Kronika Oddziału Związku Strzeleckiego Tymbark

odsłona XXII – 1935 rok

  • mianowanie GISZ
  • zakończenie roku szkolnego
  • ubezpieczenie członków strzelca
  • utworzenie zespołu przysposobienia rolniczej
  • wyłonienie drużyny przeciwpowodziowej
  • wyznaczenie referentki
  • przyrzeczenie strzeleckie.