 

 

 

 

WARSZAWA – BELWEDER 1927

Jedną z licznych namiętności Józefa Piłsudskiego było układanie pasjansa. Lubił w ten sposób spędzać czas w bardzo rzadkich na ogół wieczornych wolnych chwilach. Fotografia która przedstawia Marszałka przy jego ulubionym zajęciu została wykonana pod koniec jego życia. Często można spotkać się z określeniem tytułu tego zdjęcia jako „Ostatni pasjans”. Autorem tej fotografii jest Leonard Siemaszko – jeden z zaufanych i akceptowanych przez Piłsudskiego portrecistów. Zdjęcie które możemy zobaczyć poniżej jest oryginalną autorską fotografią Siemaszki upamiętniającą pierwszą rocznicę zgonu Marszałka. Zgodnie z wolą Piłsudskiego jego serce spoczęło obok Matki na wileńskiej Rossie. Na rewersie wymowne słowa „Wilno w pamięci – 12 maja 1936” . Fotografia sygnowana autorskim suchym tłokiem.

 

 

 

 

 

 

 OSTATNI PASJANS MARSZAŁKA

Komendant – Brygadier – Marszałek – Wódz Narodu – Józef Piłsudski – człowiek który wiele, wiele lat temu rozpoczął układać pasjansa. Pasjansa dla Polski. Przez wiele lat naszej historii ten pasjans nie zawsze chciał się ułożyć. Aż wreszcie wyszedł . Mamy Wolną Niepodległą Polskę. Naszą Ojczyznę. Cieszmy się, radujmy i szanujmy naszą wolność i niepodległość zawsze pamiętając o Tych którzy ją nam dali, o którą walczyli i jej bronili.

 OBJAŚNIENIA :

1) Fotografia Jana Rysia to autorska żelatynowo – srebrowa odbitka formatu pocztówkowego sygnowana suchym tłokiem zakopiańskiego renomowanego fotograficznego atelier z początku XX wieku. Pochodzenie i autentyczność tej fotografii jest udokumentowana w aukcyjnym katalogu uznanego i cenionego antykwariatu. Obecnie w zbiorach w Tymbarku. Klejnot, niezwykłej wartości pozycja – unikat pośród historycznej fotografii kolekcjonerskiej dotyczącej Józefa Piłsudskiego i Legionów Polskich.

2) Fotografia ” Portret Marszałka ” Leonarda Siemaszki pochodzi ze zbiorów Jerzego Osieckiego z Kielc. Obecnie własność ” Kolekcji Prywatnej Tymbark „

3) ” Marszałek na Kasztance” – brak sygnatury i opisu. Autorem tej fotografii wg. różnych źródeł jest Marian Fuks, Jan Ryś lub Jan Bułhak. Fotografia większego od pocztówkowego formatu wykonana w bromowej technice fotograficznej. Ciekawy i wartościowy artefakt z epoki.

4) Wszystkie prezentowane powyżej oryginalne pozycje są częścią  historycznych fotografii, dokumentów i archiwaliów dotyczących Marszałka Józefa Piłsudskiego i walk Legionów Polskich  znajdujących się w zbiorach ” Kolekcji Prywatnej Tymbark „.

SPOTKANIA Z HISTORIĄ – KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK