TYMBARK NA STAREJ FOTOGRAFII – KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK

CHOCHOŁA OSADZAĆ CZAS

TYMBARK – PASTERNIKI – ROK 1930

Lato roku 1930 – wakacje w Tymbarku. Taki opis widnieje na odwrocie dawnej fotografii. Na progu stodoły siedzi sobie w letniej sukience pani. Jest gorąco – kobieta chłodzi się trzymaną w ręku butelką oranżady. Pośrodku pięknie ułożony przewiązany powrósłami słomiany snop. Stojący obok chłopak jest widać zadowolony ze swojego dzieła. Uroczy, sielski obrazek. Ale żeby było jeszcze piękniej trzeba dopowiedzieć  parę słów do opisu tej fotografii. Ta pani jest nauczycielką, prowadzi również amatorski zespół teatralny. Na kilka dni przyjechała w rodzinne strony swego męża. Czas żniw wykorzystuje do przygotowania rekwizytów w swoich przedstawieniach. Na jesieni, w listopadzie będzie jak zawsze wystawiać „Wesele”. Urocza dawna fotografia – wielka wartość dokumentalna – fragment dawnej zabudowy naszej miejscowości połączona z duchem Wyspiańskiego. Tradycja osadzania chochoła. Czy ktoś kiedyś  pomyślał, że można na dawnej tymbarskiej fotografii zobaczyć ducha Młodej Polski?. Tymbark, Wyspiański, „Wesele” ….  Dawna fotografia …  Na progu siedzi Olga z Markiewiczów …  Zaczynają opadać pierwsze płatki śniegu …  Chochoła osadzać czas …

NA STAREJ FOTOGRAFII – KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK

JÓZEF PIŁSUDSKI

 KOMENDANT LEGIONÓW POLSKICH – ZAKOPANE 1914 

Wykonane w grudniu 1914 roku przez fotografa Jana Rysia oryginalne zdjęcie Józefa Piłsudskiego jest jednym z pierwszych fotograficznych portretów tytułowanego mianem Komendanta dowódcy Legionów Polskich. Sygnowane suchym tłokiem „J.Ryś Zakopane”.

PORTRET MARSZAŁKA – LEONARD SIEMASZKO – WILNO

Uznawany za jeden z „najcelniejszych” fotograficznych portretów Marszałka. Sygnatura – suchy tłok „Wilno – Fot. Art. Leonarda Siemaszko” – na odwrocie pieczęć z autorską notą fotografa.

 

 

 

 

 

 

Rewia kawalerii na krakowskich Błoniach 6 października 1933 roku określana jest za najwspanialsze wydarzenie w dziejach wojskowości II RP.  Zachowała się niezwykle bogata ikonografia tych uroczystości na fotografiach, pocztówkach, wydawnictwach a nawet w sztukach plastycznych (min.Kossak ) . Poniżej możemy zobaczyć jedną z takich oryginalnych fotografii – zdjęcie „Agencji Fotograficznej ŚWIATOWIDA „.

REWIA KAWALERII – 1933

Autentyczność potwierdzona  suchym tłokiem oraz opisem i pieczęciami na rewersie. Według źródeł autorem tej fotografii jest Stanisław Kolowca który współpracował między innymi z czasopismem „Światowid”.

 

 

 

 

 

 

Druskieniki nad Niemnem – początkowo na stan zdrowia przymusowe – a z czasem jak twierdzą biografowie już ze względów poza zdrowotnych ulubione miejsce wypoczynku Piłsudskiego. Z lat 1924 – 1933 pochodzą liczne zdjęcia i pocztówki autorstwa Leona Baranowskiego. Oryginalne autorskie sygnowane pocztówki fotograficzne z tych czasów są niezwykle wartościowymi pozycjami zachowującymi osobę Józefa Piłsudskiego w często swobodnych i nieoficjalnych sytuacjach.

 

 

 

 

 

 

PIŁSUDSKI W DRUSKIENIKACH

 Marszałek i jego ulubiona Kasztanka – oryginalna artystyczna fotografia (brom) z lat trzydziestych XX wieku.  Piłsudski na koniu to częsty fotograficzny, malarski i rzeźbiarski motyw upamiętniający postać Marszałka.

NA KASZTANCE W SULEJÓWKU

Marszałek Piłsudski z najbliższą rodziną – żoną i córkami – w otoczeniu przedstawicieli Amerykańskiej Polonii. Rok 1927 -Warszawa – Belweder.  Oryginalna fotografia Witolda Pikiela sygnowana na rewersie autorską pieczęcią i opisem. Pełna ciepła i radości fotografia przedstawicieli naszych rodaków którzy przed laty emigrowali ze zniewolonej, rozgrabianej przez zaborców Ojczyzny a teraz  w pierwszych latach niepodległości cieszą się odzyskaną wolnością Niepodległej Polski.

 

 

 

 

 

 

 

WARSZAWA – BELWEDER 1927

Jedną z licznych namiętności Józefa Piłsudskiego było układanie pasjansa. Lubił w ten sposób spędzać czas w bardzo rzadkich na ogół wieczornych wolnych chwilach. Fotografia która przedstawia Marszałka przy jego ulubionym zajęciu została wykonana pod koniec jego życia. Często można spotkać się z określeniem tytułu tego zdjęcia jako „Ostatni pasjans”. Autorem tej fotografii jest Leonard Siemaszko – jeden z zaufanych i akceptowanych przez Piłsudskiego portrecistów. Zdjęcie które możemy zobaczyć poniżej jest oryginalną autorską fotografią Siemaszki upamiętniającą pierwszą rocznicę zgonu Marszałka. Zgodnie z wolą Piłsudskiego jego serce spoczęło obok Matki na wileńskiej Rossie. Na rewersie wymowne słowa „Wilno w pamięci – 12 maja 1936” . Fotografia sygnowana autorskim suchym tłokiem.

 

 

 

 

 

 

 OSTATNI PASJANS MARSZAŁKA

Komendant – Brygadier – Marszałek – Wódz Narodu – Józef Piłsudski – człowiek który wiele, wiele lat temu rozpoczął układać pasjansa. Pasjansa dla Polski. Przez wiele lat naszej historii ten pasjans nie zawsze chciał się ułożyć. Aż wreszcie wyszedł . Mamy Wolną Niepodległą Polskę. Naszą Ojczyznę. Cieszmy się, radujmy i szanujmy naszą wolność i niepodległość zawsze pamiętając o Tych którzy ją nam dali, o którą walczyli i jej bronili.

 OBJAŚNIENIA :

1) Fotografia Jana Rysia to autorska żelatynowo – srebrowa odbitka formatu pocztówkowego sygnowana suchym tłokiem zakopiańskiego renomowanego fotograficznego atelier z początku XX wieku. Pochodzenie i autentyczność tej fotografii jest udokumentowana w aukcyjnym katalogu uznanego i cenionego antykwariatu. Obecnie w zbiorach w Tymbarku. Klejnot, niezwykłej wartości pozycja – unikat pośród historycznej fotografii kolekcjonerskiej dotyczącej Józefa Piłsudskiego i Legionów Polskich.

2) Fotografia ” Portret Marszałka ” Leonarda Siemaszki pochodzi ze zbiorów Jerzego Osieckiego z Kielc. Obecnie własność ” Kolekcji Prywatnej Tymbark „

3) ” Marszałek na Kasztance” – brak sygnatury i opisu. Autorem tej fotografii wg. różnych źródeł jest Marian Fuks, Jan Ryś lub Jan Bułhak. Fotografia większego od pocztówkowego formatu wykonana w bromowej technice fotograficznej. Ciekawy i wartościowy artefakt z epoki.

4) Wszystkie prezentowane powyżej oryginalne pozycje są częścią  historycznych fotografii, dokumentów i archiwaliów dotyczących Marszałka Józefa Piłsudskiego i walk Legionów Polskich  znajdujących się w zbiorach ” Kolekcji Prywatnej Tymbark „.

SPOTKANIA Z HISTORIĄ – KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK